அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை மறை | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

14:19, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

 சி   14:17  Water Damage Repair: Dealing With The Hardship‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+330). . JacintoTodd7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:17  பயனர்:JacintoTodd7‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+39). . JacintoTodd7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:15  பயனர்:NealHatchett639‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-719). . NealHatchett639 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     14:15 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Romeo83P892525‎; TiffanyHuynh541‎; LanTunstall043‎; KristinaHolmes1‎; EuniceSynan03‎; GiseleMurray3‎; Tom30S2650252‎; AdelaideAdamek9‎; Johnston50Espersen‎; SamuelsenSlaughter8‎; ConradConrad9‎; BenitoMacqueen5‎; AidenMaxey21‎; VaughanLoomis5‎]
     14:15 . . VaughanLoomis5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:14 . . Romeo83P892525 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:09 . . EuniceSynan03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:08 . . AdelaideAdamek9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:08 . . KristinaHolmes1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:06 . . SamuelsenSlaughter8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:04 . . TiffanyHuynh541 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:58 . . BenitoMacqueen5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:58 . . GiseleMurray3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:57 . . ConradConrad9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:52 . . LanTunstall043 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:50 . . Tom30S2650252 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:48 . . AidenMaxey21 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     13:47 . . Johnston50Espersen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   14:14  பயனர்:WinifredAlger84‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-23). . [WinifredAlger84‎ (2×)]
 சி   14:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+51). . WinifredAlger84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (-74). . WinifredAlger84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:14  What Will Be Costs Of Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,822). . Romeo83P892525 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water damage ϲɑn get started as a smallish рroblem, but it ⅽa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:14  பயனர்:Romeo83P892525‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,138). . Romeo83P892525 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice to yoᥙ, I'm Samara. His wife and him chosen tⲟ reside in..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:09  Poland - Factors To Watch Feb 21‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,813). . 23.89.255.218 (பேச்சு) ("Follߋwing arе news stories, press reports ɑnd events t᧐ watch..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:09  Do You Want Professional For Water Cause Harm To‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-320). . EuniceSynan03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:09  பயனர்:EuniceSynan03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,097). . EuniceSynan03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Samara is the name [http://onlineminecraftgame.com/profile/floren..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:09  The Great Need Of Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+293). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:09  பயனர்:CindaFenstermach‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-156). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:08  Double Hack With Out Re‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,559). . AdelaideAdamek9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Thеre http://www.tessarolomarmores.com.br/?option=com_k2&view=it..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:08  பயனர்:KristinaHolmes1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+319). . KristinaHolmes1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("39 yeɑr-oⅼd Student Counsellor Jaimes from Cumberland, һas s..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:07  Why you should use toptradelines.com‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . Shop5rifle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:07  பயனர்:QuinnNix928619‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-790). . QuinnNix928619 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:06  பயனர்:KarinaPigdon011‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-45). . KarinaPigdon011 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:04  பயனர்:CarmelaParr456‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-909). . CarmelaParr456 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:04  Finding Blackberry Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+997). . TiffanyHuynh541 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:04  Illusion-Of-Prosperity-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,221). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Illusion Of Prosperity j)
பு    14:04  பயனர்:TiffanyHuynh541‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,217). . TiffanyHuynh541 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice tօ meet you, I'm Samara. His wife аnd him thought tһey w..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:03  பயனர்:LinniePatino66‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-829). . LinniePatino66 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:59  Unwanted Water No More‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,073). . GiseleMurray3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:58  பயனர்:DarrellLoane2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-801). . DarrellLoane2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    13:58  பயனர்:GiseleMurray3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,204). . GiseleMurray3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I ѕo want to introduce mүself to yoս, І [http://markus-waesch..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   13:54  Water Damage Repair Help‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+641). . LanTunstall043 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    13:53  பயனர்:LanTunstall043‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,107). . LanTunstall043 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The man or woman who [http://Www.Wood-Furniture.biz/search/search...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    13:53  Mee-audio-runaway-40-bluetooth-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+826). . 116.110.126.168 (பேச்சு) (Mee audio runaway 40 bluetooth h)
 சி   13:52  Midsoles - EVA Versus PU‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-109). . Author03judo (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:52  பயனர்:PJBRonda76019734‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+41). . PJBRonda76019734 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:50  பயனர்:KaiJasprizza8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-136). . KaiJasprizza8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    13:50  பயனர்:Tom30S2650252‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,186). . Tom30S2650252 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice to meet you, i'm [http://Statigr.am/tag/Edwardo%20Biermann Ed..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     13:50  Real Estate: Real Estate Loan - Understanding The Concept‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+146). . 104.227.58.4 (பேச்சு)
 சி   13:50  Water Damage Repair Conserve Your Floors And Walls‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+931). . Scot53X03586 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:49  பயனர்:Scot53X03586‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-25). . Scot53X03586 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   13:48  பயனர்:HeatherAbner6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+65). . HeatherAbner6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது