அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

07:57, 17 டிசம்பர் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 டிசம்பர் 2017

     07:46 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [SusieFredrickson‎; Richie23Y24‎; ImogenThigpen4‎; ArchieSmithson2‎; Tiffany8290‎; ZelmaThigpen2‎; GreenChavez25‎; Dunlap98Shaffer‎; CoxDaniel16‎; Bolton50Gotfredsen‎; LynchBonde99‎]
     07:46 . . GreenChavez25 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:43 . . Richie23Y24 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:32 . . ZelmaThigpen2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:28 . . CoxDaniel16 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:52 . . Dunlap98Shaffer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:37 . . SusieFredrickson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:31 . . Bolton50Gotfredsen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:25 . . LynchBonde99 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:23 . . ArchieSmithson2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:14 . . ImogenThigpen4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:12 . . Tiffany8290 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    07:43  பயனர்:Richie23Y24‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+563). . Richie23Y24 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are a number regarding activities, which the most people mak..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:43  Get The Most From The Footwear You Get‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,090). . Warfur8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("In case you are leery about buying yourself new and stylish boots,..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:41  Footwear Suggestions You Are Not Going To Find Somewhere else‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,942). . Stoolmaid5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Every person wears footwear, so it makes sense to buy [http://www...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:32  பயனர்:ZelmaThigpen2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+411). . ZelmaThigpen2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Your choices to buy any [http://h0mepage.net/potmarble6/2017/12/15..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:30  Online Shopping Satisfaction: Here's How To Achieve It!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,214). . Street2degree (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It's easy to do this online. While shopping around, make sure that..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:29  Shopping Online Can Save You Time And Cash, Here's How‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,425). . End8march (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If you are unclear about what you are looking for you can find tri..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:20  Passionate-Totally-free-Porn-Video-clips-Best-Pussy-Clips-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,664). . 152.250.207.23 (பேச்சு) (Passionate Totally free Porn Video clips Best Pussy Clips q)
பு    07:11  How To Buy The Perfect Pair Of Shoes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,067). . Sword84monday (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Due to this, building a smart decision at the first try is very im..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:10  Shopping For Boots? Go through The Following Tips Initial!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,033). . Client10attack (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When you have a level arch, much of your footprint can have. When..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:09  How-To-Use-The-Solar-For-Energy-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,619). . 23.106.35.218 (பேச்சு) (How To Use The Solar For Energy d)
 சி   06:47  பயனர்:DarellBurt‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-12). . [DarellBurt‎ (2×)]
 சி   06:47 (நடப்பு | முந்திய) . . (-48). . DarellBurt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+36). . DarellBurt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:43  பயனர்:MagnoliaSpring0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+26). . MagnoliaSpring0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:39  Why Get An Xbox 360 Repair Manual‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,141). . CraigJolly70 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Being a BMW proprietor you have to believe about the maintenance o..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:37  பயனர்:SusieFredrickson‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+444). . SusieFredrickson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Try finding the one that is affordable for you and help you in gro..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:33  Thinking About Shopping Online? Go through These Pointers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,219). . Street2degree (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The next post has [http://www.canada-goose-online.com/ Canada Goos..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:32  Don't Shop Online Without Looking At This Initial‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,215). . End8march (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Special discounts are a good point for individuals that can track..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:24  பயனர்:MorganLindt879‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+35). . MorganLindt879 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:24  Title Loans - Why Should Really You Apply For One‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,828). . KandisHunsicker (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("According to the Nationwide Center of Schooling Statistics, nearly..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:23  பயனர்:ArchieSmithson2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+304). . ArchieSmithson2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://notehub.org/sk9nm stop snoring product devices] snoring p..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:23  பயனர்:KandisHunsicker‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-5). . KandisHunsicker (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:23  No Credit Check Loans And Quickly Business Enterprise Loans‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,866). . MadisonXcf (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Your cosigner could be your spouse, or another person else who is..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:23  பயனர்:MadisonXcf‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+44). . MadisonXcf (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:21  No Credit Check Pupil Loans Overview‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,154). . MiraSolander898 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:20  பயனர்:MiraSolander898‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+109). . MiraSolander898 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:19  Student Loans With No Credit Check‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-29). . ChanceDowner28 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:19  பயனர்:ChanceDowner28‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-147). . ChanceDowner28 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:19  5 Diverse Approaches To Get No Credit Check Loans‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,731). . CharisClouse06 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are a lot of distinct types of terrible credit monetary merc..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:19  பயனர்:CharisClouse06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-68). . CharisClouse06 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:18  No Credit Check Loans: Would Support In Restoring Fantastic Fiscal Standing‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,818). . AprilThiel01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Some sub prime lenders may do a status check instead of a credit c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:18  பயனர்:AprilThiel01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-33). . AprilThiel01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:17  Bad Credit Score - No Matter With No Credit Check Private Loan‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,259). . HelenHopper7922 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:17  பயனர்:HelenHopper7922‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-94). . HelenHopper7922 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:16  பயனர்:AdrianaGaiser‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-74). . AdrianaGaiser (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:15  பயனர்:ImogenThigpen4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,372). . ImogenThigpen4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Many individuals are unaware in the bobbleheads. These are fundame..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:14  Effective Approaches To Boost Your Credit Score‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,651). . FreyaWills27 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You can gain approval devoid of pledging collateral and attain you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:13  பயனர்:FreyaWills27‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+66). . FreyaWills27 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:13  No Credit Check Loans At Your Access With Ideal Capabilities‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,355). . Tiffany8290 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Yes, with us at Compact Loans, you do not have to have a minimal c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:13  பயனர்:Tiffany8290‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+393). . Tiffany8290 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice to meet you, I am Abe. I've often loved living in Arkansas. T..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது