அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

05:07, 23 மே 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 மே 2018

பு    17:21  பயனர்:RogelioMoran09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+154). . RogelioMoran09 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi! <br>My name is Marshall and I'm a 18 years old boy from Langdo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:19  Expensive Oneself Dressing Up More Discover Style Suggestions Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,742). . WandaBarraclough (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Can you be proud of your fashion artistry? Or do you feel much lik..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     15:00 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [DanieleOConor2‎; DavisJacob79526‎; CrystalLittleton‎; CoraMandalis90‎; CeliaMcclary20‎; ChasBroun496961‎; DeboraLockie422‎; DieterPhipps013‎; IlanaMcLeod‎; JacobGenovese97‎; GerardoWickman‎; GVOAlejandrina‎; ElvisMagallon‎; Florencia44I‎; CarlosDunlea‎; CarenBritton1‎; RogelioMoran09‎; AdelaideBarak9‎; LenoraBurroughs‎; Janna868118‎; Blanca33Y62894‎; Doris45F81‎; AdrianaKbh‎; AlexDubois‎; CandiceAthaldo6‎; CandyBannister‎; Bette07P3942349‎; BessVassallo580‎; ArnetteDln‎; BenitoTennant‎; JarredHagan8‎; JaxonPerdue034‎; RobbieBoxall5‎; RoxanaEkt9800‎; ReneMercado7846‎; RaymundoLamson1‎; NidaAllcot09449‎; PatriciaBernardi‎; ShanaQnb54‎; ShawnBaltes43‎; TimmyTolmer537‎; VictorMoorhouse‎; TerrenceC09‎; TanyaGoodchap63‎; SherriSmo106‎; Spy3bread‎; MyraEldred36‎; MarionHuddart1‎; KendrickSalo6‎; KeriChance5‎; KayleneH63‎; KatrinJ974124‎; JestineLodewyckx‎; JoeyRip306‎; LashondaCroteau‎; LenoraTice9908‎; MargoCountryman‎; Mari90T4914549‎; LynnHerndon‎; Lucio9305475‎; LucilleCurtin5‎; WandaBarraclough‎]
     15:00 . . Florencia44I (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:46 . . CeliaMcclary20 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:32 . . RogelioMoran09 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:19 . . Mari90T4914549 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:11 . . Blanca33Y62894 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:58 . . WandaBarraclough (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:43 . . KayleneH63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:16 . . Lucio9305475 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:10 . . MyraEldred36 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:01 . . CarenBritton1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:32 . . KatrinJ974124 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:13 . . AdrianaKbh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:00 . . MarionHuddart1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:51 . . TerrenceC09 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:50 . . ElvisMagallon (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:49 . . ShawnBaltes43 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:42 . . CandyBannister (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:38 . . CrystalLittleton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:14 . . AlexDubois (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:06 . . CandiceAthaldo6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:04 . . Janna868118 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:58 . . DanieleOConor2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:56 . . TanyaGoodchap63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:54 . . LenoraBurroughs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:44 . . KendrickSalo6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:41 . . AdelaideBarak9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:40 . . DavisJacob79526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:21 . . BessVassallo580 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:11 . . DeboraLockie422 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:11 . . Spy3bread (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:02 . . Doris45F81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:06 . . GerardoWickman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     05:52 . . LucilleCurtin5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     05:43 . . JarredHagan8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     05:24 . . JaxonPerdue034 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     05:21 . . DieterPhipps013 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:58 . . ArnetteDln (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:45 . . BenitoTennant (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:16 . . PatriciaBernardi (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:12 . . ShanaQnb54 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:42 . . SherriSmo106 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:26 . . JestineLodewyckx (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:12 . . LenoraTice9908 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:08 . . LynnHerndon (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:39 . . TimmyTolmer537 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:18 . . MargoCountryman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:54 . . VictorMoorhouse (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:50 . . CarlosDunlea (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:36 . . GVOAlejandrina (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:23 . . ChasBroun496961 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:19 . . RaymundoLamson1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:09 . . Bette07P3942349 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:07 . . KeriChance5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:58 . . RoxanaEkt9800 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:57 . . CoraMandalis90 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:57 . . IlanaMcLeod (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:55 . . LashondaCroteau (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:45 . . JacobGenovese97 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:38 . . RobbieBoxall5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:34 . . ReneMercado7846 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:20 . . NidaAllcot09449 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:14 . . JoeyRip306 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    14:48  பயனர்:Blanca33Y62894‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+163). . Blanca33Y62894 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I am Arlie and was born on 13 November 1986. My hobbies are Woodwo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:19  A Few Ideas About Individual Style You Should Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,806). . AdelaideBarak9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There [http://www.jambriabridals.com/ jambriabridals] are several..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:25  Fancy Oneself Dressing Up More Locate Design Advice Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,505). . CrystalLittleton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Would you are proud of your design artistry? Or do you feel such a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:20  Expensive Yourself Dressing Up Far more Get Trend Suggestions Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,691). . LenoraBurroughs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Do you be proud of your trend artistry? Or do you experience feeli..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:20  பயனர்:LenoraBurroughs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+201). . LenoraBurroughs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm Eduardo and I live in a seaside city in northern Poland, Mrago..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:03  பயனர்:Doris45F81‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+141). . Doris45F81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello! <br>My name is Sharyn and I'm a 22 years old boy from Great..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:59  Extravagant On your own Dressing Much more Find Style Guidance Right here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,575). . Janna868118 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Can you take pride in your style artistry? Or do you feel such as..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:59  பயனர்:Janna868118‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+161). . Janna868118 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I am Emory from Fortaleza. I am learning to play the Trombone. Oth..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:50  தமிழ் அகராதிக் கலை வரலாறு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,081). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("==தமிழ் அகராதிக் கலை வரலா..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     08:36 (நீக்கல் பதிவு). . [Arunkumar MS‎ (12×)]
     08:36 . . பயனர்:CoraMandalis90 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There is nothing to write about myself at all.<b...' (தவிர, 'CoraMandalis90' மட்ட...)
     08:36 . . Extravagant Your self Dressing Up Much more Get Fashion Suggestions On this page பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Would you take pride in your fashion artistry? O...' (தவிர, 'CoraMandalis90' மட்ட...)
     08:36 . . Expensive Your self Dressing Up Far more Find Fashion Advice Here பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Will you be proud of your fashion artistry? Or...' (தவிர, 'ChasBroun496961' மட்ட...)
     08:36 . . பயனர்:MartyOMalley52 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Clint (35 years old) and my hobbies a...' (தவிர, 'MartyOMalley52' மட்ட...)
     08:35 . . A Few Ideas About Personal Type You Should Know பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There are various trend combos that may be made...' (தவிர, 'MartyOMalley52' மட்டு...)
     08:35 . . பயனர்:CarlosDunlea பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hello! I am Lelia. I am delighted that I could unite...' (தவிர, 'CarlosDunlea' மட்ட...)
     08:35 . . பயனர்:KeriChance5 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Aimee (32 years old) and my hobbies are Ama...' (தவிர, 'KeriChance5' மட்ட...)
     08:35 . . Some Ideas About Individual Type That You Ought To Know பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There are numerous trend combinations that may be manu...' (தவிர, 'KeriChance5' மட்ட...)
     08:35 . . பயனர்:Bette07P3942349 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'I am Dominga from Legerwood. I love to play Ce...' (தவிர, 'Bette07P3942349' மட்ட...)
     08:35 . . Fancy Your self Dressing Up A lot more Find Trend Guidance On this page பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Do you take pride in your trend artistry? If...' (தவிர, 'Bette07P3942349' மட்டு...)
     08:34 . . Ideas About Individual Fashion That You Ought To Know பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There are several trend permutations that ma...' (தவிர, 'NelleFarquharson' மட்ட...)
     08:33 . . Extravagant Yourself Dressing Much more Find Style Suggestions In this article பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Can you take pride in your style artistry? Or do y...' (தவிர, 'RobbieBoxall5' மட்ட...)
பு    04:52  விக்டோரியா தமிழ் அகராதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+453). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("==விக்டோரியா தமிழ் அகராத..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:19  பயனர்:SuzannaCottman6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+376). . SuzannaCottman6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name's Joycelyn Lansford but everybody calls me Joycelyn. I'm f..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)

21 மே 2018

     23:53 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [EBOAlphonse‎; GarlandFlournoy‎; CyrusStones2‎; CruzLuciano2‎; ChesterAhs‎; ConsueloTheodor‎; GregoryCram‎; GregoryJacks‎; JuanitaBragg137‎; JunkoAmos7‎; JerrellKessler‎; JeffVillalobos‎; JakeLavigne8‎; ChasityFarthing‎; BrennaTimm75‎; ScottyArmytage8‎; SuzannaCottman6‎; QuyenXsk16‎; JadaValliere77‎; DanialOgle‎; EvieHaines6‎; AdaGreenberg422‎; Adam66M9094‎; BRHJay1163633‎; BeauCaviness30‎; ArethaCockle041‎; AngleaHugo3‎; AlexanderGts‎; KatherinStedman‎; KristieKershaw3‎; RedaEhmann89798‎; RobtOquendo302‎; Rashad9979‎; PoppyCunningham‎; Norine67L115‎; OctavioReece0‎; RonLemmone493‎; RositaLarnach41‎; TheronZem95‎; TresaElledge387‎; Sommer04Z31‎; ShirleenG96‎; SaundraStobie0‎; NelleFarquharson‎; Natasha6957‎; LorrineAtherton‎; MarcelKoertig9‎; LorraineHeathers‎; LorenOlszewski7‎; LaurelGrabowski‎; MarkusValentine‎; MartyOMalley52‎; MickieLand‎; Natasha3868‎; MickeyHummel‎; MeredithZlk‎; MelodyGentile‎; TrishaClevenger‎]
     23:53 . . Sommer04Z31 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:53 . . JeffVillalobos (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:53 . . AlexanderGts (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:51 . . MarkusValentine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:35 . . BeauCaviness30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:28 . . SuzannaCottman6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:26 . . KristieKershaw3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:23 . . JunkoAmos7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:15 . . PoppyCunningham (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:14 . . ChesterAhs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:53 . . ScottyArmytage8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:45 . . MartyOMalley52 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:43 . . KatherinStedman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:36 . . ShirleenG96 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:28 . . NelleFarquharson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:28 . . LaurelGrabowski (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:00 . . MarcelKoertig9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:16 . . JadaValliere77 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:36 . . TresaElledge387 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:09 . . GregoryCram (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:30 . . CruzLuciano2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:16 . . BrennaTimm75 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:14 . . Natasha6957 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:45 . . ConsueloTheodor (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:41 . . EvieHaines6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:40 . . Natasha3868 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:27 . . LorenOlszewski7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:25 . . AdaGreenberg422 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:21 . . OctavioReece0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:20 . . QuyenXsk16 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:19 . . DanialOgle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:04 . . BRHJay1163633 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:42 . . MelodyGentile (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:38 . . EBOAlphonse (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:37 . . TrishaClevenger (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:52 . . Adam66M9094 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:47 . . JakeLavigne8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:15 . . ChasityFarthing (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:03 . . GregoryJacks (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:29 . . RedaEhmann89798 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:21 . . LorraineHeathers (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:03 . . RonLemmone493 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:54 . . ArethaCockle041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:51 . . MickieLand (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:14 . . CyrusStones2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:14 . . JerrellKessler (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:59 . . Rashad9979 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:29 . . MickeyHummel (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:29 . . AngleaHugo3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:16 . . JuanitaBragg137 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:41 . . LorrineAtherton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:34 . . GarlandFlournoy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:33 . . Norine67L115 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:30 . . RobtOquendo302 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:01 . . RositaLarnach41 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:58 . . MeredithZlk (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:19 . . TheronZem95 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:56 . . SaundraStobie0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    23:47  பயனர்:ScottyArmytage8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+227). . ScottyArmytage8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello, I'm Michell, a 24 year old from Flatey, Iceland.<br>My hobb..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:39  The Best Way To Advertise Your Business Online Efficiently‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,119). . JadaValliere77 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Have you been looking to get your web site around for anyone to vi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:38  பயனர்:JadaValliere77‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+290). . JadaValliere77 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello! I am Jessika. I am delighted that I could unite to the enti..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:56  பயனர்:EvieHaines6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+173). . EvieHaines6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi there! :) My name is Graig, I'm a student studying Industrial a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:19  How You Can Market Your Online Businesses Efficiently‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,186). . DanialOgle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you presently attempting to get your web site on the market fo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:19  பயனர்:DanialOgle‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+215). . DanialOgle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi there! :) My name is Evelyn, I'm a student studying Modern Lang..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:16  The Way To Advertise Your Online Businesses Successfully‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,943). . BRHJay1163633 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Have you been attempting to get your site around for all to find o..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:56  The Way To Advertise Your Online Businesses Properly‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,175). . ConsueloTheodor (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you presently looking to get your site around for anyone to fi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:47  How To Advertise Your Online Business Properly‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,060). . BrennaTimm75 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you currently attempting to get your internet site on the mark..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:00  பயனர்:QuyenXsk16‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+178). . QuyenXsk16 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Rachele Cribbs. I life in Wroclaw (Poland).<br><br>Feel..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:20  How To Advertise Your Online Businesses Properly‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,017). . PatsyMcnutt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you currently hoping to get your site out there for everybody..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:19  பயனர்:PatsyMcnutt‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+190). . PatsyMcnutt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Doreen and I am studying Social Science Education and J..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:09  The Way To Promote Your Business Online Successfully‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,093). . FXTIan0807 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you presently trying to get your internet site out there for a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:09  பயனர்:FXTIan0807‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+202). . FXTIan0807 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi there! :) My name is Franchesca, I'm a student studying Interna..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:54  பயனர்:NicoleCarrera46‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+175). . NicoleCarrera46 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I am 39 years old and my name is Rene Neace. I life in Bredhurst (..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:08  The Best Way To Advertise Your Business Online Successfully‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,204). . FrancescoTarr (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you presently attempting to get your web site around for every..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:03  The Way To Promote Your Online Business Successfully‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,120). . LouanneEti (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Have you been attempting to get your website on the market for eve..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:03  பயனர்:LouanneEti‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+250). . LouanneEti (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm Kenny and I live with my husband and our three children in Ame..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:50  பயனர்:KristinaStretch‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+166). . KristinaStretch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Im Lakeisha and was born on 28 December 1986. My hobbies are Bonsa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     11:36 (தடைப் பதிகை). . [Arunkumar MS‎ (17×)]
     11:36 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked IreneAndres61 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     11:36 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked LorrineAtherton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     11:36 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked JuanitaBragg137 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     11:36 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked AngleaHugo3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     11:35 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked MickeyHummel (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:40 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked JerroldOvu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:40 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked JohnnySellwood2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked KattiePack6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked LouFlorence249 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked SaundraStobie0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked TheronZem95 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked MeredithZlk (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked RositaLarnach41 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked RobtOquendo302 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked Norine67L115 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:39 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked GarlandFlournoy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     10:38 . . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) blocked ChristiWeld5989 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) with an expiry time of முடிவிலி (கணக்கு தொடக்கம் முடக்கப்பட்டுள்ளது) ‎(பொறுப்பற்ற நடிவடிக்கைகள்)
     11:36 (நீக்கல் பதிவு). . [Arunkumar MS‎ (64×)]
     11:36 . . பயனர்:IreneAndres61 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'I'm Shalanda and I live in Coulags. <br>I'm intere...' (தவிர, 'IreneAndres61' மட்ட...)
     10:38 . . The Best Way To Promote Your Business Online Efficiently பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been hoping to get your internet site...' (தவிர, 'ChristiWeld5989' மட்ட...)
     10:37 . . How You Can Promote Your Online Businesses Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been hoping to get your internet site out...' (தவிர, 'GailBlaze5254' மட்ட...)
     10:37 . . பயனர்:GailBlaze5254 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name: Juliet High<br>Age: 23<br>Country: Austri...' (தவிர, 'GailBlaze5254' மட்ட...)
     10:37 . . How To Advertise Your Business Online Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you attempting to get your site on the market...' (தவிர, 'KittyT9082665' மட்டு...)
     10:37 . . பயனர்:AdrieneO62 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hello from Denmark. I'm glad to came here. My first name...' (தவிர, 'AdrieneO62' மட்ட...)
     10:37 . . பயனர்:ReggieBromby633 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Wilhemina (33 years old) and my hob...' (தவிர, 'ReggieBromby633' மட்ட...)
     10:37 . . பயனர்:WendellGalindo பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hello! <br>My name is Lorri and I'm a 22 years o...' (தவிர, 'WendellGalindo' மட்ட...)
     10:37 . . How You Can Advertise Your Web Based Business Effectively பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been attempting to get your internet...' (தவிர, 'GermanRzz595575' மட்டு...)
     10:37 . . The Way To Promote Your Online Businesses Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you presently looking to get your web site around fo...' (தவிர, 'KevinPef38' மட்ட...)
     10:36 . . How To Market Your Business Online Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been looking to get your site on the mark...' (தவிர, 'KattieAndrew3' மட்ட...)
     10:36 . . How You Can Promote Your Online Businesses Efficiently பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you presently attempting to get your site around f...' (தவிர, 'Pearline01G' மட்ட...)
     10:36 . . How You Can Promote Your Online Business Effectively பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been trying to get your website around...' (தவிர, 'ValorieLenehan' மட்டு...)
     10:36 . . பயனர்:LatashiaArden பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Monserrate and I am studying Earth Scie...' (தவிர, 'LatashiaArden' மட்ட...)
     10:36 . . How To Market Your Online Businesses Effectively பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you looking to get your website around for e...' (தவிர, 'HUTDarla906048' மட்ட...)
     09:25 . . How To Market Your Online Business Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you presently looking to get your internet s...' (தவிர, 'WendellGalindo' மட்ட...)
     09:25 . . பயனர்:ChasBrx12901923 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Kathi and I am studying Educational...' (தவிர, 'ChasBrx12901923' மட்ட...)
     09:25 . . The Best Way To Advertise Your Business Online Properly பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you currently attempting to get your site...' (தவிர, 'ChasBrx12901923' மட்டு...)
     09:25 . . How To Promote Your Business Online Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you presently trying to get your site availabl...' (தவிர, 'Kina09L433310' மட்ட...)
     09:25 . . The Best Way To Market Your Online Business Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been trying to get your web site on the...' (தவிர, 'VonnieTedeschi' மட்ட...)
     09:24 . . பயனர்:KevinRosetta5 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Dominga and I am studying Biochemistry...' (தவிர, 'KevinRosetta5' மட்டு...)
     09:24 . . பயனர்:CharissaGillies பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'I am Osvaldo from Grisignano Di Zocco. I am le...' (தவிர, 'CharissaGillies' மட்ட...)
     09:24 . . The Way To Market Your Web Based Business Efficiently பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been looking to get your site on the market for everyone to see? We now have the best tips on the market on advertising and marketi...)
     09:24 . . பயனர்:DelphiaBlesing6 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hello! <br>I'm Vietnamese female ;=). <br>I re...' (தவிர, 'DelphiaBlesing6' மட்ட...)
     09:23 . . பயனர்:GabriellaWintle பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'I’m Micah from Kleinwollmiss doing my final...' (தவிர, 'GabriellaWintle' மட்டு...)
     09:23 . . பயனர்:BonnieBriscoe7 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hello from Netherlands. I'm glad to came across...' (தவிர, 'BonnieBriscoe7' மட்டு...)
     09:23 . . How To Market Your Business Online Efficiently பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Have you been attempting to get your site available for...' (தவிர, 'IALAlfonso' மட்டு...)
     09:23 . . How To Promote Your Web Based Business Properly பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you attempting to get your website around...' (தவிர, 'MerlinMelson515' மட்டு...)
     09:23 . . How To Promote Your Business Online Effectively பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you currently looking to get your web site out t...' (தவிர, 'Richie25K196' மட்ட...)
     09:23 . . The Way To Advertise Your Online Businesses Successfully பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Are you attempting to get your website out there for anyone to discover? We have the very best tips on the market on advertising and marketi...)
     09:19 . . ----Remaining-In-A-Resort-Go-through-This-First-q பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hotels can differ commonly in quality, as effect...' (தவிர, '107.175.36.196' மட்ட...)
     09:18 . . ----Boost-Your-Motel-Remains-With-This-Suggestions-g பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Should you amount your last accommodation stay,...' (தவிர, '107.172.39.236' மட்டு...)
     09:16 . . --------Slotclubcasinoco-k பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Лучшие онлайн казино 2018 года...' (தவிர, '89.184.83.30' மட்ட...)
     09:15 . . ---------------a பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Вулкан - это известное онлай...' (தவிர, '89.184.83.30' மட்டு...)
     09:15 . . -------------l பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Совокупная стоимость час...' (தவிர, 'Tenurewhco27046' மட்ட...)
     09:14 . . -----------t பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'В мае московские власти до...' (தவிர, '90.188.255.142' மட்ட...)
     09:13 . . -------d பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Судебная коллегия по гра...' (தவிர, '104.140.247.160' மட்டு...)
     09:12 . . -----------------------------z பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: '[https://fatalmodel.com/busca/brasil/chapeco/santa-cat...' (தவிர, 'Pumasteam28' மட்ட...)
     09:12 . . , 1991; Scafidi, Field, Wheeden, Schanberg, Kuhn, Symanski et al., 1996). Caffeine use has பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Thousand Oaks: California SAGE depression As A Threat FactorPaternal depression was an further threat factor in at the least one study on th...)
     09:10 . . ) injection of FCA, as previously described (Edwards et al., 2007). Briefly, whilst பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'The baseline PPTs have been determined in both hindp...' (தவிர, 'Meterbrake27' மட்ட...)
     09:10 . . ) injection of FCA, as previously described (Edwards et al., 2007). Briefly, while பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'injection, rats were [http://www.musicpella.com/members/listsubway63/activity/756322/ .five 0.two ?0.four 0.2 ?0.four 4.0 ?1.7 25.eight ?2.f...)
     09:10 . . ) and a single who was enhanced, thought that their social atmosphere contributed பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'It is just that we've got unique words and we are look...' (தவிர, 'Ratdouble62' மட்ட...)
     09:10 . . ) and one particular who was enhanced, thought that their social environment contributed பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'In extreme instances, this had manifested, most usuall...' (தவிர, 'Classsudan9' மட்ட...)
     09:10 . . "Why Can t I Gain Muscle Mass" பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'If you're sensitive to stimulants, we don't recommend taking this after 6pm or as a result. Some people can sleep right through it, others w...)
     09:10 . . "Exterior House Staging For Instantaneous Curb Appeal " பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: '[https://Www.jonite.us/ Oklahoma outdoor furnitu...' (தவிர, 'ThomasVesely41' மட்ட...)
     09:10 . . 'The Lone Ranger' Fan Q பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Katie wanted a little history, and she or he brought h...' (தவிர, 'Houseeight9' மட்ட...)
     09:09 . . "outside House Staging For Immediate Curb Appeal " பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: '[https://www.jonite.us/ Kansas bathroom drain co...' (தவிர, 'PeggyCalderone' மட்ட...)
     09:09 . . "We Buy Homes" Can Be Fantastic News For You! பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Alright, so you have an old, kind of beat up home. Fairl...' (தவிர, 'Seal14doll' மட்ட...)
     09:09 . . "Exterior House Staging For Instant Curb Appeal " பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: '[https://www.reggioregister.com/ reggioregis...' (தவிர, 'MaximilianRischb' மட்ட...)
     09:07 . . "Tyke" - A WiFi Cloud Electronic Image Frame பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Memories final until conclude, and what can be the...' (தவிர, 'HungOzi651157' மட்ட...)
     09:02 . . -Nitro-Nation-Hack-Get-Plenty-Of-No-cost-Money-Here-u பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Get pleasure from a car drag racing game in your And...' (தவிர, '89.32.65.144' மட்ட...)
     09:01 . . -New-Leaks-Reveal-Additional-Fire-Emblem-Warriors-Characters-i பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Fire Emblem Warriors First DLC Will get Screenshot...' (தவிர, '206.214.93.67' மட்ட...)
     09:01 . . -Mung-Beans-Health-Benefits--v பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: '100 grams of Mature seeds Mung beans have 347 calo...' (தவிர, '173.232.14.91' மட்ட...)
     09:00 . . -Monster-Legends-Game-Review-x பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Monster Legends is a type of Facebook video ga...' (தவிர, '173.234.181.222' மட்ட...)
     09:00 . . -May-We-Discussion-About-Whats-Next-Found-in-The-FPS-Genre-t பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'In chapter six, "Asian Fingers' and Ladies's In...' (தவிர, '89.32.65.179' மட்ட...)
     09:00 . . -Marathon-Male-Part-Two-o பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Kenya's Geoffrey Kirui and Edna Kiplagat sweep at...' (தவிர, '99.38.240.112' மட்டு...)
     08:57 . . -O-Que--O-Super-Slim-X-Verifiao-Completa--s பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Slim Power X é alguma coisa apêndic...' (தவிர, '104.151.127.52' மட்ட...)
     08:57 . . -One-Easy-Trick-for-Bluetooth-Car-Stereo-Uncovered--u பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: '<br />A specialist installer for most cars which...' (தவிர, '104.160.12.134' மட்ட...)
     08:56 . . -PES-Club-Manager-Game-Discussion-Thread-a பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Limitless Coins and GP with PES Club Manager Hac...' (தவிர, '173.234.181.52' மட்ட...)
     08:56 . . -Pixel-Gun-3D-Tips-And-Cheats-p பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'It is a taking pictures game primarily based o...' (தவிர, '173.234.250.186' மட்ட...)
     08:55 . . பயனர்:EstherFitzRoy பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name's Claudio Earls but everybody calls me Cla...' (தவிர, 'EstherFitzRoy' மட்ட...)
     08:55 . . பயனர்:EmiliaWedge பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Gemma Hansen. I life in Tallangatta Valley...' (தவிர, 'EmiliaWedge' மட்டு...)
     08:55 . . பயனர்:Emily430399797 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hello! <br>I'm Chinese male :). <br>I really lov...' (தவிர, 'Emily430399797' மட்ட...)
     08:55 . . பயனர்:Maya36J2786 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'I'm Ana (19) from Krakow, Poland. <br>I'm learning Nor...' (தவிர, 'Maya36J2786' மட்ட...)
     11:35  கலைக்களஞ்சியம்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+15,310). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    11:25  கட்டுருபன்‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+6,096). . [Arunkumar MS‎ (2×)]
     11:25 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (சான்று)
பு    11:24 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6,090). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("==கட்டுருபன்== பெரும்பாலு..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:22  ஆகுபெயர்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,872). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("==ஆகு பெயர்== "கருத்துகள் ப..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:18  சொற்பிறப்பு அகரமுதலி வகைகள்‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,242). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("==சொற்பிறப்பு அகரமுதலி வ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது