அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

19:13, 20 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

20 பெப்ரவரி 2018

பு    19:12  The-Truth-About-Safe-Herbal-Weight-Loss-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,804). . 138.122.192.180 (பேச்சு) (The Truth About Safe Herbal Weight Loss n)
     19:11 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [UtaGatliff27‎; ThereseAlbarran‎; TheresaDfa‎; Porter59M75‎; Blockdog42‎; BoysenLucas92‎; Comb3canvas‎; CelestePender7‎; CarlsenBendix7‎; NamEaves143526‎; MilagrosAnthon‎; ChasityPrimrose‎; BobbyeEspino‎; AlanaAguiar6‎; ElizaCreech11‎; LeilaClarkson‎; MargaretaGarvin‎; MacOSullivan‎; Leland42V2099‎; Combpound4‎; Crowd80conga‎; PalmMcDowell40‎; MikkelsenPerez7‎; McWilliamsMclaughlin3‎; Planecondor88‎; Prison2damage‎; WattsPagh7‎; UIWFelix632‎; RaahaugeLeonard2‎; MarjorieXlu‎; LorriSanjuan320‎; Erichsen23Bach‎; DelgadoMartinussen0‎; Curry15Rojas‎; Fink52Field‎; Guthrie31Anderson‎; Husted31McCarty‎; HerreraHerrera30‎; Hammer7adult‎; YvonneLafountain‎]
     19:11 . . Hammer7adult (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:08 . . Planecondor88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:08 . . PalmMcDowell40 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:04 . . BobbyeEspino (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:03 . . Fink52Field (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:00 . . ChasityPrimrose (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:59 . . Prison2damage (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:59 . . NamEaves143526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:55 . . McWilliamsMclaughlin3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:45 . . YvonneLafountain (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:45 . . Leland42V2099 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:42 . . WattsPagh7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:40 . . MacOSullivan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:36 . . Erichsen23Bach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:34 . . Combpound4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:29 . . CelestePender7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:27 . . ElizaCreech11 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:26 . . MargaretaGarvin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:25 . . MikkelsenPerez7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:25 . . LeilaClarkson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:17 . . CarlsenBendix7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:16 . . UIWFelix632 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:12 . . UtaGatliff27 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:11 . . RaahaugeLeonard2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:07 . . Blockdog42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:06 . . BoysenLucas92 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:58 . . Guthrie31Anderson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:56 . . Curry15Rojas (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:53 . . MarjorieXlu (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:47 . . HerreraHerrera30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:35 . . ThereseAlbarran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:33 . . MilagrosAnthon (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:33 . . Husted31McCarty (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:27 . . TheresaDfa (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:24 . . LorriSanjuan320 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:16 . . DelgadoMartinussen0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:13 . . Porter59M75 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:12 . . Comb3canvas (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:06 . . AlanaAguiar6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:03 . . Crowd80conga (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    19:04  பயனர்:BobbyeEspino‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+646). . BobbyeEspino (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Greetings. Let me start by telling you the author's name - Ginger..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:00  பயனர்:ChasityPrimrose‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . ChasityPrimrose (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Gigi is what my hubby loves to call me and I feel comfortable when..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:00  Observe How Online Video Marketing May Bring In Additional Buyers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,112). . NamEaves143526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Have you ever heard of employing online video marketing to aid imp..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:59  பயனர்:NamEaves143526‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+134). . NamEaves143526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Nam Eaves. I life in Augsburg (Germany).<br><br>Here is..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   18:58  Shirt‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-604). . ElvaBerkman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:58  பயனர்:ElvaBerkman‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+53). . ElvaBerkman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    18:49  Is-the-Healthcare-Database-System-Meeting-Needs-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,158). . 23.245.152.99 (பேச்சு) (Is the Healthcare Database System Meeting Needs f)
பு    18:46  Tal-como-Formar-A-fim-de-O-Cabea-Crescer-Mais-Apressado--p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,114). . Agulhajúri7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Tal como Formar A fim de O Cabea Crescer Mais Apressado p)
பு    18:45  பயனர்:Leland42V2099‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+373). . Leland42V2099 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The writer's name is Donald but he doesn't like you ought to reali..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:40  பயனர்:MacOSullivan‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+354). . MacOSullivan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("They call me Broderick Ronning. What he loves doing end up being t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:36  How-create-Muscle-Properly-3-Super-Steps-grow-Your-muscular-Mass-Today-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,057). . 23.105.159.215 (பேச்சு) (How create Muscle Properly 3 Super Steps grow Your muscular Mass Today y)
பு    18:29  Tub Resurfacing: Making It Happen Yourself‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,683). . Nation5boot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When you are looking for the best bath tub refinishing services yo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:27  Get Ready To Organize Your Best Wedding Event‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,722). . BettyH848884820 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("A marriage is often known as a Special Event, using that capitaliz..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:27  பயனர்:ElizaCreech11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+338). . ElizaCreech11 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("33 year-old Saw Manufacturer and Repairer Amado Gottwald fгom Cot..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   18:27  Create Your Personal Or Get A Free Design‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-154). . BobbieQ0904041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    18:26  பயனர்:MargaretaGarvin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+362). . MargaretaGarvin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("21 yrs old Health Infоrmation Manager Elvin Mcqueeney from Gasp..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:25  Buy Viagra Cialis Online Canada‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+280). . LeilaClarkson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis tadalafil 20 mg tablets<br>viagra cialis levitra buy online..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:25  பயனர்:LeilaClarkson‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+85). . LeilaClarkson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis buy india<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis prices]<br>c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:23  Have Questions About Chiropractic care Proper care? Get Your Answers In this article‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,455). . Ashcan41 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Here you'll get excellent guidelines about this so you know what t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   18:16  பயனர்:BettyH848884820‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-35). . BettyH848884820 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:16  Shirts‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-512). . ReinaMirams1901 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:16  பயனர்:ReinaMirams1901‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-88). . ReinaMirams1901 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:15  பயனர்:Elias39D20678347‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-115). . Elias39D20678347 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:13  பயனர்:BernardBraine‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-17). . BernardBraine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:13  Create Your Own Or Get A Free Design‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+181). . GrantA8423129276 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    18:13  பயனர்:UtaGatliff27‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,672). . UtaGatliff27 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Civil engineers are accountable for designing, building, [http://W..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   18:12  பயனர்:GrantA8423129276‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-87). . GrantA8423129276 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:12  பயனர்:SyreetaCarden5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-12). . SyreetaCarden5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:12  பயனர்:BobbieQ0904041‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-67). . BobbieQ0904041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    18:03  ----Excellent-Guidelines-To-Stick-to-When-It-Will-come-To-Resorts-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,029). . 23.108.169.119 (பேச்சு) (Excellent Guidelines To Stick to When It Will come To Resorts n)
பு    18:00  Explaining Shelf Corporations‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,480). . Pintcork26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Starting your own business can be confusing and costly. That’s w..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:58  Camping-----Make-Confident-You-Use-These-Fantastic-Concepts-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,336). . 23.108.169.119 (பேச்சு) (Camping Make Confident You Use These Fantastic Concepts w)
பு    17:53  Cules-Son-Las-Ofertas-De-la-lnea-de-ADSL-Ms-Atractivas-Del-Mercado-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,575). . 37.72.186.81 (பேச்சு) (Cules Son Las Ofertas De la lnea de ADSL Ms Atractivas Del Mercado m)
 சி   17:51  பயனர்:NikiD12655‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . NikiD12655 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    17:46  Naples Physical Therapy For Back‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,457). . Geese7bangle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Day Spa with a certificate, you can savor body wraps, massages, fa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   17:46  What Is the Fast-Track Credit Sweep from DeletionExpert.com?‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Femaleneck30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    17:46  Handy-Manual-For-Athletes-Who-wish-To-Find-Out-How-to-Create-Muscle-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,181). . 23.250.86.47 (பேச்சு) (Handy Manual For Athletes Who wish To Find Out How to Create Muscle f)
பு    17:41  How for Stopping Back Pain - A Personal Journey‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,024). . Burstcanoe63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://hudsonsportandspine.com physical therapy clinic Jersey Cit..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   17:39  3 Reasons Why DeletionExpert.com Is Considered the Best Credit Repair Company‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Couchfrown9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    17:38  How-produce-Muscle-For-Beginners-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,157). . 23.105.159.126 (பேச்சு) (How produce Muscle For Beginners v)
பு    17:36  What The In-Crowd Won t Tell You About Unblocked Games‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,387). . ThereseAlbarran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("What Yoᥙ Don't Know About Unblocked Games <br><br>Frⲟm tіme t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:35  பயனர்:ThereseAlbarran‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+337). . ThereseAlbarran (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm Therese аnd I live with mʏ husband and oսr 2 children іn S..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:35  பயனர்:MilagrosAnthon‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+630). . MilagrosAnthon (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Rivka is what's written on her birth certificate but large number..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:35  Are Pillows For Back Pain Effective?‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,897). . Geese7bangle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://harborsidespine.com physical therapist Jersey City] App..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   17:34  பயனர்:MillieBurd9‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+81). . MillieBurd9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    17:33  CompartiMOSS-Traductor-En-Skype-For-Business-Utilizando-Azure-Cognitive-Services-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,566). . 80.102.117.120 (பேச்சு) (CompartiMOSS Traductor En Skype For Business Utilizando Azure Cognitive Services n)
பு    17:29  பயனர்:TheresaDfa‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,908). . TheresaDfa (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Have you ever deemed a profession in civil engineering but have be..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:26  Depilao-A-Liser--Caminho-Para-Livrar-A-Mento-Dos-Homens--x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,778). . Salvargrego7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Depilao A Liser Caminho Para Livrar A Mento Dos Homens x)
பு    17:18  Backpacking-And-Tenting-Gear-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,146). . 191.101.198.24 (பேச்சு) (Backpacking And Tenting Gear b)
பு    17:17  A-Healthy-Gut-Equals-A-Healthy-Heart-And-Body-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,568). . 196.245.217.68 (பேச்சு) (A Healthy Gut Equals A Healthy Heart And Body a)
பு    17:15  Best Street Bike Mechanic TX‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,042). . Camel76credit (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You appreciate driving through the streets on your motorcycle. It..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:13  பயனர்:Porter59M75‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+458). . Porter59M75 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm a 40 years old, married and study at the һigh school (Enginee..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:10  High Quality Street Bike Mechanic TX‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,018). . Camel76credit (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You enjoy riding via the streets on your motorbike. It is a true f..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:06  File-Locker-Windows--Skilled-Desktop-Computer-Buying-Guidance-You-Will-Need-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,413). . 104.227.17.165 (பேச்சு) (File Locker Windows Skilled Desktop Computer Buying Guidance You Will Need e)
பு    17:06  பயனர்:AlanaAguiar6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+78). . AlanaAguiar6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("order liquid cialis<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis cost]<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   17:03  பயனர்:ZackHolton03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-5). . ZackHolton03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    17:03  Cheap Canadian Cialis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+266). . RussNeill2803 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("buycialis.eu<br>discount viagra cialis levitra<br>cheap cialis sof..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:03  பயனர்:RussNeill2803‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+93). . RussNeill2803 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("how to buy cialis online usa<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cheap c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது