அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

09:53, 24 மார்ச் 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 மார்ச் 2018

பு    09:51  Leading Tips About Every little thing Furniture‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,205). . Recesspear62 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Searching for home furniture can be a lot of fun. A lot of choices..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   09:48  பயனர்:HansRamsey4095‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+249). . HansRamsey4095 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   09:48  பயனர்:DinaJohann81803‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-15). . DinaJohann81803 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    09:43  Slipups-a-parent-or-gaurdian-Needs-to-Stay-away-from-When-contriving-a-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,192). . 107.173.68.47 (பேச்சு) (Slipups a parent or gaurdian Needs to Stay away from When contriving a k)
     09:40 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [AmparoTichenor6‎; Andresen39Hartley‎; CathleenKillian‎; AlbertinaBolen‎; KyleBlum9291543‎; ArlenHess175839‎; ChaseLandon3368‎; KeriSpence35493‎; ChaunceyDouglas‎; CourtneyX88‎; SchwartzSchwartz4‎; Timo2‎; Top41vein‎; NorbertoBurbury‎; MuellerBerry30‎; DonnyRoe89‎; GabrielaSeese9‎; WallaceRobin150‎]
     09:40 . . NorbertoBurbury (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:34 . . DonnyRoe89 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:33 . . Timo2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:30 . . CourtneyX88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:24 . . KyleBlum9291543 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:24 . . AlbertinaBolen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:18 . . ChaseLandon3368 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:17 . . KeriSpence35493 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:10 . . CathleenKillian (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:04 . . AmparoTichenor6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:03 . . Top41vein (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:00 . . Andresen39Hartley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:46 . . ArlenHess175839 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:46 . . ChaunceyDouglas (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:42 . . GabrielaSeese9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:41 . . SchwartzSchwartz4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:40 . . WallaceRobin150 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:39 . . MuellerBerry30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    09:40  Educate Your Self The Correct Solutions Details Weight‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,716). . RosariaLowrie10 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("This [http://blogs.realtown.com/search/?q=resembles resembles] a b..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   09:40  பயனர்:RosariaLowrie10‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-550). . RosariaLowrie10 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    09:37  Stem from differential threat perception around the simulated road as opposed‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,926). . Ronaldvan79 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Reports of simulator studies on vision and driving should really a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   09:34  Ovepress.comJournal of Multidisciplinary Healthcare 2016:DovepressDovepressPatients' drawings of their illnessimprovement in‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-82). . Mathcello8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   09:30  Suggestions For Discovering A Good Pipes Contractor‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+446). . Onita59222880 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    09:27  5 Budget Plan Landscaping Ideas‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,560). . EvePettit12508 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Know where thе water ѕhսtoff valve is. It can be located on үo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:27  Learn-Much-More-About-The-Homes-Available-Today-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,844). . 104.247.144.140 (பேச்சு) (Learn Much More About The Homes Available Today j)
 சி   09:26  பயனர்:EvePettit12508‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-65). . EvePettit12508 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    09:24  பயனர்:KyleBlum9291543‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+442). . KyleBlum9291543 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice fulfill yoᥙ, i am Kyle is usually iѕ not tһe name on my b..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:19  பயனர்:ChaseLandon3368‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+570). . ChaseLandon3368 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The author is called Fredrick Coleman. One of his favorite hobbies..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   09:18  பயனர்:HoracioU00‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-14). . HoracioU00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    09:17  பயனர்:KeriSpence35493‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+210). . KeriSpence35493 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Keri and I am studying Japanese Studies and Biochemistr..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:17  Discover-Precisely-How-To-Cut-Costs-For-Your-Medical-Care-Clinic--h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,103). . 107.158.141.59 (பேச்சு) (Discover Precisely How To Cut Costs For Your Medical Care Clinic h)
பு    09:15  Rs-Guide-To-Bulid-Rs-Money-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,143). . 191.101.113.205 (பேச்சு) (Rs Guide To Bulid Rs Money l)
 சி   09:13  Water Damage Repair Help‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+681). . StevieMartyn697 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   09:13  பயனர்:StevieMartyn697‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+111). . [StevieMartyn697‎ (3×)]
 சி   09:13 (நடப்பு | முந்திய) . . (+133). . StevieMartyn697 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   09:12 (நடப்பு | முந்திய) . . (-89). . StevieMartyn697 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:52 (நடப்பு | முந்திய) . . (+67). . StevieMartyn697 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:58  பயனர்:CamilleGepp‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+70). . [CamilleGepp‎ (2×)]
 சி   08:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (+28). . CamilleGepp (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:42 (நடப்பு | முந்திய) . . (+42). . CamilleGepp (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:55  Water Damage Repair - Removal Of Black Molds In Your Bathroom‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-282). . StephenDki (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:55  பயனர்:StephenDki‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+25). . [StephenDki‎ (2×)]
 சி   08:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+79). . StephenDki (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (-54). . StephenDki (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    08:51  The Best Ways To Enjoy Your Pool And Spend Less Money And Time.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,073). . PhyllisBattarbee (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://www.jonite.us/ outdoor trench drain] [https://www.jonite..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   08:49  பயனர்:PhyllisBattarbee‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . PhyllisBattarbee (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   08:46  Learn Water Damage And Mold Repair Simple Tricks‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-141). . ArlenHess175839 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    08:46  பயனர்:ArlenHess175839‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,010). . ArlenHess175839 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Lavonne Ozuna is selected people ᥙse to call mе there is [ht..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:42  Elements to Consider When Purchasing Pet Meals‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,841). . Seal14doll (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Initial-time pet owners are usually at a loss when it is time to b..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது