அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

11:10, 16 டிசம்பர் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

16 டிசம்பர் 2017

பு    11:04  Steam-Wallet-Cards-India-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,939). . 23.236.152.94 (பேச்சு) (Steam Wallet Cards India a)
     10:56 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [FilomenaLittle5‎; HildredBinkley‎; JamelNeel837589‎; KarinaCromwell4‎; Epifania72L‎; Elena7145375‎; CliffRibush6038‎; DerrickAugustine‎; EdwinaTunbridge‎; ToshaFaber5‎; VenettaWeidner‎; MannMacGregor03‎; PapePape3‎; Scentmouth61‎; SharronManzi761‎; MagdaDelvalle64‎; Cameron02Vognsen‎; WillisBobo781‎; XQBDevon01‎; BestBest93‎; Wilkins09Mcbride‎]
     10:56 . . Scentmouth61 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:47 . . MannMacGregor03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:42 . . BestBest93 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:37 . . Cameron02Vognsen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:35 . . PapePape3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:30 . . MagdaDelvalle64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:29 . . KarinaCromwell4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:29 . . Wilkins09Mcbride (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:29 . . CliffRibush6038 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:28 . . HildredBinkley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:27 . . XQBDevon01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:27 . . VenettaWeidner (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:25 . . JamelNeel837589 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:25 . . ToshaFaber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:24 . . DerrickAugustine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:23 . . Epifania72L (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:22 . . FilomenaLittle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:21 . . WillisBobo781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:21 . . EdwinaTunbridge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:20 . . SharronManzi761 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:19 . . Elena7145375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    10:56  Footwear Info You Must Know To Find The Ideal Set‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,991). . Sword84monday (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("that may be smaller than another. Locate boots which fit your bigg..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:54  Need New Footwear But Don't Know How To Start? These Guidelines Can Help!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,053). . Client10attack (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Generally dress in stockings when wearing shoes. Carrying this out..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:44  Computer-System-As-Well-As-Video-Clip-Games-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,163). . 172.245.27.164 (பேச்சு) (Computer System As Well As Video Clip Games v)
பு    10:30  பயனர்:KarinaCromwell4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,515). . KarinaCromwell4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://przyjazne-wnetrza.pl przyjazne-wnetrza.pl] [http://absent..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:29  பயனர்:CliffRibush6038‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,863). . CliffRibush6038 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/h6zu9qd http://tinyurl.com/] [http://tinyurl...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:28  Famous Polish Key Courses.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,218). . HildredBinkley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:28  பயனர்:HildredBinkley‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,826). . HildredBinkley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/jfxpdgv tinyurl.com] http://koco. [http://bit...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:27  பயனர்:XQBDevon01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,439). . XQBDevon01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("https://[https://goo.gl/tk3Sc4 goo.gl] [http://tinyurl.com/jg7ntl4..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:27  Key Control.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+265). . VenettaWeidner (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:27  பயனர்:VenettaWeidner‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,873). . VenettaWeidner (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/vvItqn goo.gl] http://amtm. [http://wnetrzaikrajob..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:26  Nature Conservancy‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+375). . JamelNeel837589 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   10:26  Air Conditioning Restore Solutions‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-68). . AdrianaGaiser (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:26  பயனர்:JamelNeel837589‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,634). . JamelNeel837589 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://dowiedz-sie.com.pl http://dowiedz-sie.com.pl] http://bit...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:25  New Used Car Sales.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,298). . ToshaFaber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:25  பயனர்:ToshaFaber5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,784). . ToshaFaber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("https://[https://goo.gl/eF1ViL goo.gl] [http://tinyurl.com/gpjuhcw..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:24  15 Practices Of Incredibly Boring People.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,592). . DerrickAugustine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("After his swamp is loaded [http://tinyurl.com/jsmxfu5 http://tiny..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:24  பயனர்:DerrickAugustine‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,706). . DerrickAugustine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://bit.ly/2llWkLX http://bit.ly/] [http://tinyurl.com/h9tr98..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:23  பயனர்:Epifania72L‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,037). . Epifania72L (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://bit.ly/2lPc36H bit.ly] http://bit.ly/2lnvYZA [http://tiny..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:22  Pixar Wiki.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-940). . FilomenaLittle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:22  பயனர்:FilomenaLittle5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,183). . FilomenaLittle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/ASbMV3 https://goo.gl/ASbMV3] [https://goo.gl/fLg..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:21  Potins Peoples.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-53). . WillisBobo781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:21  பயனர்:WillisBobo781‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,302). . WillisBobo781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("https://[https://goo.gl/EYq0Vc goo.gl] [http://tinyurl.com/zaf8v32..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:21  The Mayor Of Redondo Beach California Never Killed A Tree Named Clyde.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+11,749). . EdwinaTunbridge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Phase 1: [http://rattanmeble.com.pl http://rattanmeble.com.pl] [..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:21  பயனர்:EdwinaTunbridge‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,707). . EdwinaTunbridge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/h8lbsnb tinyurl.com] [http://tinyurl.com/zuxm..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:21  Research Abroad.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-581). . SharronManzi761 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   10:19  Geography.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-2,171). . Elena7145375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:19  பயனர்:Elena7145375‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,871). . Elena7145375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/XOd3rY goo.gl] [http://bit.ly/2lbdV6M bit.ly] [h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:18  Great Guidelines For Shopping On The Web‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+76). . Street2degree (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது