அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | காட்டு பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

04:32, 24 மார்ச் 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 மார்ச் 2018

பு    02:52  How-to-grow-marijuana-wikihow-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,928). . 45.57.212.21 (பேச்சு) (how to grow marijuana wikihow x)

23 மார்ச் 2018

பு    23:41  Heat-Pumps-For-Swimming-Pools-Swim-Year-Round-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,672). . 216.151.183.55 (பேச்சு) (Heat Pumps For Swimming Pools Swim Year Round z)
பு    23:02  How-to-Lose-Fat-Quickly-And-Safely-For-Teens-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,882). . 45.61.154.179 (பேச்சு) (How to Lose Fat Quickly And Safely For Teens r)
பு    22:44  Is-This-The-Biggest-Penis-Enlargement-Secret-an-Extremely-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,651). . 143.202.155.44 (பேச்சு) (Is This The Biggest Penis Enlargement Secret an Extremely j)
பு    22:15  Keeping-Fit-Is-East-With-These-Great-Fitness-Tips-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,813). . 192.186.152.180 (பேச்சு) (Keeping Fit Is East With These Great Fitness Tips p)
பு    22:14  Wedding-Cosmetic-And-natual-Skin-Care-Tips-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,857). . 107.160.134.61 (பேச்சு) (Wedding Cosmetic And natual Skin Care Tips m)
பு    22:06  Healthy-Skin-Care-Tips-shield-Your-Skin-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,710). . 104.223.54.146 (பேச்சு) (Healthy Skin Care Tips shield Your Skin r)
பு    21:59  Natural-Acne-Skin-Care-Tips--Use-these-Have-Better-Skin-In-7-Days-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,230). . 107.174.226.175 (பேச்சு) (Natural Acne Skin Care Tips Use these Have Better Skin In 7 Days k)
பு    21:55  Jaki-blender-kupi-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,282). . 83.142.179.226 (பேச்சு) (Jaki blender kupi v)
பு    21:46  A-Comprehensive-Muscle-Building-Diet-Plan--This-Works-perfect-For-Men-Or-Women-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,525). . 107.174.226.175 (பேச்சு) (A Comprehensive Muscle Building Diet Plan This Works perfect For Men Or Women e)
பு    21:22  Are-fat-Reduction-Patches-for-Certain-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,187). . 207.244.118.246 (பேச்சு) (Are fat Reduction Patches for Certain z)
பு    21:12  Healthy-natual-Skin-Care--control-It-Now-And-Stay-Young-Forever-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,825). . 107.160.97.26 (பேச்சு) (Healthy natual Skin Care control It Now And Stay Young Forever l)
பு    21:01  Camsexy-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,679). . 172.82.172.99 (பேச்சு) (camsexy o)
பு    20:07  The-Best-Colon-Cleansing-Tips-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,922). . 192.227.164.90 (பேச்சு) (The Best Colon Cleansing Tips d)
பு    19:51  Muscle-Building-Diet--Nutrition-Guidelines-In-Order-To-build-Muscle-Mass-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,591). . 207.244.118.72 (பேச்சு) (Muscle Building Diet Nutrition Guidelines In Order To build Muscle Mass r)
பு    19:50  Maintaining-a-Comfortable-Diet-encourage-Weight-Loss-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,144). . 172.106.148.23 (பேச்சு) (Maintaining a Comfortable Diet encourage Weight Loss e)
பு    19:36  Historical-house-Tours-In-Charleston-South-Carolina-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,809). . 209.107.216.87 (பேச்சு) (historical house Tours In Charleston South Carolina k)
பு    19:23  Entrevistas-para-tramitacion-sobre-Rfc-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,335). . 155.94.195.61 (பேச்சு) (Entrevistas para tramitacion sobre Rfc v)
பு    19:08  Summer-Fitness-Tips-For-Basketball-Season-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,499). . 165.231.24.172 (பேச்சு) (Summer Fitness Tips For Basketball Season y)
பு    18:47  Weight-Loss-Diet-Supplements-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,763). . 143.202.155.48 (பேச்சு) (Weight Loss Diet Supplements m)
பு    18:31  The-Perfect-Suit-to-Manage-Their-Weight-Successfully-Omegasoul-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,086). . 107.173.211.232 (பேச்சு) (The Perfect Suit to Manage Their Weight Successfully Omegasoul g)
பு    18:10  Secrets-To-Losing-Weight-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,001). . 45.61.154.179 (பேச்சு) (Secrets To Losing Weight t)
பு    18:06  Here-Are-Several-Superb-Advice-For-Losing-Weight-Fast-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,499). . 107.161.85.194 (பேச்சு) (Here Are Several Superb Advice For Losing Weight Fast f)
பு    17:57  Tiu-chun-in-card-visit-gi-r-h-ni-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,630). . 198.98.110.74 (பேச்சு) (Tiu chun in card visit gi r h ni m)
பு    16:55  8-Juicy-Fitness-Tips-A-Using-Punch-Bag-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,599). . 165.231.24.194 (பேச்சு) (8 Juicy Fitness Tips A Using Punch Bag j)
பு    16:16  Revitalize-Your-Seem-Assistance-For-Minimizing-Skin-Care-Troubles-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,494). . 192.186.136.247 (பேச்சு) (Revitalize Your Seem Assistance For Minimizing Skin Care Troubles g)
பு    14:34  Online-Purchasing-retail-outlet-for-Chiros-Corp-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,604). . 23.254.38.176 (பேச்சு) (Online Purchasing retail outlet for Chiros Corp x)
பு    14:25  Best-method-To-Lose-Weight-The-Magic-Fruit-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,247). . 192.186.136.242 (பேச்சு) (Best method To Lose Weight The Magic Fruit z)
பு    14:17  Reliable-Airport-Transfer-Service-For-Your-Budget-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,106). . 173.208.36.250 (பேச்சு) (Reliable Airport Transfer Service For Your Budget k)
பு    14:05  Shedding-Weight-To-Further-Improve-Wellness-Tips-And-Tricks-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,370). . 173.234.154.198 (பேச்சு) (Shedding Weight To Further Improve Wellness Tips And Tricks l)
பு    13:57  Extenze--Buying-Extenze-And-Other-Male-Enhancement-Products-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,370). . 207.244.117.180 (பேச்சு) (Extenze Buying Extenze And Other Male Enhancement Products t)
பு    12:15  Cultivar-marihuanas-en-casa-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,820). . 107.172.96.125 (பேச்சு) (cultivar marihuanas en casa v)
பு    12:08  Graine-cannabis-autofloraison-rapide-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,590). . 185.243.109.88 (பேச்சு) (graine cannabis autofloraison rapide g)
பு    10:21  Profesjonalne-kobiece-sesje-fotograficzne-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,671). . 188.213.171.105 (பேச்சு) (Profesjonalne kobiece sesje fotograficzne m)
பு    09:50  Verdades-Y-Mentiras-Sobre-Los-Hilos-Tensores-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,887). . 196.16.123.197 (பேச்சு) (Verdades Y Mentiras Sobre Los Hilos Tensores q)
பு    09:14  Drug-Dependency-How-To-Get-Off-The-Drugs-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,544). . 185.215.222.93 (பேச்சு) (Drug Dependency How To Get Off The Drugs t)
பு    07:33  Hanf-anbauen-autoflowering-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,244). . 196.16.4.200 (பேச்சு) (hanf anbauen autoflowering j)
பு    05:07  Zeus-Extreme-60tabs--a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,322). . 104.144.171.230 (பேச்சு) (Zeus Extreme 60tabs a)
பு    00:36  Is-pipes-an-Issue-For-You-take-A-Look-At-This-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,691). . 69.16.147.209 (பேச்சு) (Is pipes an Issue For You take A Look At This a)

22 மார்ச் 2018

பு    23:32  Valuable-Guidelines-On-How-To-Boost-Your-Home-Safety-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,012). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Valuable Guidelines On How To Boost Your Home Safety i)
பு    23:11  Home-Advancement-Guidelines-That-Can-Make-A-Huge-Difference-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,250). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Home Advancement Guidelines That Can Make A Huge Difference q)
பு    22:46  Grow-to-be-A-Home-Safety-Professional-With-These-Ideas-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,675). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Grow to be A Home Safety Professional With These Ideas v)
பு    21:55  Preparing-For-Chicago-Flights-inspect-Out-These-Places-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,423). . 64.145.79.134 (பேச்சு) (preparing For Chicago Flights inspect Out These Places i)
பு    21:48  Fitness-tactics-To-Rev-the-Metabolism-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,318). . 107.173.211.225 (பேச்சு) (Fitness tactics To Rev the Metabolism y)
பு    21:47  Finding-Quality-Carpet-is-Last-an-Extended-Time-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,599). . 23.19.34.187 (பேச்சு) (Finding Quality Carpet is Last an Extended Time y)
பு    20:31  Find-Unmissable-marvels-And-concealed-Gems-In-Rome-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,651). . 209.107.216.94 (பேச்சு) (find Unmissable marvels And concealed Gems In Rome f)
பு    19:56  Fourth-Of-July-Fitness-Tips-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,005). . 23.106.236.91 (பேச்சு) (Fourth Of July Fitness Tips s)
பு    19:51  Acquiring-Your-Roof-Cleaned--Some-Crucial-Suggestions-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,480). . 104.227.34.118 (பேச்சு) (Acquiring Your Roof Cleaned Some Crucial Suggestions x)
பு    19:29  House-Been-Sitting-on-the-Market-Try-These-Tips--g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,757). . 23.106.237.200 (பேச்சு) (House Been Sitting on the Market Try These Tips g)
பு    19:04  Extenze-Enhancement-Pill-The-Truth-Revealed-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,336). . 165.231.24.27 (பேச்சு) (Extenze Enhancement Pill The Truth Revealed u)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது