பகுப்புகளுக்கு அதிகமாக இணைக்கப்பட்டவை

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக
 1. 1 இலிருந்து #50 வரை உள்ள 50 முடிவுகள் கீழே காட்டப்படுகின்றன.

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

 1. செம்மீன்‏‎ (9 பகுப்புகள்)
 2. நம்பகத்தன்மை‏‎ (7 பகுப்புகள்)
 3. மண்‏‎ (7 பகுப்புகள்)
 4. போட்டோஷாப் மற்றும் கோரல்டிரா செயல்முறைப் பயிற்சிகள் (நூல்)‏‎ (7 பகுப்புகள்)
 5. மடவன்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 6. சமம்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 7. அறிவுமதி (பாவலர்)‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 8. அதிர்ஷ்ட விஞ்ஞானம் (நூல்)‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 9. மதுரை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 10. போத்து‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 11. பொதுமை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 12. பூசல்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 13. சுருக்கம்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 14. மாலை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 15. புதுமை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 16. மடல்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 17. பெரிய‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 18. குறியீடு‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 19. பொலிவு‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 20. புற்று‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 21. மரபு‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 22. மடம்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 23. பொருள்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 24. பேதை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 25. புலம்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 26. புள்ளி‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 27. பேழை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 28. மாசு‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 29. ஆப்பிள்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 30. நங்கூரம்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 31. மலையன்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 32. பெருக்கம்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 33. செம்மை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 34. வாழ்நாள்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 35. சுண்ணம்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 36. சொட்டு நீர்ப் பாசன முறை‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 37. 5 வாரங்களில் ஆங்கிலம் கற்றுக் கொள்ளுங்கள் (நூல்)‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 38. வானம் வசப்படும்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 39. வாளி‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 40. இமயத் தியாகம் (நூல்)‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 41. ஒதுக்கீடு‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 42. சுண்டெலி‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 43. புலவர்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 44. மாரி‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 45. மத்தி‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 46. கொழுப்பு அமிலங்கள்‏‎ (6 பகுப்புகள்)
 47. தமிழ்ப்பழமொழிகள் ஓர் ஆய்வு (நூல்)‏‎ (5 பகுப்புகள்)
 48. வங்கி‏‎ (5 பகுப்புகள்)
 49. மணமூட்டும் பயிர்களில் நுண்ணூட்டச்சத்து சீர்திருத்தும் முறைகள் - மிளகு, ஏலக்காய்‏‎ (5 பகுப்புகள்)
 50. மல்லிகை‏‎ (5 பகுப்புகள்)

(முன் 50 | அடுத்த 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) பக்கங்களைப் பார்.

"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:MostCategories" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது