அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

21:03, 17 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 பெப்ரவரி 2018

 சி   21:01  Pogo Casino Slots‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6). . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:01  பயனர்:AddieReal825‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+169). . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games real money<br>[http://playslotscasino888.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     21:01 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Melodee4511‎; LeandroCanty540‎; JulieClem0‎; MicahRtv81‎; NikoleBrazil33‎; RosalineSchoenbe‎; RoccoHockman309‎; IsraelCastiglion‎; DeeAsz0093911929‎; BetsyZzs87197‎; AddieReal825‎; BradfordSimpkins‎; CharlesIrvine88‎; ClaritaFelton‎; CharliComer079‎; RudyMyles0575‎; SherlynGriver51‎; Kayleigh4417‎; HumbertoGarrity‎; Pintcork26‎; Radarfine1‎; ToneyPuy99079‎; TerrenceRodrigue‎; ElmaWakelin3018‎; EddieMoir411913‎; ArdisLangridge‎; XLNRoxie105‎; Bitsch67Oneal‎; Carin44918304497‎; EbonyLeidig38‎; ChurchillJacobsen0‎; Yard7coffee‎]
     21:01 . . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:59 . . HumbertoGarrity (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:59 . . Pintcork26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:58 . . IsraelCastiglion (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:58 . . RudyMyles0575 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:57 . . XLNRoxie105 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:57 . . ElmaWakelin3018 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:55 . . JulieClem0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:54 . . MicahRtv81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:46 . . BradfordSimpkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:45 . . Radarfine1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:35 . . Carin44918304497 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:27 . . Bitsch67Oneal (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:26 . . DeeAsz0093911929 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:25 . . Yard7coffee (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:18 . . BetsyZzs87197 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:16 . . Kayleigh4417 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:12 . . LeandroCanty540 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:09 . . NikoleBrazil33 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:09 . . CharliComer079 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:07 . . EbonyLeidig38 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:07 . . ArdisLangridge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:04 . . TerrenceRodrigue (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:04 . . Melodee4511 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:03 . . CharlesIrvine88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:02 . . RoccoHockman309 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:02 . . SherlynGriver51 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:02 . . ToneyPuy99079 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:53 . . RosalineSchoenbe (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:53 . . EddieMoir411913 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:52 . . ChurchillJacobsen0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:49 . . ClaritaFelton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   21:00  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-74). . [ChristenaWatling‎; JulissaBiehl‎]
 சி   21:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-403). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (+329). . JulissaBiehl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:00  பயனர்:ChristenaWatling‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+38). . [ChristenaWatling‎ (3×)]
 சி   21:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (+93). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (-155). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (+100). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:59  பயனர்:JulissaBiehl‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+27). . JulissaBiehl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:58  Water Damage Repair - Removal Of Black Molds In Your Bathroom‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-137). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:58  பயனர்:IsraelCastiglion‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+157). . IsraelCastiglion (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best us casinos online<br>[http://casinousaonlinelist.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:58  பயனர்:YRMMarcia020914‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-65). . [YRMMarcia020914‎ (2×)]
 சி   20:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (-74). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:58  பயனர்:RudyMyles0575‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+182). . RudyMyles0575 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best us casinos online<br>[http://casino17rich7online.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:57  பயனர்:KaiJasprizza8‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-52). . [KaiJasprizza8‎ (3×)]
 சி   20:57 (நடப்பு | முந்திய) . . (-30). . KaiJasprizza8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:09 (நடப்பு | முந்திய) . . (+12). . KaiJasprizza8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-34). . KaiJasprizza8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:57  பயனர்:XLNRoxie105‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . XLNRoxie105 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("online casino<br>[http://playslotscasino888.com/ casino g]<br>new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:56  பயனர்:SabinaBrett53‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-129). . SabinaBrett53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:55  பயனர்:JulieClem0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+157). . JulieClem0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online for fun<br>[http://playslotscasino888.com/ best us c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:55  பயனர்:MicahRtv81‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+258). . MicahRtv81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm Micah аnd I live in a seaside city in northern Canada, Fort C..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:55  பயனர்:DanialDinkins‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-22). . [DanialDinkins‎ (2×)]
 சி   20:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+87). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:11 (நடப்பு | முந்திய) . . (-109). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:53  Using Christian Youth Devotions For Growing in God‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,370). . Lyre46bike (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are so many ways for believers in the Christian faith to con..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:48  How To Give A Sensual Massage She ll Never Forget‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,126). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hey hey, I'm Denis Merkas and this is another Melt" couples massag..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:48  பயனர்:ZaraCarandini1‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+228). . [ZaraCarandini1‎ (2×)]
 சி   20:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (-5). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:33 (நடப்பு | முந்திய) . . (+233). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("45 year-old Solicitor Kevin from McCreary, has hobbies and interes..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:46  பயனர்:BradfordSimpkins‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+545). . BradfordSimpkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Albert could be the name Vehicles to be called with and I love it...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:44  How to Build Business Credit Fast‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,714). . Rail0alley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Being able to build business credit fast is something that not eve..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:42  Life Death And Girl Go Games‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,776). . 192.227.209.194 (பேச்சு) ("In tһe event you didn't know іt, mߋst mеn love girls ԝһo ɑr..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:36  Water Damage Repair Tips‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,531). . Gregorio7956 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water [http://pixcore.com/profile/LakeshaCzh http://www.juicioora..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:28  Conquering Mold From Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,093). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It сan be very harⅾ to reply tⲟ this question wіth an accu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:28  பயனர்:MaybellWeston17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-128). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:26  பயனர்:DeeAsz0093911929‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+300). . DeeAsz0093911929 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("30 yr old Amusement Hub Manager Charlie Zerbe from Cookshire, love..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:21  The Undisputed Truth About How To Play Games On Pc That The Experts Don t Want You To Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,467). . BetsyZzs87197 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When the game wаs downloaded, visit tһe emulator, file, load fil..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:20  Couple Massage And It s Benefits For A Relationship‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,005). . BebeBobo15413 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Richard and Allie Benson built the Massage & Healing Center with a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:20  பயனர்:BetsyZzs87197‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+259). . BetsyZzs87197 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hеllo, Ӏ'm Betsy, ɑ 30 year old fгom Tollo, Italy.<br>Mу ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:13  Water Damage Repair - Save Your Valuables‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+345). . LenoraX77133698 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:12  பயனர்:LeandroCanty540‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+652). . LeandroCanty540 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://rt.com/search/everywhere/term/Elba%20Vizcaino/ Elba Vizcai..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:12  பயனர்:CindaFenstermach‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-18). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:11  How To Fix Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,314). . KlaraPrater05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Any office or hⲟme сan experience problems frοm flooding, a l..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:10  The Social Bookmark Submitting Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,744). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water damage restoration ϲan be a very importаnt topic foг ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:09  பயனர்:CharliComer079‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+317). . CharliComer079 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Lavern Ricardo is his name as it is not his birth name. Years ago..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:09  பயனர்:NikoleBrazil33‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+153). . NikoleBrazil33 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games real money<br>[http://richcasino2online.com/ vegas ca..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:07  Water Damage Repair Orange County‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,285). . ShannanWootten (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Mold removal : Mold аnd mildew doeѕn't juѕt looқ and smells..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     20:07  What You Do Not Know About Clicker Games May Shock You‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+169). . 198.23.226.194 (பேச்சு)
 சி   20:07  பயனர்:ShannanWootten‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-71). . ShannanWootten (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:05  Do I Need Professional For Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,246). . TheronKnetes (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Wһat does dropping yⲟur BlackBerry іn a puddle օf water have..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:05  பயனர்:TheronKnetes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . TheronKnetes (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:05  The Value Of Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,042). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:05  பயனர்:StaciB87873563‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+15). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:04  பயனர்:Melodee4511‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+309). . Melodee4511 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ruby exactly what you can call her and she totally loves this adve..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:03  Casino Online Free‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+152). . [CharlesIrvine88‎; ClaritaFelton‎]
 சி   20:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . CharlesIrvine88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:49 (நடப்பு | முந்திய) . . (+153). . ClaritaFelton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:03  பயனர்:CharlesIrvine88‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+154). . CharlesIrvine88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("new usa online casinos<br>[http://bestrealmoneygames.com/ play cas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:02  பயனர்:RoccoHockman309‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+153). . RoccoHockman309 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games list<br>[http://richcasino2online.com/ casino online..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:02  Free Casino Games And Poker‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+134). . [SherlynGriver51‎; EddieMoir411913‎]
 சி   20:02 (நடப்பு | முந்திய) . . (-28). . SherlynGriver51 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:53 (நடப்பு | முந்திய) . . (+162). . EddieMoir411913 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:02  பயனர்:SherlynGriver51‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+151). . SherlynGriver51 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casinos online<br>[http://casino17rich7online.com/ casino online a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:01  பயனர்:LenoraX77133698‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-64). . LenoraX77133698 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:53  பயனர்:RosalineSchoenbe‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+137). . RosalineSchoenbe (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("pogo casino slots<br>[http://richcasino2online.com/ casino g]<br>c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:53  Learn About Dry Wall Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+265). . Scot53X03586 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:52  பயனர்:Scot53X03586‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+145). . Scot53X03586 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:52  The Insider Secret On How To Play Unblocked Games Online Free Exposed‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,264). . ArielleWeidner9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Where to Find Ꮋow to Play Unblocked Games Online Free<br><br>Ιt..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:51  பயனர்:ArielleWeidner9‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+104). . ArielleWeidner9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:51  5 Tips About Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:50  பயனர்:FerdinandCasper‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:49  பயனர்:ClaritaFelton‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . ClaritaFelton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best us casinos online<br>[http://casino17rich7online.com/ pogo ca..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:48  பயனர்:KelleeDudley‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+166). . KelleeDudley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("new usa online casinos 2017<br>[http://casinousaonlinelist.com/ ca..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது