அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

21:32, 17 ஜனவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 ஜனவரி 2018

பு    21:30  Increase-Penis-Length-Quickly-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,257). . 207.244.117.246 (பேச்சு) (Increase Penis Length Quickly b)
பு    21:24  S brought on by cognitive disorder and memory loss, household caregivers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,717). . Train9sale (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("This study examined two primary groups who use identity cues: fami..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:22  How-Penis-Enhancement-Pills-Saved-My-Sex-Life-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,954). . 192.227.182.147 (பேச்சு) (How Penis Enhancement Pills Saved My Sex Life h)
 சி   21:20  Excessive Traffic‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-6). . [Jump8beaver‎ (2×)]
 சி   21:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (-15). . Jump8beaver (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:50 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9). . Jump8beaver (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     21:16 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [ImogeneGreenhalg‎; LMIRickey99890‎; Lamont3388‎; ErnestoTriplett‎; Edwardo0749‎; AlejandraRaymond‎; CeliaMarcum67‎; DinahWaldock207‎; SabineBaragwanat‎; GadegaardGlerup9‎; MorseConrad16‎; NancyHaun916‎; SerupDurham2‎; KelleherMorsing88‎; Hutchison36McDonald‎; GunterGunter5‎; HartmanStern22‎; Hjort27Gould‎; Smedegaard85Glerup‎]
     21:16 . . SerupDurham2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:15 . . NancyHaun916 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . GunterGunter5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:07 . . HartmanStern22 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:06 . . ErnestoTriplett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:02 . . Lamont3388 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:55 . . AlejandraRaymond (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:54 . . Edwardo0749 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:52 . . LMIRickey99890 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:51 . . KelleherMorsing88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:49 . . CeliaMarcum67 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:48 . . MorseConrad16 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:47 . . SabineBaragwanat (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:47 . . DinahWaldock207 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:45 . . ImogeneGreenhalg (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:44 . . Smedegaard85Glerup (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:42 . . Hutchison36McDonald (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:40 . . GadegaardGlerup9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:37 . . Hjort27Gould (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    21:15  We-Want-You-To-Reach-Your-Goals-In-Terms-Of-Hosting-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,104). . 107.174.149.153 (பேச்சு) (We Want You To Reach Your Goals In Terms Of Hosting v)
 சி   21:15  Loans No Credit Check‎‎ (4 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+16). . [Edwardo0749‎; ImogeneGreenhalg‎; LMIRickey99890‎; NancyHaun916‎]
 சி   21:15 (நடப்பு | முந்திய) . . (+11). . NancyHaun916 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (+3). . Edwardo0749 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:52 (நடப்பு | முந்திய) . . (-4). . LMIRickey99890 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:46 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6). . ImogeneGreenhalg (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:06  பயனர்:ErnestoTriplett‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+20,578). . ErnestoTriplett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("operation [https://www.tajuana.club/myopie-maladie-professionnelle..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:02  பயனர்:Lamont3388‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+201). . Lamont3388 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("loans no credit check<br>[http://paydayhjkfg.com/ payday loans onl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:56  Man-Up-Now-Herbal-Review--Effective-Male-Enhancement-Supplement-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,187). . 196.247.18.130 (பேச்சு) (Man Up Now Herbal Review Effective Male Enhancement Supplement j)
பு    20:55  பயனர்:AlejandraRaymond‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+182). . AlejandraRaymond (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("loans no credit<br>[http://paydayhjkfg.com/ payday loans online no..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:54  பயனர்:Edwardo0749‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+164). . Edwardo0749 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("loans for bad credit<br>[http://paydayhjkfg.com/ loans for bad cre..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:52  பயனர்:LMIRickey99890‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+183). . LMIRickey99890 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans online no credit check<br>[http://paydayhjkfg.com/ pa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:50  Petites Annonces Sexe‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,638). . CeliaMarcum67 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Il est vrai que [https://www.johanne.club/video-sexe-femme-ivre.a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:49  பயனர்:CeliaMarcum67‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+13,676). . CeliaMarcum67 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("x [https://www.johanne.club/videos-porno-amateur.asp videos porno..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:48  Horoscope Taureau Homme‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+12,441). . CharmainHelm145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("repartit la niece; considerez donc que tout ce qu'on dit des cheva..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:48  பயனர்:CharmainHelm145‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-14,672). . CharmainHelm145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:47  Payday Loans No Credit‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-16). . [DinahWaldock207‎; SabineBaragwanat‎]
 சி   20:47 (நடப்பு | முந்திய) . . (-16). . SabineBaragwanat (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:47 (நடப்பு | முந்திய) . . (0). . DinahWaldock207 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:47  பயனர்:SabineBaragwanat‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+200). . SabineBaragwanat (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans online no credit check<br>[http://paydayhjkfg.com/ pa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:47  பயனர்:DinahWaldock207‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+182). . DinahWaldock207 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans no credit check<br>[http://paydayhjkfg.com/ payday lo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:47  பயனர்:ShavonneOquinn5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+42). . ShavonneOquinn5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:45  பயனர்:ImogeneGreenhalg‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+166). . ImogeneGreenhalg (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans no credit<br>[http://paydayhjkfg.com/ loans no credit..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:42  How-to-Bigger-Muscles-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,830). . 158.222.6.42 (பேச்சு) (How to Bigger Muscles i)
பு    20:40  Ss; ?Studies with data in the China Nosocomial Infection Surveillance System.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,892). . Rayon23beaver (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Any disagreement was also resolved by the third reviewer.Assessmen..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:37  How-Do-I-Refinance-A-Chase-House-Mortgage-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,166). . 108.162.105.10 (பேச்சு) (How Do I Refinance A Chase House Mortgage e)
பு    20:35  Jeu De Carte De Voyance Gratuit‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+12,527). . MarianoDaws814 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://www.ladawn.space/voyance-immediate-gratuite-sans-attente...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:35  பயனர்:MarianoDaws814‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+20,245). . MarianoDaws814 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://www.ladawn.space/voyance-gratuite-ligne-immediate.html vo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது