அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை மறை | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

08:07, 20 மார்ச் 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

20 மார்ச் 2018

     08:00 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Charline2116‎; Cardapril2‎; Cicadaramie72‎; Coughclock07‎; FedericoSummervi‎; ErickaZ968‎; BooneSandberg0‎; Boatbuffer9‎; MaximilianRischb‎; MargheritaStilli‎; PhoebeDowell48‎; ANBJens5272‎; ArlieRason‎; AlfonzoAyb‎; FranDevore60‎; Girlcobweb12‎; Skilltrout9‎; Rocket5baboon‎; Sophia2530‎; Sphynxoutput17‎; TrentParsons‎; ThanhBfe941‎; Prisonact6‎; Polish1noodle‎; Jacki79R060‎; HawleyHviid7‎; JonathanU01‎; LoriYamada8‎; OgdenFry9‎; LorrieMelson‎; Yellowcarol8‎]
     08:00 . . LorrieMelson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:52 . . TrentParsons (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:50 . . LoriYamada8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:45 . . Cardapril2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:44 . . Sphynxoutput17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:37 . . OgdenFry9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:36 . . Boatbuffer9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:31 . . Charline2116 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:26 . . Jacki79R060 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:25 . . HawleyHviid7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:23 . . Yellowcarol8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:22 . . FedericoSummervi (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:22 . . Sophia2530 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:19 . . ANBJens5272 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:16 . . Rocket5baboon (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:10 . . Coughclock07 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:04 . . ThanhBfe941 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:03 . . JonathanU01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:00 . . ArlieRason (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:00 . . Girlcobweb12 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:58 . . Polish1noodle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:48 . . ErickaZ968 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:47 . . PhoebeDowell48 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:47 . . FranDevore60 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:41 . . Prisonact6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:41 . . MargheritaStilli (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:40 . . AlfonzoAyb (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:34 . . BooneSandberg0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:32 . . MaximilianRischb (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:32 . . Skilltrout9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     06:32 . . Cicadaramie72 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    07:53  Công Ty Thiết Bị Điện (THIBIDI)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,387). . Agenda03guilty (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dynamo sử dụng nguyên lý cảm ứng điện từ để bi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:45  Right-here-at-our-Gurgaon-Escorts-you-would-certainly-never-encounter-obsession-to-have-the-exact-same-girl-every-time-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,392). . 209.107.196.87 (பேச்சு) (Right here at our Gurgaon Escorts you would certainly never encounter obsession to have the exact same girl every time r)
பு    07:42  Ldren (Ansell, 2002). Even though quantitative studies recommend substantial constructive correlations amongst years‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,909). . Valley19hose (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("These processes impinge on children's lives in strategies that cou..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:37  Ural University). I'd also like to acknowledge all these who‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,008). . Valley19hose (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The Malawian government, assisted by UNICEF, has been able to make..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   07:36  பயனர்:LavonAngelo20‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+124). . [LavonAngelo20‎ (3×)]
 சி   07:36 (நடப்பு | முந்திய) . . (+108). . LavonAngelo20 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:44 (நடப்பு | முந்திய) . . (-10). . LavonAngelo20 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   06:35 (நடப்பு | முந்திய) . . (+26). . LavonAngelo20 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    07:22  பயனர்:MargheritaStilli‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+1,854). . [MargheritaStilli‎ (2×)]
 சி   07:22 (நடப்பு | முந்திய) . . (-110). . MargheritaStilli (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1,964). . MargheritaStilli (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Portland doors support and supplies<br><br>You Have to converse to..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   07:17  Know That Garage Door Repair Is Not An Easy Job‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+379). . MarceloPhelps3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   07:17  பயனர்:MarceloPhelps3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-61). . MarceloPhelps3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   07:17  பயனர்:JimmyBourke31‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-70). . JimmyBourke31 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    07:14  To assess local reactivity we utilized molecular orbital include no data on which atom of the molecule reacts‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,264). . Freezeash3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The feasible moonlighting position of YlNag5 in Y. lipolytica coul..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    07:11  How To Pick The Very Best Landscape Architect For Improving Your Lawn‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,013). . MaximilianRischb (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Maryland Ԁrain cover ([http://www.jonite.us/blogs/what-is-grate..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:56  பயனர்:MaximilianRischb‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+758). . MaximilianRischb (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("They calⅼ the author Avery. Τaking care оf animɑlѕ is how I..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    06:47  பயனர்:PhoebeDowell48‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,711). . PhoebeDowell48 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You should know that the Florist you pick isn't only likely to put..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:45  பயனர்:ThomasVesely41‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+41). . ThomasVesely41 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    06:42  Notebook Recommendations You Will Need Before Going To Buy‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,313). . Son9slope (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("For that reason, it is vital that you consider this part of the no..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   06:41  High Importance Of Effective Garage Door Services‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+325). . MargheritaStilli (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது