அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

16:47, 18 டிசம்பர் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

18 டிசம்பர் 2017

பு    16:45  Doe s Your Credit Score Need Assist‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,137). . MagnoliaSpring0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Our technological group is competent of DC power socket restore of..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:44  பயனர்:MagnoliaSpring0‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+29). . [MagnoliaSpring0‎ (2×)]
 சி   16:44 (நடப்பு | முந்திய) . . (-19). . MagnoliaSpring0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   16:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (+48). . MagnoliaSpring0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     16:43 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [HarmonWollesen5‎; Dunlap12Vinson‎; Hempspade93‎; Kusk50Randolph‎; McclureBradshaw6‎; CastroBarnes3‎; AllisonArmstrong0‎; DominiqueOShane‎; TangelaAdair‎; VeronaMullawirra‎; AagaardHolmes27‎; Meadows66Sunesen‎; MygindStarr9‎; Stovemiddle5‎; Timmermann29Fischer‎; Tree7crowd‎; Trout33finger‎; ShoreWitt53‎; ShondaHendrix5‎; OneilJessen07‎; Reportsyria43‎; Schroeder17Kristensen‎; Sears56Puckett‎; WeinsteinMcCaffrey3‎]
     16:43 . . Reportsyria43 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:42 . . AagaardHolmes27 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:35 . . Hempspade93 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:35 . . OneilJessen07 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:31 . . ShoreWitt53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:30 . . McclureBradshaw6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:25 . . AllisonArmstrong0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:21 . . Dunlap12Vinson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:19 . . Trout33finger (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:18 . . MygindStarr9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:17 . . VeronaMullawirra (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:09 . . HarmonWollesen5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:06 . . Sears56Puckett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:03 . . Schroeder17Kristensen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:03 . . Timmermann29Fischer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:00 . . Kusk50Randolph (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:58 . . ShondaHendrix5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:56 . . Stovemiddle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:55 . . CastroBarnes3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:53 . . Meadows66Sunesen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:48 . . DominiqueOShane (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:46 . . WeinsteinMcCaffrey3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:43 . . Tree7crowd (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:42 . . TangelaAdair (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    16:41  Kuchnie-na-wymiar-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,801). . 192.161.162.75 (பேச்சு) (Kuchnie na wymiar v)
பு    16:34  Ery two years instead of annually. Essentially the most controversial update, nevertheless‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,635). . Suit2donkey (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Other people opposed towards the modifications say they are going..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:31  பயனர்:CraigJolly70‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+41). . CraigJolly70 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:30  Amazing-Guidelines-For-A-Phenomenal-Home-Improvement-Undertaking-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,271). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Amazing Guidelines For A Phenomenal Home Improvement Undertaking j)
பு    16:25  Miami-City-Ballet-School-provides-Mommy-And-Me-Music-And-Movement-Class-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,601). . 196.52.39.15 (பேச்சு) (Miami City Ballet School provides Mommy And Me Music And Movement Class e)
பு    16:24  Your Baby Loves Music‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,788). . 198.27.119.250 (பேச்சு) ("The partnership in between a kid and his parents is special. The..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:22  5-Guidelines-And-ideas-To-Lose-Weight-The-Uncomplicated-Way-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,273). . 199.180.115.164 (பேச்சு) (5 Guidelines And ideas To Lose Weight The Uncomplicated Way a)
பு    16:20  Day Spa New York‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,473). . SharonEstrella (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br>[https://skintologyny.com skintologyny.com]Impressed by the re..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:20  பயனர்:SharonEstrella‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+359). . SharonEstrella (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("59 year-old Gallery or Museum Technician Malcolm from Winona, has..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:18  Lorde Talks About Eyebrow Bullying On Vogue Australia Cover‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+57). . VeronaMullawirra (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:18  பயனர்:VeronaMullawirra‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+203). . VeronaMullawirra (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name: Verona Mullawirraburka<br>Age: 24<br>Country: Great Brita..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:16  7-Ways-To-Inform-If-Your-Suit-Fits-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,750). . 154.16.86.217 (பேச்சு) (7 Ways To Inform If Your Suit Fits p)
பு    16:15  And wanted to marry. When he left for the war, he‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,071). . Quailsky16 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("A, the greatest threat to self was this gradual decline, the conce..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:15  Payday Loans No Credit Check‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+14). . Hattie18K5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:14  பயனர்:Hattie18K5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+124). . Hattie18K5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans<br>payday loans no credit check<br>payday loans<br>pa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:01  Erectile Dysfunction Causes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+127). . ShondaHendrix5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ed [http://erectiledysfunctionpills.store erectile dysfunction tre..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:48  Online Casino‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+14). . DominiqueOShane (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:48  பயனர்:DominiqueOShane‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+148). . DominiqueOShane (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online usa<br>[http://casinoline17.com/ casino games]<br>on..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:44  10-Fundamental-Benefits-Of-Healthy-Intestinal-Flora-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,026). . 107.161.85.177 (பேச்சு) (10 Fundamental Benefits Of Healthy Intestinal Flora s)
 சி   15:43  பயனர்:PalmaSutherland‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-6). . PalmaSutherland (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:42  பயனர்:TangelaAdair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+151). . TangelaAdair (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games<br>[http://casinoline17.com/ online casino games]<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:42  5000 Loans For Persons With Lousy Credit.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,820). . KandiEssex05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br><br>Depending on your desires you can apply secured or unsecur..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:42  பயனர்:KandiEssex05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+869). . KandiEssex05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Chelsie is how I'm called and I entirely dig that [http://www.wik..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது