அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

04:24, 22 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 பெப்ரவரி 2018

     04:23 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [MackFysh447676‎; KeenanEarls726‎; JasmineGable2‎; JacquelynNewman‎; MorganHorowitz1‎; MorrisElmslie‎; SterlingOquinn7‎; RhondaMcCaughey‎; MyronHeil925192‎; JBQWillian‎; FlorineCushman3‎; BrentonShay68‎; BobbyOatley8‎; AllieL23882512‎; AdrianneT73‎; BrittnyDriskell‎; ClayK5884425‎; EthelPedder26‎; ElvaTyson708‎; CynthiaNiven‎; AlenaThorton112‎; BarnesCorbett05‎; MohammadAutry3‎; MartiRiggs30‎; MarciaMcqueen8‎; Jerome6514‎; NewmanRitter6‎; Pontoppidan90Fitzpatrick‎; Slashflower76‎; Sand6look‎; ReimerPratt1‎; Herskind63Browning‎; Gendersyria65‎; ChristianeA37‎; BritneyD85‎; BillieGdh42‎; BergerSantos1‎; CooperBruun6‎; EvansMcDaniel86‎; FlynnWildermuth‎; Fiona466121‎; Fang3jason‎; WattsLara7‎]
     04:23 . . Fiona466121 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:14 . . BrittnyDriskell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:12 . . BergerSantos1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:11 . . MyronHeil925192 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:10 . . Herskind63Browning (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:09 . . AlenaThorton112 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:07 . . BarnesCorbett05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:05 . . Slashflower76 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:04 . . MorganHorowitz1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:02 . . BrentonShay68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:02 . . MarciaMcqueen8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:55 . . Sand6look (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:55 . . JBQWillian (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:54 . . ClayK5884425 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:53 . . KeenanEarls726 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:53 . . FlynnWildermuth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:53 . . BobbyOatley8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:53 . . Pontoppidan90Fitzpatrick (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:52 . . BillieGdh42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:51 . . EthelPedder26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:49 . . MohammadAutry3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:44 . . JacquelynNewman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:40 . . RhondaMcCaughey (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:36 . . ElvaTyson708 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:33 . . Gendersyria65 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:31 . . SterlingOquinn7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:30 . . AdrianneT73 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:28 . . Fang3jason (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:27 . . ChristianeA37 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:26 . . AllieL23882512 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:23 . . ReimerPratt1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:23 . . JasmineGable2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:17 . . CynthiaNiven (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:17 . . WattsLara7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:14 . . MackFysh447676 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:12 . . FlorineCushman3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:59 . . CooperBruun6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:59 . . NewmanRitter6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:56 . . Jerome6514 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:55 . . MartiRiggs30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:52 . . BritneyD85 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:51 . . MorrisElmslie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:49 . . EvansMcDaniel86 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    04:18  The Fantastic Bean Mystery - Discover The World s Greatest Coffee‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,465). . MyronHeil925192 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Internal thermostat keeps water at ideal brewing temperature. A si..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:15  பயனர்:MyronHeil925192‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+269). . MyronHeil925192 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Internal thermostat keeps water at ideal brewing temperature. A si..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:15  பயனர்:BrittnyDriskell‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,321). . BrittnyDriskell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you currently wanting to drop these additional pounds rapid? I..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:14  Tal-como-Abandonar-A-Sua-Barba-Fechada-Acelerado--u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,024). . Agulhajúri7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Tal como Abandonar A Sua Barba Fechada Acelerado u)
பு    04:10  Trading Pictures: CBD Is Off The Banned List But Does It Make A Difference‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,810). . BrentonShay68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It doesn’t consider much CBD to supplement your body’s persona..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:07  பயனர்:JennaLdn05843103‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-54). . JennaLdn05843103 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:07  பயனர்:BrentonShay68‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+316). . BrentonShay68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It doesn’t consider much CBD to supplement your body’s persona..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:07  Shirts Embroidered Hats Rhinestone Designs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+45). . PQNClay22740993 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:06  பயனர்:PQNClay22740993‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+29). . PQNClay22740993 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:06  பயனர்:AlejandroOlive‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-89). . AlejandroOlive (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:05  பயனர்:MorganHorowitz1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+374). . MorganHorowitz1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The author is known by title of Pride. In his professional life th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:58  பயனர்:SteveGodwin4‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+46). . [SteveGodwin4‎ (2×)]
 சி   03:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (-14). . SteveGodwin4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:51 (நடப்பு | முந்திய) . . (+60). . SteveGodwin4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:58  Sneaker Purchasing Assistance Directly From The Experts‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,011). . Test7yogurt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Restrict the dress in of change-flops to places you intend to swim..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:58  Value Footwear By Reading This Article Helpful Part‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,012). . Dime6mark (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It may be challenging to fill your closet with charming, top quali..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:57  SEO--Sie-wollen-ganz-nach-vorn-bei-Bing-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,675). . 185.77.248.5 (பேச்சு) (SEO Sie wollen ganz nach vorn bei Bing e)
பு    03:55  Garage Door Repair - Entrust It To An Expert‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,499). . JBQWillian (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When You've Got a problem With your garage door you may think that..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:55  பயனர்:JBQWillian‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,554). . JBQWillian (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When You've Got a problem With your garage door you may think that..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:54  Get Your Garage Door Repair Portland Done Well‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-227). . [ClayK5884425‎; PatsyWylie3‎]
 சி   03:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (-157). . ClayK5884425 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   02:49 (நடப்பு | முந்திய) . . (-70). . PatsyWylie3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:54  பயனர்:ClayK5884425‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,585). . ClayK5884425 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When You've Got a problem With your garage door you might think th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:54  Fruit Of The Loom Males s Short‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-125). . SimoneTerrell6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:54  பயனர்:SimoneTerrell6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-121). . SimoneTerrell6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:54  A Great Divorce Lawyer Will Recognise A Winning Settlement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,776). . KeenanEarls726 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You have Attempted to make Your marriage work and you are aware th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:54  பயனர்:KeenanEarls726‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,861). . KeenanEarls726 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You have Attempted to make Your marriage work and you are aware th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:53  Reach An Amicable Solution With Divorce Lawyers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+10). . BobbyOatley8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:53  பயனர்:BobbyOatley8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,816). . BobbyOatley8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You have Attempted to make Your union work and you know that it's..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:52  Historic-Stock-Knowledge-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,438). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Historic Stock Knowledge i)
 சி   03:52  The Way Rockville Divorce Lawyer Make Your Divorce Easier‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+73). . EthelPedder26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:51  பயனர்:EthelPedder26‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,809). . EthelPedder26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You've Attempted to Create Your marriage work and you are aware th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:51  Signaletik-Schriftwerk-Firmenlogos-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,887). . 81.171.56.207 (பேச்சு) (Signaletik Schriftwerk Firmenlogos g)
பு    03:49  Shoe Information and facts You Will Not Discover In other places‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,010). . Walrus2mother (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Shoes store shopping is truly an adventure for most. Numerous shop..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:44  பயனர்:JacquelynNewman‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,612). . JacquelynNewman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When You've Got a problem Together with your garage door you might..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:40  Rockville Divorce Lawyers - How To Choose Wisely‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,661). . RhondaMcCaughey (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You've Attempted to make Your union work and you are aware that it..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:40  பயனர்:RhondaMcCaughey‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,707). . RhondaMcCaughey (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You've Attempted to make Your union work and you are aware that it..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:36  Garage Doors And Professional Repairs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+61). . ElvaTyson708 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:36  பயனர்:ElvaTyson708‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,716). . ElvaTyson708 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When you have a problem With your garage door you may believe that..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:31  பயனர்:SterlingOquinn7‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,398). . SterlingOquinn7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The internet is swamped with numerous ideas on efficient technique..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:30  பயனர்:AdrianneT73‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,672). . AdrianneT73 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When You've Got a problem Together with your garage door you may t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:27  பயனர்:AllieL23882512‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+419). . AllieL23882512 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi there, I am Oralia Gautier but are able to call me anything suc..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:23  பயனர்:JasmineGable2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+340). . JasmineGable2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Jude Hannah is the name people use to phone him and he loves in wh..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:19  பயனர்:CynthiaNiven‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,713). . CynthiaNiven (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("To be in a position to understand what broadband internet is, you'..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:15  Make-It-Become-Their-Dream-Home--Tips-To-Offer-Your-House-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,488). . 173.234.100.104 (பேச்சு) (Make It Become Their Dream Home Tips To Offer Your House h)
 சி   03:14  பயனர்:AngleaMettler99‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-54). . AngleaMettler99 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:14  Tips To Solve A Broken Garage Door Problem‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+45). . MackFysh447676 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:14  பயனர்:MackFysh447676‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,601). . MackFysh447676 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When You've Got a problem With your garage door you might think th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:12  பயனர்:FlorineCushman3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,664). . FlorineCushman3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When you have a problem Together with your garage door you might b..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:08  What-Is-A-Ketogenic-Diet-Keto-Diet-Information-Research-And-Variations-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,684). . 207.253.175.148 (பேச்சு) ("We recently covered the science and medical research behind utiliz..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:07  ---Never-Go-On-Holiday-Without-Reading-This-Very-first-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,842). . 107.191.119.213 (பேச்சு) (Never Go On Holiday Without Reading This Very first u)
பு    03:02  3-Keto-Recipes-A-Nutrition-Specialist-Makes-For-Breakfast-Lunch-And-Supper-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,684). . 68.44.221.206 (பேச்சு) (3 Keto Recipes A Nutrition Specialist Makes For Breakfast Lunch And Supper y)
பு    02:54  ----Acquiring-Began-With-A-Vacation-Itinerary-On-Your-Personal-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,985). . 107.191.119.213 (பேச்சு) (Acquiring Began With A Vacation Itinerary On Your Personal e)
பு    02:53  Como-Temperar-Espetinhos-De-Carne-E-Frango-Para-Vender--n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,445). . Métodoonline64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Como Temperar Espetinhos De Carne E Frango Para Vender n)
பு    02:52  Espetinho-De-Frango-Com-Magricela--a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,961). . Métodoonline64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Espetinho De Frango Com Magricela a)
பு    02:52  Site-Madame-Criativa--d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,019). . Métodoonline64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Site Madame Criativa d)
பு    02:52  பயனர்:MorrisElmslie‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,712). . MorrisElmslie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Garage Door Repair Portland Is Significant<br><br>You should never..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:52  Como-Cavalgar-Uma-Barraca-De-Espetinhos--b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,351). . Métodoonline64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Como Cavalgar Uma Barraca De Espetinhos b)
பு    02:49  பயனர்:PatsyWylie3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,714). . PatsyWylie3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Garage Door Repair Portland Is Significant<br><br>You should never..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது