அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

17:30, 16 ஆகஸ்ட் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

16 ஆகஸ்ட் 2017

பு    17:29  Sexual Endurance Increase And How To Make Your Penis Longer And Make Your Dick Grow‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,406). . MargoMatthaei91 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It does not matter what age you are. You might think that only old..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     17:29 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [GwenRut2570260‎; CarmaHerron0913‎; BrookeLapham240‎; HershelChampagne‎; JoaquimPerez37‎; OnaZvu3334999522‎; MargoMatthaei91‎; LeannaPulliam3‎; ToneyOles074677‎]
     17:29 . . MargoMatthaei91 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:07 . . HershelChampagne (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:01 . . JoaquimPerez37 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:22 . . OnaZvu3334999522 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:58 . . ToneyOles074677 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:19 . . LeannaPulliam3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:19 . . CarmaHerron0913 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:13 . . BrookeLapham240 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:09 . . GwenRut2570260 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    17:27  Grow Bigger Penis And Larger Penis Normally And Male Enlargement Critiques‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,542). . DominiqueStreete (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Once the rumor spreads, now you can start operating to achieving t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:27  பயனர்:DominiqueStreete‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+397). . DominiqueStreete (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello dear visitor. I am Perry but I never truly liked that title...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:25  Four Forces That Drive Men To Enlist The Assist Of Male Enhancement Aids‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,367). . AngelinaK94 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Compare that to having to take tablets each solitary day in order..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:07  பயனர்:HershelChampagne‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,811). . HershelChampagne (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The outside is as important because the inside of one's home.<br><..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:02  பயனர்:JoaquimPerez37‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+322). . JoaquimPerez37 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Pode me chamar por: Joaquim Perez<br>Minha idade: 36<br>Nasci em:..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:49  பயனர்:DorothyHuman6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-19). . DorothyHuman6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:34  Home Remedies For Bone Spurs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,418). . ChristinaGroce0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinhbotngheannhien.com/ tinhbotngheannhien.com]When you're..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:31  பயனர்:ChristinaGroce0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+189). . ChristinaGroce0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:30  The Penis Pill Rip-Off - Shock Report‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,156). . KaitlynMcCormack (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The Advantages of these workouts (so Known as Xtend-XR workouts) a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:30  பயனர்:KaitlynMcCormack‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-31). . KaitlynMcCormack (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:43  Lisa Lambert Tarot Youtube‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,748). . LeannaBushby3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ceux, dit Hennepin, qui [https://www.tiragegratuittarot.top/tarot..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:43  Astro Voyance Isabella‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,941). . JKNVern824550 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Si luy estoit [https://www.voyanceenligne.top/100-voyance-avis.htm..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:38  பயனர்:LeannaBushby3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-163). . LeannaBushby3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:28  3 Tips For Using A Penis Improvement Pill‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,718). . CollinBills29 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There is a chance that your physician might refer you to someone m..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:27  பயனர்:CollinBills29‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+107). . CollinBills29 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:21  I Require A Bigger Cock And How To Develop Your Penis 1 Inch And Mens Erection Problems‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,405). . LavadaBernhardt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("On a great schedule, you can usually expect your initial inch gain..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    13:53  The Best Nail Fungus Remedies For Toenail Fungus‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,398). . EfrenPaulson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Guggal may be shown decrease blood-fat levels while raising levels..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   13:47  பயனர்:EfrenPaulson‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+96). . EfrenPaulson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    13:22  பயனர்:CarmaHerron0913‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+522). . CarmaHerron0913 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Deanna Truluck is what her husband loves to call her and she total..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    13:20  பயனர்:LeannaPulliam3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+421). . LeannaPulliam3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Let me first begin by introducing myself. My title is Conrad but y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    13:17  Normal Length Of The Penis And Lengthen Male Enhancer And Penis Length‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,221). . CollinBills29 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You know how some of these films have those intense sex scenes whe..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    13:16  Rose Voyance Sms‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,868). . JKNVern824550 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Mais [https://www.voyanceenligne.top/anne-voyance-la-baule-avis.ht..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   13:16  பயனர்:JKNVern824550‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+239). . JKNVern824550 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:15  பயனர்:ChristenaKight‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-43). . [ChristenaKight‎ (2×)]
 சி   13:15 (நடப்பு | முந்திய) . . (-62). . ChristenaKight (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:12 (நடப்பு | முந்திய) . . (+19). . ChristenaKight (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    13:12  Tarot Divinatoire Gratuit Et Immediat‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,739). . ChristenaKight (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("N'est-ce point a celle ou Dieu, [https://www.tirage-tarot-gratuit..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    13:11  பயனர்:BufordBrabyn6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+464). . BufordBrabyn6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Nikki. My friends say it's not good for me but what I a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:49  பயனர்:KristoferKelly7‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+572). . KristoferKelly7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The author is known by the category of Hershel. Utah is our birth..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:37  பயனர்:BrookeLapham240‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+555). . BrookeLapham240 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Greetings! I am Peggy. Supervising is what I do. I am really fond..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:32  பயனர்:LandonWenzel638‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-7,668). . LandonWenzel638 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:26  பயனர்:AlexPichardo43‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+287). . AlexPichardo43 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello, I'm Shellie, a 18 year old from Dietingen, Switzerland.<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:25  Natural Remedies For Arthritis Pain‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,443). . GwenRut2570260 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://thaoduocdatviet.com/san-pham/tinh-nghe/ thaoduocdatviet.co..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:20  பயனர்:GwenRut2570260‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+641). . GwenRut2570260 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello ally.[https://www.facebook.com/BotNghe facebook.com] Let me..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:20  Extenze Male Enhancement: You Should Try It‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,336). . AngelinaK94 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Many men want a larger penis size. Also, numerous males want to im..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:06  ஒளிப்பட மின்னியல் சாதனங்கள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+800). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ஒளிப்பட மின்னியல் சாதனங..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:05  ஒளியில் கடத்தி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+987). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ஒளியில் கடத்தி (Photoconductor) என..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:04  ஒளிப்பட சிடி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,088). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ஒளிப்பட சிடி(photoCD) என்பது க..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:04  ஒளிப்படக் குறுவட்டு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,115). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ஒளிப்படக் குறுவட்டு (photoCD)..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:04  ஃபோட்டோ சிடி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,189). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ஃபோட்டோ சிடி ; ஒளிப்பட சி..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:02  ஒளிப்பட அச்சுக்கோப்பு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+978). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ஒளிப்பட அச்சுக்கோப்பு (pho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது