அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை மறை | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

19:18, 20 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

20 பெப்ரவரி 2018

     19:18 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [NamEaves143526‎; MargaretaGarvin‎; SeleneLinderman‎; CarlsenBendix7‎; CelestePender7‎; MacOSullivan‎; Leland42V2099‎; BobbyeEspino‎; ChasityPrimrose‎; ElizaCreech11‎; LeilaClarkson‎; Combpound4‎; Erichsen23Bach‎; Prison2damage‎; Planecondor88‎; Spider5canvas‎; UIWFelix632‎; WattsPagh7‎; PalmMcDowell40‎; MikkelsenPerez7‎; Fink52Field‎; Hammer7adult‎; McPherson59Krogh‎; McWilliamsMclaughlin3‎; YvonneLafountain‎]
     19:18 . . Spider5canvas (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . McPherson59Krogh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . SeleneLinderman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:11 . . Hammer7adult (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:08 . . Planecondor88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:08 . . PalmMcDowell40 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:04 . . BobbyeEspino (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:03 . . Fink52Field (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:00 . . ChasityPrimrose (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:59 . . Prison2damage (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:59 . . NamEaves143526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:55 . . McWilliamsMclaughlin3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:45 . . YvonneLafountain (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:45 . . Leland42V2099 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:42 . . WattsPagh7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:40 . . MacOSullivan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:36 . . Erichsen23Bach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:34 . . Combpound4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:29 . . CelestePender7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:27 . . ElizaCreech11 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:26 . . MargaretaGarvin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:25 . . MikkelsenPerez7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:25 . . LeilaClarkson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:17 . . CarlsenBendix7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:16 . . UIWFelix632 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    19:16  Prepare-Your-Go-with-Very-best-and-Trustworthy-Packers-and-Movers-Mumbai-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,877). . 192.186.146.112 (பேச்சு) (Prepare Your Go with Very best and Trustworthy Packers and Movers Mumbai w)
பு    19:16  Faire un site internet‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,930). . Soyapple7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nous ne vous abandonnons pas après la mise en place de votre site..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:14  பயனர்:SeleneLinderman‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+474). . SeleneLinderman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("She is understood by the name of Gigi and she completely digs that..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:12  The-Truth-About-Safe-Herbal-Weight-Loss-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,804). . 138.122.192.180 (பேச்சு) (The Truth About Safe Herbal Weight Loss n)
பு    19:04  பயனர்:BobbyeEspino‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+646). . BobbyeEspino (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Greetings. Let me start by telling you the author's name - Ginger..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:00  பயனர்:ChasityPrimrose‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . ChasityPrimrose (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Gigi is what my hubby loves to call me and I feel comfortable when..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:00  Observe How Online Video Marketing May Bring In Additional Buyers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,112). . NamEaves143526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Have you ever heard of employing online video marketing to aid imp..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:59  பயனர்:NamEaves143526‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+134). . NamEaves143526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Nam Eaves. I life in Augsburg (Germany).<br><br>Here is..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   18:58  Shirt‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-604). . ElvaBerkman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   18:58  பயனர்:ElvaBerkman‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+53). . ElvaBerkman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    18:49  Is-the-Healthcare-Database-System-Meeting-Needs-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,158). . 23.245.152.99 (பேச்சு) (Is the Healthcare Database System Meeting Needs f)
பு    18:46  Tal-como-Formar-A-fim-de-O-Cabea-Crescer-Mais-Apressado--p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,114). . Agulhajúri7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Tal como Formar A fim de O Cabea Crescer Mais Apressado p)
பு    18:45  பயனர்:Leland42V2099‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+373). . Leland42V2099 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The writer's name is Donald but he doesn't like you ought to reali..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:40  பயனர்:MacOSullivan‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+354). . MacOSullivan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("They call me Broderick Ronning. What he loves doing end up being t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:36  How-create-Muscle-Properly-3-Super-Steps-grow-Your-muscular-Mass-Today-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,057). . 23.105.159.215 (பேச்சு) (How create Muscle Properly 3 Super Steps grow Your muscular Mass Today y)
பு    18:29  Tub Resurfacing: Making It Happen Yourself‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,683). . Nation5boot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When you are looking for the best bath tub refinishing services yo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:27  Get Ready To Organize Your Best Wedding Event‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,722). . BettyH848884820 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("A marriage is often known as a Special Event, using that capitaliz..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:27  பயனர்:ElizaCreech11‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+338). . ElizaCreech11 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("33 year-old Saw Manufacturer and Repairer Amado Gottwald fгom Cot..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   18:27  Create Your Personal Or Get A Free Design‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-154). . BobbieQ0904041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    18:26  பயனர்:MargaretaGarvin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+362). . MargaretaGarvin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("21 yrs old Health Infоrmation Manager Elvin Mcqueeney from Gasp..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:25  Buy Viagra Cialis Online Canada‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+280). . LeilaClarkson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis tadalafil 20 mg tablets<br>viagra cialis levitra buy online..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:25  பயனர்:LeilaClarkson‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+85). . LeilaClarkson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis buy india<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis prices]<br>c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:23  Have Questions About Chiropractic care Proper care? Get Your Answers In this article‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,455). . Ashcan41 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Here you'll get excellent guidelines about this so you know what t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   18:16  பயனர்:BettyH848884820‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-35). . BettyH848884820 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது