மிகக் குறைந்த திருத்தங்களைக் கொண்டப் பக்கங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. வெளி சேமிப்பு அலகு‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 2. காந்தலவாடி ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 3. குமுளூர் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 4. சி. க. மலை வடக்கு நாடு ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 5. பெருங்கடபுத்தூர் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 6. மதுக்கூர் வடக்கு ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 7. ஆடையூர் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 8. தீத்தானிபட்டி ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 9. தோவாளை ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 10. நீர் கழிவு நீர் பிரிப்பு தன்மை‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 11. செயலற்ற நிலை (கணிப்பொறியியல்)‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 12. பயிர் வாடுதல்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 13. அணிமலர்கள் (2003)‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 14. தரங்கம்பாடி நகரமயமாதல்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 15. லாந்தை ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 16. வாலிநோக்கம் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 17. தலையாலங் கானத்துச் செருவென்ற கெடுஞ்செழியன்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 18. 2002 ஆம் ஆண்டுப் பயங்கரவாத தடுப்புச்சட்டம் - பொடா சட்டம் (நூல்)‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 19. விதை மாற்று வீதம்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 20. எம். புதுப்பட்டி ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 21. கடமந்தி சிஸ்ட்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 22. புறஅகமுகர்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 23. ஆளியூர் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 24. டாக்கர் பி. ஆர் அம்பேத்கர் வாழ்கை வரலாறு‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 25. தெரிவிவர அட்டைபடிப்பான்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 26. வரதநல்லூர் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 27. களைவு‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 28. இணைதைராய்டு சுரப்பிகள்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 29. வெண்மான்கொண்டான் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 30. காட்டூர் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 31. மண்ணம்பந்தல் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 32. நிலையூர் 1 பிட் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 33. What To Look For In A Great SEO Company York‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 34. குறிப்புப்புலம்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 35. Kids Christmas Shirt Boys Size Ten 12 Royal Blue‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 36. இராஜாகிரி ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 37. உறிஞ்சுத் தாள் சோதனை‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 38. துரைச்சாமியாபுரம் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 39. கோவிந்தநகரம் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 40. Licensed - A Free Software Application Registration Database For Mac Osx‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 41. Hablar Vidente Por Chat Gratis‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 42. மல்லியில் ஒருங்கிணைந்த பயிர்பாதுகாப்பு‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 43. முனைவாக்கம்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 44. கமலபுத்தூர் ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 45. வேலையின்மை‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 46. கங்களாஞ்சேரி ஊராட்சி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 47. சூழ்நிலை‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 48. ஜீனோம்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 49. தானியங்கு அகரமுதலி‏‎ (2 திருத்தங்கள்)
 50. வனவியல் விரிவாக்கம்‏‎ (2 திருத்தங்கள்)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:FewestRevisions" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது