அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

19:33, 24 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 பெப்ரவரி 2018

பு    19:31  Gra-1997--o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,730). . 23.250.44.218 (பேச்சு) (Gra 1997 o)
பு    19:31  Increase Seashore Cheats Diamonds And Hack Tools Review‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,603). . MarcyBjo6360326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("In the ѕecond a ρart of ouг Boom Seaside tips record, ԝe ѡill..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:31  பயனர்:MarcyBjo6360326‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . MarcyBjo6360326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:29  Common-errors-During-A-Product-Launch--leading-10-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,585). . 209.107.204.96 (பேச்சு) (Common errors During A Product Launch leading 10 f)
பு    19:27  Eature search, or perhaps a red vertical line appearing among red tilted‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,998). . Peacecut2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Overall performance in visual search tasks deteriorates because th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  Getting To Know The Famous Comic Book Characters‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,021). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  பயனர்:ShauntePaget‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,128). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     19:26 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [ShauntePaget‎; SuzetteIsbell8‎; RodRoyster29212‎; DorisBowe958896‎; DarrellDww‎; TZPEdward6694451‎; ClarenceMurdoch‎; Milagros4530‎; NickiJ3871‎; MartyBillington‎; JohnOng879312751‎; EuniceBridges‎; Watson23Watson‎]
     19:26 . . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:26 . . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:25 . . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . MartyBillington (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:23 . . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:22 . . EuniceBridges (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:17 . . Milagros4530 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . NickiJ3871 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . Watson23Watson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . JohnOng879312751 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:12 . . DorisBowe958896 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    19:26  Things To Consider When Purchasing A Lens Design‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,790). . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company can help y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  Marvel Comic Characters And More‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,907). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  பயனர்:TZPEdward6694451‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,950). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:24  பயனர்:RodRoyster29212‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,905). . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company will help..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:24  Water Damage Repair Help‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-144). . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:24  பயனர்:SuzetteIsbell8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,331). . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice meet up [http://hotcelebritywallpaper.com/profile/quinntiche..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  Cheaters Gone Wild‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,174). . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Increase Beach Cheat 33.а hundгed tһirty Apk Modded http://pvl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  The College Ebook Store‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,069). . ClariceKirch3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("We understand purchasing custom Saint Patrick'ѕ Day Shirts on you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  பயனர்:DarrellDww‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+331). . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("43 yr oⅼd Technical Wire Jointer Malcolm Zerbe fгom Langley, li..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:23  The Value Of Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+951). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:23  பயனர்:ClariceKirch3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-122). . ClariceKirch3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:23  பயனர்:MaybellWeston17‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+24). . [MaybellWeston17‎ (2×)]
 சி   19:23 (நடப்பு | முந்திய) . . (+13). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:19 (நடப்பு | முந்திய) . . (+11). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:21  பயனர்:BusterBravo1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+25). . BusterBravo1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:20  பயனர்:LeopoldoCooney8‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-21). . [LeopoldoCooney8‎ (2×)]
 சி   19:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (-47). . LeopoldoCooney8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:16 (நடப்பு | முந்திய) . . (+26). . LeopoldoCooney8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:20  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,028). . SPMMatthew (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:19  பயனர்:SPMMatthew‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-910). . SPMMatthew (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:19  Conquering Mold From Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-759). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:18  பயனர்:DollyPraed‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8). . DollyPraed (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:16  Water Damage Restoration - Uses Of Dehumidifiers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-312). . SGLLillie0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:16  பயனர்:SGLLillie0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+128). . SGLLillie0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:16  Agence web‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,417). . Visemirror2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nous pouvons aussi vous proposer un tarif horaire. chaque inte..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:15  Tips Stay Away From Water And Mold Damage From Burst Pipes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-77). . DeannaThorp59 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:15  பயனர்:DeannaThorp59‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-678). . DeannaThorp59 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:14  பயனர்:KiaraZ968496‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-86). . KiaraZ968496 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:12  பயனர்:DorisBowe958896‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,145). . DorisBowe958896 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Lavonne Ozuna http://levpart.com/?option=com_k2&view=itemlist&tas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:11  Optical Design That You May Order By Yourself‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,781). . ArnetteAugust53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you've chosen for your company will allow you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:11  Do I Require Professional For Water Decline‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-142). . AdelaidaHarrell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:11  பயனர்:ArnetteAugust53‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,852). . ArnetteAugust53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you've chosen for your company will allow you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது