அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

16:27, 22 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 பெப்ரவரி 2018

பு    16:24  பயனர்:DennyStallworth‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+595). . DennyStallworth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The name of the author is Lacy Tilley. Her husband doesn't like it..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     16:24 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Bed9stock‎; Avenue3crime‎; Butanerandom13‎; ChappellLind2‎; JerrellFinch480‎; Huynh78Torres‎; AnnisPurvis‎; TaylorMarlowe2‎; ErickaMacaulay‎; DennyStallworth‎; KarryKauper6‎; LizetteAlbiston‎; MatthiasWilhite‎; JesusAchen01‎; LinBendix43‎; Trowel4orange‎; Sound3idea‎; VedelMeincke1‎; Vinter16Rivers‎; Witt60Valdez‎; SoonReeve6724‎; RoseGrossman8‎; MacKayBoyle8‎; Loancoal3‎; MirandaEllis9‎; Moore17Boye‎; PASCU‎; YaniraColquhoun‎]
     16:24 . . Loancoal3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:23 . . DennyStallworth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:22 . . ChappellLind2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:18 . . Sound3idea (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:18 . . Bed9stock (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:15 . . PASCU (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:14 . . Moore17Boye (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:14 . . MirandaEllis9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:13 . . RoseGrossman8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:13 . . JesusAchen01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:12 . . YaniraColquhoun (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:09 . . Vinter16Rivers (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:56 . . MatthiasWilhite (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:53 . . SoonReeve6724 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:52 . . AnnisPurvis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:48 . . MacKayBoyle8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:48 . . JerrellFinch480 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:46 . . Witt60Valdez (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:40 . . VedelMeincke1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:36 . . ErickaMacaulay (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:31 . . Avenue3crime (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:30 . . LizetteAlbiston (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:17 . . Butanerandom13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:16 . . LinBendix43 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:06 . . KarryKauper6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:05 . . TaylorMarlowe2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:03 . . Huynh78Torres (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:59 . . Trowel4orange (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    16:14  How Does It Help to Remove Credit Inquiries before Applying for a Loan?‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,188). . Squaresarah9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Applying for a loan can be stressful, especially when you’re not..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:14  Ways-To-Utilize-Facebook-for-Local-Business-25-Facebook-Advertising-And-Marketing-Strategy-and-Ways-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,391). . Spytrail66 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Ways To Utilize Facebook for Local Business 25 Facebook Advertising And Marketing Strategy and Ways q)
பு    16:10  Inquiry Busters Provides Exceptional Inquiry Removal Services‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,918). . Auntmargin18 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Did you know that inquiries on your credit report can seriously af..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:00  பயனர்:ReginaldSatterwh‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5). . ReginaldSatterwh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:57  பயனர்:MatthiasWilhite‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,451). . MatthiasWilhite (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You are able to put on this superior piece of clothing all year ar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:51  5-Newsletter-Writing-Tips-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,043). . 196.245.217.68 (பேச்சு) (5 Newsletter Writing Tips m)
பு    15:36  பயனர்:ErickaMacaulay‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,588). . ErickaMacaulay (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The net is swamped with many tips on effective ways to shed off we..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:35  Psychic Melanie Mclean‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,937). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("psychic readings close to me [https://www.debbi.club/psychic-mediu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:35  பயனர்:DarellYanez42‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-28). . [DarellYanez42‎ (2×)]
 சி   15:35 (நடப்பு | முந்திய) . . (-98). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   15:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+70). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:34  Fitness-Tips--6-Tips-about-How-To-Stay-In-Shape-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,177). . 196.245.217.64 (பேச்சு) (Fitness Tips 6 Tips about How To Stay In Shape d)
பு    15:31  பயனர்:LizetteAlbiston‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,127). . LizetteAlbiston (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Although leather jackets are a symbol of machismo and manliness, t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:29  Make-Your-Company-Evolve-Using-These-Impressive-Buy-Facebook-Likes-Technique-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,567). . Recessfrog99 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Make Your Company Evolve Using These Impressive Buy Facebook Likes Technique p)
பு    15:27  FastUnsecured.com Reviews Agree: Don’t Waste Your Time On Scams‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,002). . Wolflisa58 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Anyone who’s struggled with their credit probably knows just how..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:23  Psychic Castles Las Vegas‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,785). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("psychic nights north london [https://www.debbi.club/psychic-shops-..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:07  Growth Beach Limitless Diamonds Apk 20 Forty Six For Free Growth‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,215). . KarryKauper6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Growth Seaside is a гecently standard sport fгom the tremendous..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:07  பயனர்:KarryKauper6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+400). . KarryKauper6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("38 уear old Dental Prothetist Kevin Jaimes fгom Thornbury, һas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:05  பயனர்:TaylorMarlowe2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+346). . TaylorMarlowe2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("25 yrs old Systems Administrator Kevin Nicole from Chatsworth, spe..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:01  Saiba-6-Equvocos-Que-Voc-Comete-Cada-vez-que-Raspa-As-Pernas--i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,924). . Agulhajúri7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Saiba 6 Equvocos Que Voc Comete Cada vez que Raspa As Pernas i)
பு    14:56  How-Is-It-Possible-Chitchat-Design-and-style-Nothings--a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,485). . 185.200.179.139 (பேச்சு) (How Is It Possible Chitchat Design and style Nothings a)
பு    14:56  Become-A-Work-At-house-Mom-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,907). . 209.107.216.102 (பேச்சு) (Become A Work At house Mom j)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது