அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

21:07, 17 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 பெப்ரவரி 2018

 சி   21:07  பயனர்:DorothyBean2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+20). . DorothyBean2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:06  பயனர்:ZTFClarita‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+178). . ZTFClarita (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("new usa online casinos<br>[http://bestrealmoneygames.com/ free cas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     21:06 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [RudolfDenson041‎; RudyMyles0575‎; TajSloan88‎; MicahRtv81‎; JulieClem0‎; AddieReal825‎; BradfordSimpkins‎; IsraelCastiglion‎; XLNRoxie105‎; ZTFClarita‎; KrystalWildman‎; MarleneEzell84‎; Pintcork26‎; HumbertoGarrity‎; ElmaWakelin3018‎; Carin44918304497‎; Comicnumber5‎; Radarfine1‎]
     21:06 . . ZTFClarita (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:05 . . RudolfDenson041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:04 . . KrystalWildman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:03 . . Comicnumber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:03 . . TajSloan88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:03 . . MarleneEzell84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:01 . . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:59 . . HumbertoGarrity (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:59 . . Pintcork26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:58 . . IsraelCastiglion (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:58 . . RudyMyles0575 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:57 . . XLNRoxie105 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:57 . . ElmaWakelin3018 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:55 . . JulieClem0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:54 . . MicahRtv81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:46 . . BradfordSimpkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:45 . . Radarfine1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:35 . . Carin44918304497 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    21:06  பயனர்:RudolfDenson041‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+147). . RudolfDenson041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("vegas casino games<br>[http://richcasino2online.com/ best us casin..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:05  Tips On Water Damage Restoration‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-588). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:05  பயனர்:StaciB87873563‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-95). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:03  Free Casino Games And Poker‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-4). . TajSloan88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:03  பயனர்:TajSloan88‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+136). . TajSloan88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casinos online<br>[http://richcasino2online.com/ play casinos]<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:01  Pogo Casino Slots‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6). . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:01  பயனர்:AddieReal825‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+169). . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games real money<br>[http://playslotscasino888.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:00  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-74). . [ChristenaWatling‎; JulissaBiehl‎]
 சி   21:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-403). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (+329). . JulissaBiehl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:00  பயனர்:ChristenaWatling‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+93). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:59  பயனர்:JulissaBiehl‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+27). . JulissaBiehl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:58  Water Damage Repair - Removal Of Black Molds In Your Bathroom‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-137). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:58  பயனர்:IsraelCastiglion‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+157). . IsraelCastiglion (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best us casinos online<br>[http://casinousaonlinelist.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:58  பயனர்:YRMMarcia020914‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:58  பயனர்:RudyMyles0575‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+182). . RudyMyles0575 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best us casinos online<br>[http://casino17rich7online.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:57  பயனர்:KaiJasprizza8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-30). . KaiJasprizza8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:57  பயனர்:XLNRoxie105‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . XLNRoxie105 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("online casino<br>[http://playslotscasino888.com/ casino g]<br>new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:56  பயனர்:SabinaBrett53‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-129). . SabinaBrett53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:55  பயனர்:JulieClem0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+157). . JulieClem0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online for fun<br>[http://playslotscasino888.com/ best us c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:55  பயனர்:MicahRtv81‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+258). . MicahRtv81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm Micah аnd I live in a seaside city in northern Canada, Fort C..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:55  பயனர்:DanialDinkins‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+87). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:53  Using Christian Youth Devotions For Growing in God‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,370). . Lyre46bike (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are so many ways for believers in the Christian faith to con..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:48  How To Give A Sensual Massage She ll Never Forget‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,126). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hey hey, I'm Denis Merkas and this is another Melt" couples massag..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:48  பயனர்:ZaraCarandini1‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+228). . [ZaraCarandini1‎ (2×)]
 சி   20:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (-5). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:33 (நடப்பு | முந்திய) . . (+233). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("45 year-old Solicitor Kevin from McCreary, has hobbies and interes..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:46  பயனர்:BradfordSimpkins‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+545). . BradfordSimpkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Albert could be the name Vehicles to be called with and I love it...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:44  How to Build Business Credit Fast‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,714). . Rail0alley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Being able to build business credit fast is something that not eve..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:42  Life Death And Girl Go Games‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,776). . 192.227.209.194 (பேச்சு) ("In tһe event you didn't know іt, mߋst mеn love girls ԝһo ɑr..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:36  Water Damage Repair Tips‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,531). . Gregorio7956 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water [http://pixcore.com/profile/LakeshaCzh http://www.juicioora..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:28  Conquering Mold From Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,093). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It сan be very harⅾ to reply tⲟ this question wіth an accu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது