அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | காட்டு பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

10:48, 16 டிசம்பர் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

16 டிசம்பர் 2017

பு    10:44  Computer-System-As-Well-As-Video-Clip-Games-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,163). . 172.245.27.164 (பேச்சு) (Computer System As Well As Video Clip Games v)
பு    10:08  How-To-clean-Your-Gutters-From-The-ground-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,482). . 66.248.220.195 (பேச்சு) (How To clean Your Gutters From The ground a)
பு    10:03  NHL-Power-Rankings-By-Mitch-Wilson-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,274). . 104.227.162.77 (பேச்சு) (NHL Power Rankings By Mitch Wilson z)
பு    09:44  Acquire-High-Quality-Real-Passports-along-with-buy-fake-passport-on-the-net-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,130). . 174.34.172.230 (பேச்சு) (Acquire High Quality Real Passports along with buy fake passport on the net r)
பு    09:42  First-Take-a-look-at-Lord-Cashmans-Return-As-Colin-Russell-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,072). . 107.172.75.25 (பேச்சு) (First Take a look at Lord Cashmans Return As Colin Russell x)
பு    09:03  Why-Not-Write-An-Audio-Book-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,104). . 154.16.24.245 (பேச்சு) (Why Not Write An Audio Book j)
பு    08:52  Dwelling-Stingy-05012017-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,461). . 23.94.134.241 (பேச்சு) (Dwelling Stingy 05012017 b)
பு    07:35  These-Essential-Plant-Species-Provide-Nectar-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,457). . 196.247.16.74 (பேச்சு) (These Essential Plant Species Provide Nectar j)
பு    07:12  Ngy-nay-vic-s-dng-my-git-khng-cn-l-vic-xa-l-v-kh-khn-vi-ngi-ni-tr-Th-nhng-my-git-ch-hot-ng-tht-hiu-qu-ch-khi-c-lp-t-v-s-dng-ng-cch--v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,073). . 14.177.224.38 (பேச்சு) (Ngy nay vic s dng my git khng cn l vic xa l v kh khn vi ngi ni tr Th nhng my git ch hot ng tht hiu qu ch khi c lp t v s dng ng cch v)
பு    04:38  Just-How-Much-Stars-Make-On-The-Karaoke-App-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,942). . 23.94.29.155 (பேச்சு) ("Capcom's Puzzle Fighter is returning as a mobile game for iphone a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:24  A-qu-se-refieren-los-vendedores-por-artculo-refurbished-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,092). . 37.59.99.163 (பேச்சு) (A qu se refieren los vendedores por artculo refurbished e)
பு    04:04  Never-Know-Much-About-Soccer-You-Will-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,144). . 192.210.164.59 (பேச்சு) (Never Know Much About Soccer You Will s)
பு    03:49  Obtain-High-Quality-Real-Passports-along-with-buy-fake-passport-online-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,185). . 174.34.172.230 (பேச்சு) (Obtain High Quality Real Passports along with buy fake passport online o)
பு    03:07  5-Simple-Statements-About-sbobet-Explained-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,497). . 198.12.108.229 (பேச்சு) (5 Simple Statements About sbobet Explained q)
பு    02:20  The-Ideal-Approaches-To-Have-Your-House-Enhancement-Task-Progress-Speedily-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,202). . 196.247.17.16 (பேச்சு) (The Ideal Approaches To Have Your House Enhancement Task Progress Speedily z)
பு    01:28  Healthy-work-With-Drink-Green-Smoothies-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,801). . 198.52.167.253 (பேச்சு) (Healthy work With Drink Green Smoothies v)
பு    01:18  How-sbobet-can-Save-You-Time-Stress-and-Money-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,487). . 104.227.90.69 (பேச்சு) (How sbobet can Save You Time Stress and Money k)
பு    01:14  Raw-Food-Diet--Different-Types-And-their-Own-Health-Benefits-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,592). . 192.3.236.222 (பேச்சு) (Raw Food Diet Different Types And their Own Health Benefits o)
பு    01:13  Dublin-Ohio-43016-Rain-Gutter-Cleaner-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,109). . 196.247.19.196 (பேச்சு) (Dublin Ohio 43016 Rain Gutter Cleaner a)
பு    01:01  How-to-Construct-Muscle--Dont-ignore-The-Basics-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,455). . 192.3.236.185 (பேச்சு) (How to Construct Muscle Dont ignore The Basics x)
பு    00:56  Rockstar-Cheater-Lobby-Filling-Out-Fast-With-Money-Hackers-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,008). . 192.198.115.207 (பேச்சு) (Rockstar Cheater Lobby Filling Out Fast With Money Hackers a)
பு    00:49  Muscle-Building-Tips-you-Can-Test-Out-Today-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,315). . 104.206.96.106 (பேச்சு) (Muscle Building Tips you Can Test Out Today i)
பு    00:36  Get-Out-The-Doorway-And-Commence-To-Explore----h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,839). . 107.175.80.190 (பேச்சு) (Get Out The Doorway And Commence To Explore h)
பு    00:35  How-To-Build-Muscle-Quickly--A-No-Nonsense-Guide-For-Beginners-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,308). . 104.206.119.94 (பேச்சு) (How To Build Muscle Quickly A No Nonsense Guide For Beginners d)
பு    00:31  How-Backpacker-Travel-Insurance-Can-Be-A-Lifesaver-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,076). . 173.239.232.135 (பேச்சு) (How Backpacker Travel Insurance Can Be A Lifesaver o)
பு    00:20  About-sbobet-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,616). . 172.245.64.16 (பேச்சு) (About sbobet e)
பு    00:15  City-In-The-Spotlight-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,911). . 209.107.196.94 (பேச்சு) (City In The Spotlight s)
பு    00:05  Top-10-Tv-Box-Sets-you-Ought-To-See-Or-Start-Watching-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,925). . 148.163.84.209 (பேச்சு) (Top 10 Tv Box Sets you Ought To See Or Start Watching i)
பு    00:03  Easy-fat-Tea--Why-need-To-Know-Drink-this-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,884). . 104.140.82.32 (பேச்சு) (Easy fat Tea Why need To Know Drink this l)

15 டிசம்பர் 2017

பு    23:52  The-Single-Best-Strategy-To-Use-For-sbobet-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,442). . 104.227.49.231 (பேச்சு) (The Single Best Strategy To Use For sbobet x)
பு    23:51  Tips-about-How-To-Lose-Weight-Quickly-Without-Fad-Dieting-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,587). . 192.119.14.106 (பேச்சு) (Tips about How To Lose Weight Quickly Without Fad Dieting x)
பு    23:51  How-To-begin-Your-own-Residential-Cleaning-Business-And-Make-Additional-Cash-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,602). . 198.52.229.253 (பேச்சு) (How To begin Your own Residential Cleaning Business And Make Additional Cash z)
பு    23:40  Tired-Of-Being-Skinny-And-Weak--How-establish-Muscles-Fast-For-A-Hardgainer-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,620). . 107.161.85.72 (பேச்சு) (Tired Of Being Skinny And Weak How establish Muscles Fast For A Hardgainer z)
பு    23:28  Useful-Tips-If-You-Need-to-have-To-Shed-Bodyweight-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,728). . 196.247.17.122 (பேச்சு) (Useful Tips If You Need to have To Shed Bodyweight e)
பு    23:26  The-2012-Minimalist-Guide-To-Antiaging-natual-Skin-Care-Products-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,797). . 23.236.137.195 (பேச்சு) (The 2012 Minimalist Guide To Antiaging natual Skin Care Products n)
பு    23:11  How-construct-Muscle-And-Six-Pack-Abs-4-Tricks-For-Muscle-Growth-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,438). . 104.140.82.32 (பேச்சு) (How construct Muscle And Six Pack Abs 4 Tricks For Muscle Growth a)
பு    22:57  Skinnyguy-creating--Amazing-Tip-To-Help-You-Gain-Mass-Fast-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,920). . 198.52.189.253 (பேச்சு) (Skinnyguy creating Amazing Tip To Help You Gain Mass Fast r)
பு    22:55  The-Single-Best-Strategy-To-Use-For-sbobet-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,732). . 104.227.179.106 (பேச்சு) (The Single Best Strategy To Use For sbobet p)
பு    22:48  How-develop-Muscle-Mass-With-Supplements-Like-Creatine-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,233). . 104.206.119.194 (பேச்சு) (How develop Muscle Mass With Supplements Like Creatine j)
பு    22:38  How-generate-Muscle-Naturally--a-Person-Must-Believe-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,018). . 104.140.82.32 (பேச்சு) (How generate Muscle Naturally a Person Must Believe k)
பு    22:38  DIY-Home-Renovation-Projects-for-Purchasers-of-Older-Residences--Deconstructing-an-Entire-Space-from-Your-New-Home-and-Recycling-the-Products-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,724). . 66.248.223.251 (பேச்சு) (DIY Home Renovation Projects for Purchasers of Older Residences Deconstructing an Entire Space from Your New Home and Recycling the Products k)
பு    22:32  The-Four-Reasons-Why-Women-Love-This-Exotic-Weight-Loss-Fruit-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,045). . 107.161.85.57 (பேச்சு) (The Four Reasons Why Women Love This Exotic Weight Loss Fruit u)
பு    22:19  How-to-Develop-Muscle-Mass-Fast-Today-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,265). . 23.236.137.243 (பேச்சு) (How to Develop Muscle Mass Fast Today o)
பு    22:08  How-to-Develop-Muscle-For-Skinny-People--3-Important-strategies-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,804). . 104.206.119.59 (பேச்சு) (How to Develop Muscle For Skinny People 3 Important strategies b)
பு    21:45  Lawn-And-Garden-Services-Marketing-strategy-Sample--Government-Summary-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,811). . 196.247.19.196 (பேச்சு) (Lawn And Garden Services Marketing strategy Sample Government Summary n)
பு    21:43  An-18650-Led-Flashlight-Can-Make-Us-Safe-At-Night-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,008). . 104.206.119.104 (பேச்சு) (An 18650 Led Flashlight Can Make Us Safe At Night f)
பு    21:35  How-to-Obtain-Smooth-Skin-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,781). . 104.140.80.131 (பேச்சு) (How to Obtain Smooth Skin b)
பு    21:28  Bob-Harper-Reveals-ways-To-Fight-Fat-Faster-in-Comparison-With-Superhero-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,702). . 104.206.98.117 (பேச்சு) (Bob Harper Reveals ways To Fight Fat Faster in Comparison With Superhero p)
பு    21:25  Utilizing-Photo-voltaic-Power-To-Electricity-Your-Property-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,706). . 196.247.19.21 (பேச்சு) (Utilizing Photo voltaic Power To Electricity Your Property g)
பு    21:17  Raw-Food-Diet--Different-Types-And-themselves-Benefits-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,725). . 172.245.35.208 (பேச்சு) (Raw Food Diet Different Types And themselves Benefits c)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது