தமிழ்ப்பெருங்களஞ்சியத் திட்டம்:விவரம்

தமிழ்ப்பெருங்களஞ்சியத் திட்டம் இல் இருந்து
தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

Tamil Mega Encyclopedia Project

All the articles published in this Tamil Mega Encyclopedia Project is Published under (CC BY-SA 4.0) . Kani Tamil Peravai is Outreach unit of Tamil Virtual Academy. Kani Tamil Peravai is developing this Tamil Mega Encyclopedia Project. The primary objectives of Tamil Mega Encyclopedia Project are

  • To develop articles in 210 departments under CC BY-SA 4.0
  • To strengthen the free knowledge culture
  • To Share the free knowledge and strengthen the Tamil in Virtual domain.

Chief Patron of this project

Mr. T.K Ramachandran, Principal Secretary to the Government, Department of Information Technology, Government of Tamilnadu and Director of Tamil Virtual Academy.

Mentors of this project

Mr. D. Makeshbabu, Joint Director (FAC), Tamil Virtual Academy.

Editor-in-Chief

Dr Thamizhpparithi Maari, Assistant Director of Tamil Virtual Academy.

Resource Persons

  1. M.S. Arunkumar, Resource Person, Tamil Virtual Academy
  2. Dr. R. Vidhya, Resource Person, Tamil Virtual Academy


தமிழ்ப்பெருங்களஞ்சியத் திட்டம் என்பது தமிழில் அனைத்துத் துறைகளுக்கும் கலைக்களஞ்சியங்களை உருவாக்கும் திட்டம் ஆகும். இணையப்பரப்பில் தமிழை வளப்படுத்தவும் வலுப்படுத்தவும் விரும்பும் தன்னார்வலர்களே இத்திட்டத்தின் அடிப்படை ஆவார்கள். தமிழ்ப்பெருங்களஞ்சியத்தில் உள்ள ஆக்கங்கள் படைப்பாக்கப் பொதுமங்கள் (CC BY-SA 4.0) என்னும் உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்படுகின்றது. தமிழ்ப்பெருங்களஞ்சியத்திட்டத்தின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு,

  • 210க்கும் மேற்பட்ட துறைகளில் CC BY-SA 4.0 என்னும் உரிமத்தின் கீழ் கட்டுரைகளை உருவாக்க உறுதுணைச்செய்வது.
  • கட்டற்ற அறிவுப் பண்பாட்டை வலுப்படுத்துவது.
  • தமிழில் கட்டற்ற முறையில் அறிவுப் பரவலுக்கு வழிவகுத்து தமிழை இணையவெளியில் வலுப்படுத்துவது.