இரட்டை வழிமாற்றுகள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்தப் பட்டியல் போலியான நேர்மதிப்புக்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடும். இது வழக்கமாக, இணைப்புடன் கூடிய மேலதிக உரை முதலாவது #வழிமாற்றுக்குக் கீழ் இருப்பதைக் குறிக்கும்.ஒவ்வொரு வரியும், முதலாம் இரண்டாம் வழிமாற்றுகளுக்கு இணைப்புகளைக் கொண்டிருப்பதுடன், இரண்டாவது வழிமாற்று உரையின் முதல் வரிக்கும் இணைப்பைக் கொண்டிருக்கும், இது வழக்கமாக முதலாவது வழிமாற்று குறித்துக் காட்ட வேண்டிய "உண்மையான" இலக்குக் கட்டுரையைக் கொடுக்கும்.

 1. 1 இலிருந்து #14 வரை உள்ள 14 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. அங்கக வேளாண்மை(Organic Farming) (தொகு) →‎ அங்கக வேளாண்மை மேலாண்மை →‎ அங்கக வேளாண் மேலாண்மை
 2. இருப்பிடம் (Resident Species) (தொகு) →‎ இருப்பிடத் தாவரங்கள் →‎ இருப்பிட மீன்கள்
 3. இந்திய நீர்வளம் (Inland Water) (தொகு) →‎ உள்நாட்டு நீர்வளம் (Inland Water) →‎ உள்நாட்டு நீர்வளம்
 4. எலியிடம் இருந்து பயிறைக் காப்பாற்றும் முறைகள் (தொகு) →‎ எலியிடம் இருந்து பயிரைக் காப்பாற்றும் முறைகள் →‎ எலியிடமிருந்து பயிரைக் காப்பாற்றும் முறைகள்
 5. கரடுமுரடான பற்ளைக் கொண்ட ஓங்கிகள் (தொகு) →‎ கரடுமுரடான பற்களைக் கொண்ட ஓங்கிகள் →‎ கரடுமுரடான பற்களைக் கொண்ட ஓங்கில்கள்
 6. களிக் கனிமங்கள் (தொகு) →‎ களிமக் கனிமங்கள் →‎ கனிமங்கள் (களிக் )
 7. Inversion (தொகு) →‎ குரோம்சோம் இணைப்பின் பெயர் →‎ குரோம்சோம் இணைப்பின் பொருள்
 8. கெளுத்திமீனின முடைடையை அடைகாத்தல் மற்றும் பொரித்தல் (தொகு) →‎ கெளுத்திமீனின் முடைடையை அடைகாத்தல் மற்றும் பொரித்தல் →‎ கெளுத்திமீனின் முட்டையை அடைகாத்தல் மற்றும் பொரித்தல்
 9. கோடைகாலத்தில் தரமான பட்டு புழு வளர்ப்பு (தொகு) →‎ கோடைகாலத்தில் தரமான பட்டுப் புழு வளர்ப்பு →‎ கோடைக்காலத்தில் தரமான பட்டுப் புழு வளர்ப்பு
 10. Abbreviated address (தொகு) →‎ சுருக்கிய முகவரி முறை →‎ சுருங்கிய முகவரி முறை
 11. டிராக்டர் - சுட்டி கலப்பை இணைக்கும் முறை:- (தொகு) →‎ டிராக்டர் - சட்டி கலப்பை இணைக்கும் முறை:- →‎ டிராக்டர் - சட்டி கலப்பை இணைக்கும் முறை
 12. தாவர இரகங்களை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பம் மற்றும் பயன்படுத்தும் முறை (தொகு) →‎ தாவர இரகங்களை பதிவு செய்வதற்கானமுறைகள் →‎ தாவர இரகங்களை பதிவு செய்வதற்கான முறைகள்
 13. நடவு செய்யும் முறை-COXH3 வீரிய ஒட்டு நெல் (தொகு) →‎ நடவு செய்யும் முறை-CORH3 வீரிய ஒட்டு நெல் →‎ நடவு செய்யும் முறை-CONH3 வீரிய ஒட்டு நெல்
 14. Spouted bed உற்பத்தி (தொகு) →‎ மிதவை படுக்கை உலர்த்தி உற்பத்தி →‎ மிதவை படுக்கை உலர்த்தி முறையில் உற்பத்தி

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:DoubleRedirects" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது