அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை மறை | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

05:00, 22 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 பெப்ரவரி 2018

     04:58 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Alba70H057153158‎; MyronHeil925192‎; AlenaThorton112‎; BarnesCorbett05‎; BergerSantos1‎; MorganHorowitz1‎; MammiePjy7811‎; Allen66375‎; BrentonShay68‎; BrittnyDriskell‎; GuyN2290183‎; Blouse58nut‎; CalebClose009‎; MaritzaReiner‎; Mouth53node‎; Rayford85Q‎; RobinLinville‎; MargaretteXxd‎; MarciaMcqueen8‎; Fiona466121‎; Herskind63Browning‎; KendallGrant14‎; LaneLane34‎; Slashflower76‎]
     04:58 . . CalebClose009 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:51 . . RobinLinville (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:51 . . Mouth53node (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:50 . . Blouse58nut (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:46 . . Alba70H057153158 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:44 . . MammiePjy7811 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:39 . . GuyN2290183 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:37 . . MargaretteXxd (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:33 . . LaneLane34 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:32 . . MaritzaReiner (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:32 . . Rayford85Q (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:28 . . Allen66375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:28 . . KendallGrant14 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:23 . . Fiona466121 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:14 . . BrittnyDriskell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:12 . . BergerSantos1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:11 . . MyronHeil925192 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:10 . . Herskind63Browning (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:09 . . AlenaThorton112 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:07 . . BarnesCorbett05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:05 . . Slashflower76 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:04 . . MorganHorowitz1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:02 . . BrentonShay68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:02 . . MarciaMcqueen8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   04:50  பயனர்:PriscillaAycock‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-11). . PriscillaAycock (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:50  Tees For Guys‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-449). . MalindaX07 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:49  பயனர்:MalindaX07‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4). . MalindaX07 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:47  Print-Commercial-Best-Business-advertising-Products-Service-In-Melbourne-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,249). . 173.245.203.174 (பேச்சு) (Print Commercial Best Business advertising Products Service In Melbourne x)
பு    04:44  பயனர்:MammiePjy7811‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+549). . MammiePjy7811 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The individual who [http://ms-Jd.org/search/results/search&keyword..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:41  Information and facts You Need To Have When Looking For Shoes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,955). . Dime6mark (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If you're looking to get some shoes or boots that appear to be exc..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:39  Locating The Inspiration To Shed Weight And Obtain Healthier‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,859). . GuyN2290183 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Slimming down isn't about going on a short-term "diet regime" and..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:39  பயனர்:GuyN2290183‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+223). . GuyN2290183 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I like my hobby Taxidermy. Appears boring? Not at all!<br>I also..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:36  Shoes Purchasing Advice From The Professionals‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,129). . Test7yogurt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You also want elegant boots, nonetheless. This article offers some..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:34  Ways To Successfully Buying A lot of Fantastic Shoes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,047). . Walrus2mother (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("This article will present you with advice concerning how to make s..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:30  Discover-real-Vietnam-on-traveling-review-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,794). . 45.61.46.211 (பேச்சு) (Discover real Vietnam on traveling review n)
பு    04:28  Nha Khoa Thuan Kieu Ho Chi Minh Vietnam Teeth Whitening Methods Cheapest Dental Implants In Houston Porcelain Crowns Cost What Are Dental Veneers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+10,666). . Allen66375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nha khoa Thuan Kieu Ho Ⅽhi Minh, Vietnam teeth whitening laser,..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:28  பயனர்:Allen66375‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+299). . Allen66375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Im Aⅼlen and wаs born on 8 Ꭺugust 1975. My hobbies [http://la..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:27  Ketogenic-Diet-For-Epilepsy-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,935). . 50.65.204.184 (பேச்சு) (Ketogenic Diet For Epilepsy c)
பு    04:18  The Fantastic Bean Mystery - Discover The World s Greatest Coffee‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,465). . MyronHeil925192 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Internal thermostat keeps water at ideal brewing temperature. A si..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:15  பயனர்:MyronHeil925192‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+269). . MyronHeil925192 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Internal thermostat keeps water at ideal brewing temperature. A si..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:15  பயனர்:BrittnyDriskell‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,321). . BrittnyDriskell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Are you currently wanting to drop these additional pounds rapid? I..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:14  Tal-como-Abandonar-A-Sua-Barba-Fechada-Acelerado--u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,024). . Agulhajúri7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Tal como Abandonar A Sua Barba Fechada Acelerado u)
பு    04:10  Trading Pictures: CBD Is Off The Banned List But Does It Make A Difference‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,810). . BrentonShay68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It doesn’t consider much CBD to supplement your body’s persona..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:07  பயனர்:JennaLdn05843103‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-54). . JennaLdn05843103 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:07  பயனர்:BrentonShay68‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+316). . BrentonShay68 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It doesn’t consider much CBD to supplement your body’s persona..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:07  Shirts Embroidered Hats Rhinestone Designs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+45). . PQNClay22740993 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:06  பயனர்:PQNClay22740993‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+29). . PQNClay22740993 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:06  பயனர்:AlejandroOlive‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-89). . AlejandroOlive (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:05  பயனர்:MorganHorowitz1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+374). . MorganHorowitz1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The author is known by title of Pride. In his professional life th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:58  பயனர்:SteveGodwin4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-14). . SteveGodwin4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது