அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை காட்டு | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

05:54, 22 மே 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 மே 2018

     05:52 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [IlanaMcLeod‎; GVOAlejandrina‎; JacobGenovese97‎; JarredHagan8‎; JestineLodewyckx‎; JaxonPerdue034‎; DieterPhipps013‎; ChasBroun496961‎; CarlosDunlea‎; Bette07P3942349‎; CoraMandalis90‎; KeriChance5‎; BenitoTennant‎; ArnetteDln‎; JoeyRip306‎; LashondaCroteau‎; RobbieBoxall5‎; ReneMercado7846‎; RoxanaEkt9800‎; ShanaQnb54‎; TimmyTolmer537‎; SherriSmo106‎; RaymundoLamson1‎; PatriciaBernardi‎; LucilleCurtin5‎; LenoraTice9908‎; LynnHerndon‎; MargoCountryman‎; NidaAllcot09449‎; VictorMoorhouse‎]
     05:52 . . LucilleCurtin5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     05:43 . . JarredHagan8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     05:24 . . JaxonPerdue034 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     05:21 . . DieterPhipps013 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:58 . . ArnetteDln (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:45 . . BenitoTennant (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:16 . . PatriciaBernardi (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:12 . . ShanaQnb54 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:42 . . SherriSmo106 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:26 . . JestineLodewyckx (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:12 . . LenoraTice9908 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:08 . . LynnHerndon (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:39 . . TimmyTolmer537 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:18 . . MargoCountryman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:54 . . VictorMoorhouse (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:50 . . CarlosDunlea (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:36 . . GVOAlejandrina (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:23 . . ChasBroun496961 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:19 . . RaymundoLamson1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:09 . . Bette07P3942349 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:07 . . KeriChance5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:58 . . RoxanaEkt9800 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:57 . . CoraMandalis90 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:57 . . IlanaMcLeod (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:55 . . LashondaCroteau (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:45 . . JacobGenovese97 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:38 . . RobbieBoxall5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:34 . . ReneMercado7846 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:20 . . NidaAllcot09449 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     00:14 . . JoeyRip306 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    05:34  Ideas About Individual Fashion That You Ought To Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,865). . NelleFarquharson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are several trend permutations that may be produced due to t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:52  விக்டோரியா தமிழ் அகராதி‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+453). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("==விக்டோரியா தமிழ் அகராத..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:29  Fancy Your self Dressing Up A lot more Find Trend Guidance On this page‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,707). . Bette07P3942349 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Do you take pride in your trend artistry? If you enjoyed this art..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:29  பயனர்:Bette07P3942349‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+153). . Bette07P3942349 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I am Dominga from Legerwood. I love to play Cello. Other hobbies a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:48  Some Ideas About Individual Type That You Ought To Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,982). . KeriChance5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are numerous trend combinations that may be manufactured due..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:48  பயனர்:KeriChance5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+154). . KeriChance5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Aimee (32 years old) and my hobbies are Amateur radio a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:03  பயனர்:CarlosDunlea‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+294). . CarlosDunlea (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello! I am Lelia. I am delighted that I could unite to the entire..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:59  A Few Ideas About Personal Type You Should Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,916). . MartyOMalley52 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are various trend combos that may be made thanks to the vari..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:59  பயனர்:MartyOMalley52‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+151). . MartyOMalley52 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Clint (35 years old) and my hobbies are Locksport and G..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:21  Expensive Your self Dressing Up Far more Find Fashion Advice Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,718). . ChasBroun496961 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Will you be proud of your fashion artistry? Or do you experience f..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:04  Extravagant Your self Dressing Up Much more Get Fashion Suggestions On this page‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,660). . CoraMandalis90 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Would you take pride in your fashion artistry? Or do you feel such..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:04  பயனர்:CoraMandalis90‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+226). . CoraMandalis90 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There is nothing to write about myself at all.<br>Yes! Im a member..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    00:19  பயனர்:SuzannaCottman6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+376). . SuzannaCottman6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name's Joycelyn Lansford but everybody calls me Joycelyn. I'm f..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)

21 மே 2018

     23:53 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [AlexanderGts‎; SuzannaCottman6‎; BeauCaviness30‎; JeffVillalobos‎; MarkusValentine‎; Sommer04Z31‎]
     23:53 . . Sommer04Z31 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:53 . . JeffVillalobos (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:53 . . AlexanderGts (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:51 . . MarkusValentine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:35 . . BeauCaviness30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     23:28 . . SuzannaCottman6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    23:47  பயனர்:ScottyArmytage8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+227). . ScottyArmytage8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello, I'm Michell, a 24 year old from Flatey, Iceland.<br>My hobb..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது