அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | காட்டு பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

09:55, 19 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

19 பெப்ரவரி 2018

பு    09:41  Konfiguracja-I-Eksploatacja-Darmowe-Proxy-W-Internecie-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,433). . 185.158.133.199 (பேச்சு) (Konfiguracja I Eksploatacja Darmowe Proxy W Internecie i)
பு    08:05  Why-You-Should-Be-Food-Branding-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,189). . 209.107.210.102 (பேச்சு) (Why You Should Be Food Branding r)
பு    07:43  American-Relationship--Past-and-Current-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,293). . 196.196.50.217 (பேச்சு) (American Relationship Past and Current z)
பு    07:12  Become-The-Ideal-Affiliate--Advertising-and-marketing-Agent-Many-thanks-To-These-Guidelines-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,947). . 181.214.89.101 (பேச்சு) (Become The Ideal Affiliate Advertising and marketing Agent Many thanks To These Guidelines v)
பு    05:22  Max-Amora-Funciona--Acabe-Com-Os-Indcios-Da-Menopausa--o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,603). . 172.245.252.195 (பேச்சு) (Max Amora Funciona Acabe Com Os Indcios Da Menopausa o)
பு    05:08  COLASTRINA-D-CERTO-Olhe-J--A-Minha-Experincia--o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,835). . 104.140.243.215 (பேச்சு) (COLASTRINA D CERTO Olhe J A Minha Experincia o)
பு    04:44  What-is-The-Variance-In-between-An-On-the-web-Dating-Provider-And-A-Dating-Assistance-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,213). . 23.95.219.149 (பேச்சு) (What is The Variance In between An On the web Dating Provider And A Dating Assistance t)
பு    03:47  Kratka-Odpywowa-W-Garau-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,441). . 154.16.50.214 (பேச்சு) (Kratka Odpywowa W Garau z)
பு    03:23  Need-to-have-A-Locksmith-These-Tips-Can-Find-You-The-Best-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,743). . 192.210.217.3 (பேச்சு) (Need to have A Locksmith These Tips Can Find You The Best k)
பு    03:21  Want-A-Locksmith-These-Ideas-Can-Uncover-You-The-Ideal-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,743). . 192.210.217.3 (பேச்சு) (Want A Locksmith These Ideas Can Uncover You The Ideal i)
பு    02:02  PICK-FROM-Our-Range-Of-Over-50-Cat-Scuff-and-Trees-Posts-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,830). . 104.227.38.239 (பேச்சு) (PICK FROM Our Range Of Over 50 Cat Scuff and Trees Posts a)
பு    01:48  Wow-Slim-X-SSX-Que-nem-Atingir-Tem-xito-ABATE-ELIMINATRIO--l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,020). . 173.44.165.184 (பேச்சு) (Wow Slim X SSX Que nem Atingir Tem xito ABATE ELIMINATRIO l)
பு    01:43  Just-whats-in-your-Electronic-Medical-Document-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,110). . 45.61.46.221 (பேச்சு) (Just whats in your Electronic Medical Document h)
பு    01:33  Methods-To-develop-a-Details-Product-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,102). . 64.145.76.68 (பேச்சு) (methods To develop a Details Product q)
பு    01:11  35-Operacjonalizacja-Celw-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,442). . 179.61.156.11 (பேச்சு) (35 Operacjonalizacja Celw s)
பு    01:00  How-To-Choose-A-Scratching-Post-For-Your-Cat-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,735). . 23.236.229.246 (பேச்சு) (How To Choose A Scratching Post For Your Cat i)
பு    00:31  10-Steps-To-A-More-Efficientlyrun-Office-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,558). . 173.244.44.17 (பேச்சு) (10 Steps To A More Efficientlyrun Office f)
பு    00:03  ---Supporting-You-Figure-Out-Journey-With-These-Straightforward-Suggestions-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,425). . 198.23.187.88 (பேச்சு) (Supporting You Figure Out Journey With These Straightforward Suggestions x)

18 பெப்ரவரி 2018

பு    23:58  DIY-Cat-Scratching-Post-Ideas-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,104). . 23.254.6.126 (பேச்சு) (DIY Cat Scratching Post Ideas s)
பு    23:49  --Straightforward-Steps-To-Purchasing-The-Very-best-Residence-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,109). . 198.23.187.88 (பேச்சு) (Straightforward Steps To Purchasing The Very best Residence g)
பு    22:55  Beberapa-Keadaan-Yang-Mampu-Menurunkan-Daya-Hubunganseksual-Cowok-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,961). . 76.164.224.214 (பேச்சு) (Beberapa Keadaan Yang Mampu Menurunkan Daya Hubunganseksual Cowok p)
பு    22:43  Does-your-Medical-Workplace-Medical-Supply-or-Medical-Screening-Business-need-Financing-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,939). . 196.245.218.12 (பேச்சு) (Does your Medical Workplace Medical Supply or Medical Screening Business need Financing b)
பு    22:35  The Do s And Don ts Of Hacked Games‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,999). . 198.23.226.194 (பேச்சு) ("Whateѵеr Ƭhey Toⅼd You Aboᥙt Hacked Games Іs Dead Wrong......"-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    22:17  -Post-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,967). . 192.186.177.221 (பேச்சு) (Post z)
பு    22:07  Stains-Generating-Your-Rooms-Search-Dreary-These-Carpet-Cleansing-Tips-Could-Support-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,977). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Stains Generating Your Rooms Search Dreary These Carpet Cleansing Tips Could Support k)
பு    22:05  Looking-For-Tips-About-Hvac-You-have-Arrive-To-The-Right-Place-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,221). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Looking For Tips About Hvac You have Arrive To The Right Place e)
பு    22:04  Aturan-Menumbuhkan-Brewok-beserta-Jenggot-Secara-Alamiah-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,720). . 173.255.132.116 (பேச்சு) (Aturan Menumbuhkan Brewok beserta Jenggot Secara Alamiah g)
பு    22:02  Very-good-Strong-Advice-About-Hvac-That-Any-individual-Can-Use-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,075). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Very good Strong Advice About Hvac That Any individual Can Use j)
பு    22:00  Tips-And-Tricks-For-Bettering-Your-HVAC-Experience-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,206). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Tips And Tricks For Bettering Your HVAC Experience h)
பு    21:56  Opt-Out-Landline-Text-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,423). . 70.79.225.38 (பேச்சு) (Opt Out Landline Text s)
பு    21:56  How-To-Choose-The-Right-Cat-Scratching-Post-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,909). . 107.173.241.243 (பேச்சு) (How To Choose The Right Cat Scratching Post b)
பு    21:52  No-More-Wrestle--HVAC-Success-Is-Yours-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,915). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (No More Wrestle HVAC Success Is Yours g)
பு    21:50  Excellent-Article-With-Numerous-Great-Suggestions-About-Hvac-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,436). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Excellent Article With Numerous Great Suggestions About Hvac h)
பு    21:48  What-You-Must-Know-About-HVAC-Buys-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,951). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (What You Must Know About HVAC Buys l)
பு    21:45  Tips-And-Methods-For-Bettering-Your-HVAC-Knowledge-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,940). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Tips And Methods For Bettering Your HVAC Knowledge p)
பு    21:43  This-Great-HVAC-Suggestions-Ought-to-Not-Be-Missed-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,163). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (This Great HVAC Suggestions Ought to Not Be Missed z)
பு    21:33  Guidelines-From-The-Execs-For-Your-HVAC-Demands-At-House-Or-The-Place-of-work-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,718). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Guidelines From The Execs For Your HVAC Demands At House Or The Place of work u)
பு    21:12  Get-More-From-Your-HVAC-With-This-Writeup-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,096). . 74.208.235.64 (பேச்சு) (Get More From Your HVAC With This Writeup z)
பு    21:12  SmartCat-Ultimate-Scratching-Post-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,039). . 107.173.241.243 (பேச்சு) (SmartCat Ultimate Scratching Post z)
பு    21:06  ---How-To-Effectively-Navigate-Airport-Protection-Processes-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,810). . 107.174.245.180 (பேச்சு) (How To Effectively Navigate Airport Protection Processes o)
பு    20:58  --What-To-Know-When-Generating-A-Lodge-Reservation-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,191). . 107.174.245.180 (பேச்சு) (What To Know When Generating A Lodge Reservation g)
பு    20:37  Best-Cat-Scratching-Posts-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,954). . 23.229.22.121 (பேச்சு) (Best Cat Scratching Posts k)
பு    20:34  Problems-In-producing-Home-Startups-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,877). . 209.107.216.95 (பேச்சு) (Problems In producing Home Startups j)
பு    20:25  Ini-Dia-Diet-Turunkan-Berat-Badan-Terbaik-di-2018-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,028). . 198.23.64.163 (பேச்சு) (Ini Dia Diet Turunkan Berat Badan Terbaik di 2018 z)
பு    20:16  Joelmasouza--r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,423). . 173.44.165.96 (பேச்சு) (Joelmasouza r)
பு    19:53  How-To-Choose-THE-VERY-BEST-Scratching-Post-For-Your-Kitty-Https-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,247). . 104.144.91.173 (பேச்சு) (How To Choose THE VERY BEST Scratching Post For Your Kitty Https l)
பு    19:34  10-Macam-Metode-Agar-Ereksi-Keras-Kuat-Serta-Tahan-Lama-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,945). . 204.152.203.155 (பேச்சு) (10 Macam Metode Agar Ereksi Keras Kuat Serta Tahan Lama o)
     18:57  Its-The-Packaging-Thats-Making-You-Fat-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+272). . 216.151.180.48 (பேச்சு) (Its The Packaging Thats Making You Fat x)
பு    18:44  10-Contoh-Kanopi-Yang-Awet-dan-Tahan-Lama-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,956). . 76.164.200.124 (பேச்சு) (10 Contoh Kanopi Yang Awet dan Tahan Lama b)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது