அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | காட்டு பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

19:55, 24 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 பெப்ரவரி 2018

பு    19:31  Gra-1997--o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,730). . 23.250.44.218 (பேச்சு) (Gra 1997 o)
பு    19:29  Common-errors-During-A-Product-Launch--leading-10-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,585). . 209.107.204.96 (பேச்சு) (Common errors During A Product Launch leading 10 f)
பு    18:51  Secondary-Market-Comes-After-Primary-Market-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,256). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Secondary Market Comes After Primary Market g)
பு    18:28  Box-Packaging-Design-8-methods-A-Carton-Can-Get-You-Excited-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,097). . 173.239.232.100 (பேச்சு) (Box Packaging Design 8 methods A Carton Can Get You Excited m)
பு    18:23  Ideas-To-Support-You-Choose-The-Very-best-Stability-Possibilities-Available-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,003). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Ideas To Support You Choose The Very best Stability Possibilities Available f)
பு    17:27  Crazy-About-Packaging-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,925). . 173.244.36.4 (பேச்சு) (Crazy About Packaging h)
பு    17:26  Leading-Buyer-Suggestions-For-Obtaining-A-Fantastic-Locksmith-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,001). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Leading Buyer Suggestions For Obtaining A Fantastic Locksmith y)
பு    17:12  Alopecia-Masculina-Possui-Soluo--f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,055). . 173.44.220.83 (பேச்சு) (Alopecia Masculina Possui Soluo f)
பு    16:47  Exactly-How-Online-Free-HTML5-Games-Is-An-Advantage-In-E-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,958). . 104.151.127.191 (பேச்சு) (Exactly How Online Free HTML5 Games Is An Advantage In E g)
பு    16:40  You-Must-Make-The-Most-Of-Waterproofing-To-Start-Making-Use-Of--y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,254). . 173.44.230.130 (பேச்சு) (You Must Make The Most Of Waterproofing To Start Making Use Of y)
பு    16:34  How-To-Make-Your-Residence-Improvement-Undertaking-More-Pleasant-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,992). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (How To Make Your Residence Improvement Undertaking More Pleasant w)
பு    16:27  How-to-Ensure-Adequate-Compensation-After-an-Auto-Accident-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,945). . 104.223.29.147 (பேச்சு) (How to Ensure Adequate Compensation After an Auto Accident u)
பு    16:18  Academia-Mega-Force--x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,905). . 45.61.166.145 (பேச்சு) (Academia Mega Force x)
பு    16:14  The-Appropriate-Tool-May-Make-Quite-A-Few-Projects-Easier-To-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,892). . 23.231.96.83 (பேச்சு) (The Appropriate Tool May Make Quite A Few Projects Easier To e)
பு    15:59  The-appearance-Of-Your-product-Packaging-style-Is-Vital-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,202). . 205.185.214.137 (பேச்சு) (The appearance Of Your product Packaging style Is Vital b)
பு    15:56  Determine-Exactly-How-Much-Work-Is-Actually-Required-For-Your-Houses-Roof-Right-Away--x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,042). . 45.61.163.73 (பேச்சு) (Determine Exactly How Much Work Is Actually Required For Your Houses Roof Right Away x)
பு    15:50  Power-Rangers-Super-Megaforce-Ranger-Carmim-Sunny--r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,852). . 172.245.252.195 (பேச்சு) (Power Rangers Super Megaforce Ranger Carmim Sunny r)
பு    15:04  Stock-Market-Blog--Monetary-Weblog--Funding-Weblog--Technical-Analysis-Blog-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,965). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Stock Market Blog Monetary Weblog Funding Weblog Technical Analysis Blog v)
பு    14:53  The-Stock-Market-Membership-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,475). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (The Stock Market Membership c)
பு    14:16  50-Excellent-Websites-For-Serious-Educational-Gamings-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,703). . 104.227.57.0 (பேச்சு) (50 Excellent Websites For Serious Educational Gamings k)
பு    14:06  Issues-In-producing-house-Startups-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,593). . 209.107.196.81 (பேச்சு) (issues In producing house Startups n)
பு    14:00  The-Way-to-Set-Your-Consulting-Funnel-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,509). . 23.82.186.79 (பேச்சு) (The Way to Set Your Consulting Funnel v)
பு    13:56  Interest-Rates-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,915). . 23.248.156.20 (பேச்சு) (Interest Rates w)
பு    13:30  Home-Mortgage-Rate-Of-Interest-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,411). . 76.230.73.81 (பேச்சு) (Home Mortgage Rate Of Interest b)
பு    13:00  Home-Loans-Purchase-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,291). . 108.81.212.99 (பேச்சு) (Home Loans Purchase m)
பு    12:56  How-uncover-Supplements-For-Joint-Pain-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,162). . 198.245.50.136 (பேச்சு) (How uncover Supplements For Joint Pain u)
பு    12:47  Share-Market-Basics--How-To-buy-Shares-Online-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,617). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Share Market Basics How To buy Shares Online z)
பு    12:47  A-Much-Better-method-To-Buy-Warehouse-Supplies-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,244). . 173.244.36.74 (பேச்சு) (a Much Better method To Buy Warehouse Supplies i)
பு    12:39  Depression-as-Well-As-Its-Treatment-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,600). . 198.245.50.136 (பேச்சு) (Depression as Well As Its Treatment e)
பு    12:03  My-Zero-1-Idea-For-Discussing-The-Price-Of-An-automobile-Dont-Mention-Money-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,642). . 198.23.64.162 (பேச்சு) (My Zero 1 Idea For Discussing The Price Of An automobile Dont Mention Money d)
பு    11:48  What-Is-The-Ordinary-For-A-Computer-Game-Tester-Salary-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,996). . 138.128.43.21 (பேச்சு) (What Is The Ordinary For A Computer Game Tester Salary k)
பு    11:40  Is-It-the-Correct-Time-to-Switch-Your-House-Mortgage-As-Financial-institutions-Minimize-Charges-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,393). . 96.8.116.108 (பேச்சு) (Is It the Correct Time to Switch Your House Mortgage As Financial institutions Minimize Charges f)
பு    11:14  The-Tips-For-Shedding-Pounds-Without-the-need-of-Famished-Your-self-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,266). . 107.175.27.195 (பேச்சு) (The Tips For Shedding Pounds Without the need of Famished Your self c)
பு    11:10  How-to-Buy-a-vehicle-Confessions-of-a-Car-Salesman-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+10,583). . 76.164.225.76 (பேச்சு) (How to Buy a vehicle Confessions of a Car Salesman i)
பு    11:01  Stock-Market-Suggestions-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,054). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Stock Market Suggestions d)
பு    10:52  Android-Home-task--Control-home-Lights-With-Android-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,294). . 64.145.94.81 (பேச்சு) (Android Home task Control home Lights With Android e)
பு    10:52  Make-Sure-Your-Home-Is-Definitely-Energy-Efficient-By-Investig-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,107). . 192.3.4.98 (பேச்சு) (Make Sure Your Home Is Definitely Energy Efficient By Investig p)
பு    10:50  Excellent-Suggestions-For-Exceptional-Home-Improvement-Work-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,691). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Excellent Suggestions For Exceptional Home Improvement Work y)
பு    10:43  Just-How-To-Clear-Out-Your-Own-Home-Without-Having-To-Discard-Anything-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,941). . 104.223.38.201 (பேச்சு) (Just How To Clear Out Your Own Home Without Having To Discard Anything n)
பு    10:43  Beneficial-And-Effortless-Locksmith-Guidance-To-Know-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,722). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Beneficial And Effortless Locksmith Guidance To Know t)
பு    10:26  Trying-to-Find-Entertaining-Ways-to-Remain-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,025). . 104.223.38.130 (பேச்சு) (Trying to Find Entertaining Ways to Remain v)
பு    10:22  4-Teknik-Natural-Mengatasi-Lemah-Syahwat-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,310). . 76.164.200.125 (பேச்சு) (4 Teknik Natural Mengatasi Lemah Syahwat a)
பு    10:14  Card-Benefits-Points-For-New-Mortgage-Consumers-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,373). . 73.221.166.200 (பேச்சு) (Card Benefits Points For New Mortgage Consumers p)
பு    10:02  Reasons-That-You-require-Varying-Packaging-Supplies-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,429). . 205.185.198.198 (பேச்சு) (reasons That You require Varying Packaging Supplies s)
பு    09:55  Ensure-You-Can-Discover-The-Proper-Products-For-Your-Next-Project-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,028). . 23.106.216.114 (பேச்சு) (Ensure You Can Discover The Proper Products For Your Next Project c)
பு    09:33  Obat-Tradisional-Lawan-Obat-Kimia-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,850). . 76.164.200.126 (பேச்சு) (Obat Tradisional Lawan Obat Kimia r)
பு    09:27  8-Ways-To-Stay-Motivated-With-Weight-Reduction-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,150). . 70.74.197.192 (பேச்சு) (8 Ways To Stay Motivated With Weight Reduction b)
பு    09:08  Its-The-Packaging-Thats-Making-You-Fat-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,146). . 173.239.232.55 (பேச்சு) (Its The Packaging Thats Making You Fat e)
பு    08:58  The-Optimistic-Results-Of-Globalization-That-We-By-no-means-Talk-about-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,819). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (The Optimistic Results Of Globalization That We By no means Talk about o)
பு    08:53  ---Factors-To-Bear-in-mind-When-Buying-Real-Estate-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,932). . 23.108.254.227 (பேச்சு) (Factors To Bear in mind When Buying Real Estate r)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது