அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை காட்டு | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

21:24, 17 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 பெப்ரவரி 2018

     21:24 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Katlyn7473‎; KayleneSievwrigh‎; EleanoreSandlin‎; DelilaMcCourt69‎; AileenPumpkin4‎; ClaraCorlis‎; SabrinaHogarth4‎; XTJCecila8‎; LarryBarham‎; LurleneSynnot55‎; JeffereyBurdett‎; Gundersen88Levesque‎; ZTFClarita‎; RubyeCavazos6‎]
     21:24 . . RubyeCavazos6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:18 . . SabrinaHogarth4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:16 . . EleanoreSandlin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:15 . . DelilaMcCourt69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:15 . . LurleneSynnot55 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:13 . . Katlyn7473 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:13 . . ClaraCorlis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . JeffereyBurdett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . XTJCecila8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . Gundersen88Levesque (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:10 . . KayleneSievwrigh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:09 . . LarryBarham (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:08 . . AileenPumpkin4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:06 . . ZTFClarita (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   21:21  Life Death And Girl Go Games‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4). . GingerTyas38723 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:20  Discord-Steals-Avid-gamers-From-Skype-With-Video-Chat-And-Screensharing-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,813). . Comicnumber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Discord Steals Avid gamers From Skype With Video Chat And Screensharing s)
 சி   21:19  The Value Of Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-434). . KlaraPrater05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:19  பயனர்:KlaraPrater05‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-21). . KlaraPrater05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:19  Online Casino‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-13). . SabrinaHogarth4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:18  பயனர்:GingerTyas38723‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+256). . GingerTyas38723 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Got nothing to tеll ɑbout myself I think.<br>Lovely tо be a m..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:18  பயனர்:SabrinaHogarth4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+162). . SabrinaHogarth4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games free online<br>[http://casino17rich7online.com/ onlin..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:17  How To Apply Massage Oil The Sexy Way‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,285). . JulioDug1996892 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("A unique day spa destination for massage, facials, skincare, body..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:16  Online Casino Slots‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-33). . EleanoreSandlin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:16  பயனர்:EleanoreSandlin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+132). . EleanoreSandlin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("play casinos<br>[http://slotsmegacasino.com/ casino online free]<b..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:15  பயனர்:DelilaMcCourt69‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+152). . DelilaMcCourt69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games list<br>[http://slotsmegacasino.com/ online casino re..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:13  Play Casino Games Online‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+13). . Katlyn7473 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:13  பயனர்:Katlyn7473‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+169). . Katlyn7473 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online application<br>[http://casinousaonlinelist.com/ new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:13  பயனர்:StaciB87873563‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+82). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:13  பயனர்:ClaraCorlis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+146). . ClaraCorlis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casinos online<br>[http://casinousaonlinelist.com/ best us casinos..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:12  பயனர்:LenoraX77133698‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+98). . LenoraX77133698 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:12  Casino Games Free‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . XTJCecila8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:12  பயனர்:XTJCecila8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+160). . XTJCecila8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online free<br>[http://playslotscasino888.com/ casino onlin..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:12  பயனர்:Scot53X03586‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-33). . Scot53X03586 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:11  Seeking Emergency Board Up Services - Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-504). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:11  பயனர்:YRMMarcia020914‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:11  The Social Bookmark Submitting Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,008). . SabinaBrett53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Moisture mаy be innocent enoսgh, but it doeѕ wreak harm on any..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:11  பயனர்:SabinaBrett53‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+62). . SabinaBrett53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:10  Online Casinos 2016‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-22). . KayleneSievwrigh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:10  Tips On Water Damage Restoration‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+420). . RoderickFihelly (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:10  பயனர்:RoderickFihelly‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+40). . RoderickFihelly (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:10  பயனர்:KayleneSievwrigh‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+159). . KayleneSievwrigh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games slots<br>[http://slotsmegacasino.com/ casino games ro..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:10  Tips In Order To Water And Mold Damage From Burst Pipes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,926). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Јust lіke yoս can drop yoᥙr mߋst prized possession - the [ht..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:10  பயனர்:DanialDinkins‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-94). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:08  How Steer Clear Of Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,133). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If your οwn has been thrߋugh a flood or pipes accident forcing y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:08  பயனர்:CindaFenstermach‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+61). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:08  How To Play Flash Games Online Free Explained‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,242). . DorothyBean2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Sіnce online games don't neeԁ expensive software tһey are espе..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:08  பயனர்:AileenPumpkin4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+161). . AileenPumpkin4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casinos online<br>[http://casino17rich7online.com/ casino games ro..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:07  பயனர்:DorothyBean2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+20). . DorothyBean2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:06  பயனர்:ZTFClarita‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+178). . ZTFClarita (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("new usa online casinos<br>[http://bestrealmoneygames.com/ free cas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:06  பயனர்:RudolfDenson041‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+147). . RudolfDenson041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("vegas casino games<br>[http://richcasino2online.com/ best us casin..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது