அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை மறை | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

16:49, 22 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 பெப்ரவரி 2018

பு    16:48  How-to-grow-marijuana-using-led-lights-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,693). . 165.73.246.181 (பேச்சு) (how to grow marijuana using led lights m)
     16:45 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [Bed9stock‎; Avenue3crime‎; AnnisPurvis‎; TracieGlasgow08‎; Butanerandom13‎; ChapmanFlanagan34‎; Huynh78Torres‎; EulaliaGranville‎; ElisaMoyes‎; ChappellLind2‎; TaylorMarlowe2‎; MatthiasWilhite‎; DennyStallworth‎; CarlosCassidy70‎; ArronVan7384‎; AdelineRoderic‎; ErickaMacaulay‎; JFKDemetrius‎; MatthiasGilpin‎; LizetteAlbiston‎; LeonNieto600379‎; KarryKauper6‎; IbsenBering8‎; IonaY03927481545‎; Sound3idea‎; SoonReeve6724‎; Skill53alibi‎; SaundraBernays‎; Spiderbun2‎; Trowel4orange‎; Witt60Valdez‎; Vinter16Rivers‎; VedelMeincke1‎; Turan32Demant‎; RoseGrossman8‎; PASCU‎; LinBendix43‎; JuniorBeauvais‎; JesusAchen01‎; JerrellFinch480‎; Loancoal3‎; LottDelgado60‎; Moore17Boye‎; MirandaEllis9‎; MichelineCantara‎; MacKayBoyle8‎; YaniraColquhoun‎]
     16:45 . . IbsenBering8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:43 . . Skill53alibi (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:42 . . LeonNieto600379 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:41 . . Turan32Demant (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:38 . . LottDelgado60 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:24 . . Loancoal3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:23 . . DennyStallworth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:22 . . ChappellLind2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:18 . . Sound3idea (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:18 . . Bed9stock (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:15 . . PASCU (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:14 . . Moore17Boye (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:14 . . MirandaEllis9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:13 . . RoseGrossman8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:13 . . JesusAchen01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:12 . . YaniraColquhoun (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:09 . . Vinter16Rivers (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:56 . . MatthiasWilhite (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:53 . . SoonReeve6724 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:52 . . AnnisPurvis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:48 . . MacKayBoyle8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:48 . . JerrellFinch480 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:46 . . Witt60Valdez (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:40 . . VedelMeincke1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:36 . . ErickaMacaulay (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:31 . . Avenue3crime (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:30 . . LizetteAlbiston (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:17 . . Butanerandom13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:16 . . LinBendix43 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:06 . . KarryKauper6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:05 . . TaylorMarlowe2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     15:03 . . Huynh78Torres (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:59 . . Trowel4orange (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:55 . . MichelineCantara (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:53 . . Spiderbun2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:51 . . ElisaMoyes (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:50 . . JFKDemetrius (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:49 . . EulaliaGranville (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:41 . . MatthiasGilpin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:38 . . ArronVan7384 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:37 . . CarlosCassidy70 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:36 . . SaundraBernays (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:36 . . IonaY03927481545 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:31 . . TracieGlasgow08 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:30 . . AdelineRoderic (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:28 . . JuniorBeauvais (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:27 . . ChapmanFlanagan34 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    16:42  St. Paddy s Day Made In Detroit‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,973). . LeonNieto600379 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Wе understand purchasing customized Saint Patrick'ѕ Day Shirts t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:42  பயனர்:LeonNieto600379‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+333). . LeonNieto600379 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("44 yr оld Butcher օr Smallgoods Maker Rodrick Tulley from Wind..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:33  12-Costfree-Recommendation-To-Develop-Your-Facebook-Page-Likes-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,067). . Earthtaxi00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (12 Costfree Recommendation To Develop Your Facebook Page Likes e)
பு    16:29  Natural-natual-Skin-Care-Tips-And-Treatments-Of-All-Time-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,281). . 200.0.60.84 (பேச்சு) (Natural natual Skin Care Tips And Treatments Of All Time s)
பு    16:24  பயனர்:DennyStallworth‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+595). . DennyStallworth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The name of the author is Lacy Tilley. Her husband doesn't like it..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:14  How Does It Help to Remove Credit Inquiries before Applying for a Loan?‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,188). . Squaresarah9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Applying for a loan can be stressful, especially when you’re not..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:14  Ways-To-Utilize-Facebook-for-Local-Business-25-Facebook-Advertising-And-Marketing-Strategy-and-Ways-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,391). . Spytrail66 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Ways To Utilize Facebook for Local Business 25 Facebook Advertising And Marketing Strategy and Ways q)
பு    16:10  Inquiry Busters Provides Exceptional Inquiry Removal Services‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,918). . Auntmargin18 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Did you know that inquiries on your credit report can seriously af..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   16:00  பயனர்:ReginaldSatterwh‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5). . ReginaldSatterwh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:57  பயனர்:MatthiasWilhite‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,451). . MatthiasWilhite (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You are able to put on this superior piece of clothing all year ar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:51  5-Newsletter-Writing-Tips-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,043). . 196.245.217.68 (பேச்சு) (5 Newsletter Writing Tips m)
பு    15:36  பயனர்:ErickaMacaulay‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,588). . ErickaMacaulay (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The net is swamped with many tips on effective ways to shed off we..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:35  Psychic Melanie Mclean‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,937). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("psychic readings close to me [https://www.debbi.club/psychic-mediu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   15:35  பயனர்:DarellYanez42‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-28). . [DarellYanez42‎ (2×)]
 சி   15:35 (நடப்பு | முந்திய) . . (-98). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   15:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+70). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    15:34  Fitness-Tips--6-Tips-about-How-To-Stay-In-Shape-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,177). . 196.245.217.64 (பேச்சு) (Fitness Tips 6 Tips about How To Stay In Shape d)
பு    15:31  பயனர்:LizetteAlbiston‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,127). . LizetteAlbiston (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Although leather jackets are a symbol of machismo and manliness, t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:29  Make-Your-Company-Evolve-Using-These-Impressive-Buy-Facebook-Likes-Technique-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,567). . Recessfrog99 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Make Your Company Evolve Using These Impressive Buy Facebook Likes Technique p)
பு    15:27  FastUnsecured.com Reviews Agree: Don’t Waste Your Time On Scams‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,002). . Wolflisa58 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Anyone who’s struggled with their credit probably knows just how..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:23  Psychic Castles Las Vegas‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,785). . DarellYanez42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("psychic nights north london [https://www.debbi.club/psychic-shops-..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:07  Growth Beach Limitless Diamonds Apk 20 Forty Six For Free Growth‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,215). . KarryKauper6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Growth Seaside is a гecently standard sport fгom the tremendous..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:07  பயனர்:KarryKauper6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+400). . KarryKauper6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("38 уear old Dental Prothetist Kevin Jaimes fгom Thornbury, һas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:05  பயனர்:TaylorMarlowe2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+346). . TaylorMarlowe2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("25 yrs old Systems Administrator Kevin Nicole from Chatsworth, spe..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:01  Saiba-6-Equvocos-Que-Voc-Comete-Cada-vez-que-Raspa-As-Pernas--i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,924). . Agulhajúri7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Saiba 6 Equvocos Que Voc Comete Cada vez que Raspa As Pernas i)
பு    14:56  How-Is-It-Possible-Chitchat-Design-and-style-Nothings--a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,485). . 185.200.179.139 (பேச்சு) (How Is It Possible Chitchat Design and style Nothings a)
பு    14:56  Become-A-Work-At-house-Mom-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,907). . 209.107.216.102 (பேச்சு) (Become A Work At house Mom j)
பு    14:52  Dealing with Bad Credit and Need a Business Loan? Improve Your Business with Unsecured Funding from Fast Unsecured‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,903). . Quart60faucet (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If your credit is terrible and you need funding to help improve yo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:50  -Company-Sees-Substantial-Potential-In-Landline-Texting-Service-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,454). . 73.148.175.25 (பேச்சு) (Company Sees Substantial Potential In Landline Texting Service v)
 சி   14:50  Payday Loans Las Vegas‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-34). . JFKDemetrius (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:50  பயனர்:JFKDemetrius‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+164). . JFKDemetrius (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("loans online instant approval<br>[https://loansxxonlinexx.org/ pay..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:46  Reasons-You-Should-Rent-A-Moving-Truck-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,108). . 209.107.196.80 (பேச்சு) (Reasons You Should Rent A Moving Truck g)
 சி   14:45  பயனர்:Shavonne29C‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-81). . [Shavonne29C‎ (3×)]
 சி   14:45 (நடப்பு | முந்திய) . . (-22). . Shavonne29C (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:34 (நடப்பு | முந்திய) . . (-65). . Shavonne29C (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:29 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6). . Shavonne29C (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:42  Thermowood Hot Tub‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+244). . DorieDarke6965 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:42  பயனர்:DorieDarke6965‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-144). . DorieDarke6965 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:42  Small Personal Loans Fast‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . MatthiasGilpin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:42  பயனர்:MatthiasGilpin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+153). . MatthiasGilpin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("online loans<br>[https://loansxxonlinexx.org/ loans online instant..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:41  பயனர்:NealOcy521558491‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+11). . [NealOcy521558491‎ (2×)]
 சி   14:41 (நடப்பு | முந்திய) . . (+78). . NealOcy521558491 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:31 (நடப்பு | முந்திய) . . (-67). . NealOcy521558491 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:39  பயனர்:RachaelGrey4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-123). . RachaelGrey4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:38  Online Loans Direct Lenders‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+45). . ArronVan7384 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:38  பயனர்:ArronVan7384‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+174). . ArronVan7384 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("trusted payday loans online<br>[https://loansxxonlinexx.org/ loans..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:37  Payday Personal Loan‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5). . CarlosCassidy70 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:37  பயனர்:CarlosCassidy70‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+172). . CarlosCassidy70 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("loans online application<br>[https://loanswayer.com/ best online l..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:36  Video Video Video Video Games Lyrics‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,573). . Farmcook5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The obvious answer is no, you should not, but at the same time it..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:36  Fire Retardant For ThermoWood‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,449). . EulaAlt83300866 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Thermowood is produced by heat treating selected Scandinavian Redw..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:35  Get real help at toptradelines.com.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (0). . Work8judge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   14:31  Loans Online Instant‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+14). . TracieGlasgow08 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    14:31  பயனர்:TracieGlasgow08‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+168). . TracieGlasgow08 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("small personal loans fast<br>[https://loansxxonlinexx.org/ loans o..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:30  பயனர்:AdelineRoderic‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+166). . AdelineRoderic (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("payday loans no credit check<br>[http://loansmart24.com/ online pa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   14:28  Loan Cash‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-12). . JuniorBeauvais (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது