அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை காட்டு | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

16:43, 18 டிசம்பர் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

18 டிசம்பர் 2017

     16:43 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Dunlap12Vinson‎; CastroBarnes3‎; HarmonWollesen5‎; Hempspade93‎; McclureBradshaw6‎; Kusk50Randolph‎; AllisonArmstrong0‎; AagaardHolmes27‎; DominiqueOShane‎; BebeFewings3‎; KandiEssex05‎; TangelaAdair‎; VeronaMullawirra‎; Meadows66Sunesen‎; Monaghan37Fernandez‎; Stovemiddle5‎; ShoreWitt53‎; Timmermann29Fischer‎; Tree7crowd‎; Trout33finger‎; ShondaHendrix5‎; Sears56Puckett‎; OneilJessen07‎; MygindStarr9‎; PGVWesley26700‎; Reportsyria43‎; Schroeder17Kristensen‎; WeinsteinMcCaffrey3‎]
     16:43 . . Reportsyria43 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:42 . . AagaardHolmes27 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:35 . . Hempspade93 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:35 . . OneilJessen07 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:31 . . ShoreWitt53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:30 . . McclureBradshaw6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:25 . . AllisonArmstrong0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:21 . . Dunlap12Vinson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:19 . . Trout33finger (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:18 . . MygindStarr9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:17 . . VeronaMullawirra (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:09 . . HarmonWollesen5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:06 . . Sears56Puckett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:03 . . Schroeder17Kristensen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:03 . . Timmermann29Fischer (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:00 . . Kusk50Randolph (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:58 . . ShondaHendrix5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:56 . . Stovemiddle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:55 . . CastroBarnes3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:53 . . Meadows66Sunesen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:48 . . DominiqueOShane (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:46 . . WeinsteinMcCaffrey3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:43 . . Tree7crowd (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:42 . . TangelaAdair (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:41 . . KandiEssex05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:39 . . Monaghan37Fernandez (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:35 . . PGVWesley26700 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:32 . . BebeFewings3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   16:41  பயனர்:MagnoliaSpring0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+48). . MagnoliaSpring0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:34  Ery two years instead of annually. Essentially the most controversial update, nevertheless‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,635). . Suit2donkey (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Other people opposed towards the modifications say they are going..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:31  பயனர்:CraigJolly70‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+41). . CraigJolly70 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:20  Day Spa New York‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,473). . SharonEstrella (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br>[https://skintologyny.com skintologyny.com]Impressed by the re..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:20  பயனர்:SharonEstrella‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+359). . SharonEstrella (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("59 year-old Gallery or Museum Technician Malcolm from Winona, has..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:18  Lorde Talks About Eyebrow Bullying On Vogue Australia Cover‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+57). . VeronaMullawirra (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:18  பயனர்:VeronaMullawirra‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+203). . VeronaMullawirra (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name: Verona Mullawirraburka<br>Age: 24<br>Country: Great Brita..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:15  And wanted to marry. When he left for the war, he‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,071). . Quailsky16 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("A, the greatest threat to self was this gradual decline, the conce..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:15  Payday Loans No Credit Check‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+14). . Hattie18K5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    16:14  பயனர்:Hattie18K5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+124). . Hattie18K5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans<br>payday loans no credit check<br>payday loans<br>pa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:01  Erectile Dysfunction Causes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+127). . ShondaHendrix5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ed [http://erectiledysfunctionpills.store erectile dysfunction tre..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:48  Online Casino‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+14). . DominiqueOShane (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:48  பயனர்:DominiqueOShane‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+148). . DominiqueOShane (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online usa<br>[http://casinoline17.com/ casino games]<br>on..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:43  பயனர்:PalmaSutherland‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-6). . PalmaSutherland (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:42  பயனர்:TangelaAdair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+151). . TangelaAdair (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games<br>[http://casinoline17.com/ online casino games]<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:42  5000 Loans For Persons With Lousy Credit.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,820). . KandiEssex05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br><br>Depending on your desires you can apply secured or unsecur..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:42  பயனர்:KandiEssex05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+869). . KandiEssex05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Chelsie is how I'm called and I entirely dig that [http://www.wik..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:32  6 Month Loans Get A Brief Loan Now‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,330). . CarmonMeek326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("As a homeowner or maybe getting distinct collateral may perhaps al..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:32  பயனர்:CarmonMeek326‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+101). . CarmonMeek326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:32  பயனர்:BebeFewings3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+163). . BebeFewings3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans<br>[https://smajloans.com/ payday loans online]<br>pa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:31  No Credit Check Loans- Would Assistance The Borrower To Recover The Monetary Reduction‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,861). . EpifaniaDonoghue (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("To apply with us make sure that you fill our on the internet appli..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:31  பயனர்:EpifaniaDonoghue‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-101). . EpifaniaDonoghue (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது