அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | காட்டு பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

16:42, 22 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 பெப்ரவரி 2018

பு    16:29  Natural-natual-Skin-Care-Tips-And-Treatments-Of-All-Time-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,281). . 200.0.60.84 (பேச்சு) (Natural natual Skin Care Tips And Treatments Of All Time s)
பு    15:51  5-Newsletter-Writing-Tips-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,043). . 196.245.217.68 (பேச்சு) (5 Newsletter Writing Tips m)
பு    15:34  Fitness-Tips--6-Tips-about-How-To-Stay-In-Shape-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,177). . 196.245.217.64 (பேச்சு) (Fitness Tips 6 Tips about How To Stay In Shape d)
பு    14:56  How-Is-It-Possible-Chitchat-Design-and-style-Nothings--a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,485). . 185.200.179.139 (பேச்சு) (How Is It Possible Chitchat Design and style Nothings a)
பு    14:56  Become-A-Work-At-house-Mom-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,907). . 209.107.216.102 (பேச்சு) (Become A Work At house Mom j)
பு    14:50  -Company-Sees-Substantial-Potential-In-Landline-Texting-Service-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,454). . 73.148.175.25 (பேச்சு) (Company Sees Substantial Potential In Landline Texting Service v)
பு    14:46  Reasons-You-Should-Rent-A-Moving-Truck-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,108). . 209.107.196.80 (பேச்சு) (Reasons You Should Rent A Moving Truck g)
பு    13:50  Aplikacja-mobilna-regulujca-produkcj-systemu-wentylacji--m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,477). . 217.61.122.161 (பேச்சு) (Aplikacja mobilna regulujca produkcj systemu wentylacji m)
பு    13:09  ProxySitecom-Darmowa-Bramka-Proxy-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,762). . 154.16.44.169 (பேச்சு) (ProxySitecom Darmowa Bramka Proxy n)
பு    12:33  Tyler-Baltierra-Shows-Off-Weight-Reduction-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,484). . 73.157.103.203 (பேச்சு) (Tyler Baltierra Shows Off Weight Reduction j)
பு    12:25  Growing-weed-outside-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,203). . 165.73.246.181 (பேச்சு) (growing weed outside i)
பு    11:56  Reviews-Of-The-Greatest-Cv-Creating-Products-and-services-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,255). . 88.80.20.133 (பேச்சு) (Reviews Of The Greatest Cv Creating Products and services t)
பு    11:51  Apr-sixteen-2017-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,822). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Apr sixteen 2017 v)
பு    11:09  Profesjonalne-skuteczne-rodki-wyszczuplajce-ujdrniajce-i-ksztatujce-sylwetk-Z-nami-zapomnisz-nadmiarowe-centymetry-i-uoysz-stan-skry--stanie-si-napita-twarda-i-pozbawiona-cellulitu-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,627). . 188.213.171.105 (பேச்சு) (Profesjonalne skuteczne rodki wyszczuplajce ujdrniajce i ksztatujce sylwetk Z nami zapomnisz nadmiarowe centymetry i uoysz stan skry stanie si napita twarda i pozbawiona cellulitu t)
பு    11:03  NCAA-Soccer-For-IPhone-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,524). . 185.121.138.143 (பேச்சு) (NCAA Soccer For IPhone i)
பு    10:45  Info-for-individuals-looking-to-teach-in-Vietnam-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,499). . 107.174.108.143 (பேச்சு) (Info for individuals looking to teach in Vietnam e)
பு    10:41  Rejestrat-temperatury-no-enegry-w-obudowie-IP67-Ciemna-oraz-intuicyjna-aplikacja-pozwala-na-krtki-odczyt-temperatury-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,061). . 188.213.171.105 (பேச்சு) (Rejestrat temperatury no enegry w obudowie IP67 Ciemna oraz intuicyjna aplikacja pozwala na krtki odczyt temperatury b)
பு    10:22  Profesjonalne-kobiece-sesje-zdjciowe-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,747). . 188.213.171.105 (பேச்சு) (Profesjonalne kobiece sesje zdjciowe h)
பு    10:13  -Dragon-Mania-Legends-Hack-Application--Shot-ALL-GAMES-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,832). . 192.161.160.235 (பேச்சு) (Dragon Mania Legends Hack Application Shot ALL GAMES l)
பு    10:12  -Superb-Modern-Combat-5-Blackout-Hack-Software-IOS-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,601). . 206.214.93.67 (பேச்சு) (Superb Modern Combat 5 Blackout Hack Software IOS q)
பு    10:09  -Clash-Of-Clans-Hack-Apk-Android-Download-2015-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,540). . 173.234.181.222 (பேச்சு) (Clash Of Clans Hack Apk Android Download 2015 b)
     09:37  Shopping Online: What You Ought To Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-251). . 91.108.178.77 (பேச்சு)
பு    09:33  Make-Your-Media-Attractive-With-Cd-Packaging-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,283). . 173.245.202.162 (பேச்சு) (Make Your Media Attractive With Cd Packaging p)
பு    08:45  Issuing-Vietnam-Organisation-Visa-For-Indians-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,623). . 107.174.108.182 (பேச்சு) (Issuing Vietnam Organisation Visa For Indians q)
பு    07:52  Google-Becoming-Gobbledygook-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,705). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Google Becoming Gobbledygook f)
பு    07:05  Turn-into-The-Very-best-Affiliate--Marketing-and-advertising-Agent-Thanks-To-These-Suggestions-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,752). . 107.160.169.248 (பேச்சு) (Turn into The Very best Affiliate Marketing and advertising Agent Thanks To These Suggestions m)
பு    05:53  Stock-Market-Prediction-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,593). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Stock Market Prediction b)
பு    05:43  Top-Quality-prophylactics--reliable-avoidance-Of-Pregnancy-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,634). . 209.107.210.97 (பேச்சு) (top Quality prophylactics reliable avoidance Of Pregnancy k)
பு    05:01  SANITLINE-Odpyw-Liniowy-80cm-SZKLANY-Szko-Hartowane-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,693). . 185.158.133.199 (பேச்சு) (SANITLINE Odpyw Liniowy 80cm SZKLANY Szko Hartowane h)
பு    04:47  Print-Commercial-Best-Business-advertising-Products-Service-In-Melbourne-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,249). . 173.245.203.174 (பேச்சு) (Print Commercial Best Business advertising Products Service In Melbourne x)
பு    04:30  Discover-real-Vietnam-on-traveling-review-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,794). . 45.61.46.211 (பேச்சு) (Discover real Vietnam on traveling review n)
பு    04:27  Ketogenic-Diet-For-Epilepsy-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,935). . 50.65.204.184 (பேச்சு) (Ketogenic Diet For Epilepsy c)
பு    03:57  SEO--Sie-wollen-ganz-nach-vorn-bei-Bing-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,675). . 185.77.248.5 (பேச்சு) (SEO Sie wollen ganz nach vorn bei Bing e)
பு    03:52  Historic-Stock-Knowledge-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,438). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Historic Stock Knowledge i)
பு    03:51  Signaletik-Schriftwerk-Firmenlogos-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,887). . 81.171.56.207 (பேச்சு) (Signaletik Schriftwerk Firmenlogos g)
பு    03:15  Make-It-Become-Their-Dream-Home--Tips-To-Offer-Your-House-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,488). . 173.234.100.104 (பேச்சு) (Make It Become Their Dream Home Tips To Offer Your House h)
பு    03:08  What-Is-A-Ketogenic-Diet-Keto-Diet-Information-Research-And-Variations-o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,684). . 207.253.175.148 (பேச்சு) ("We recently covered the science and medical research behind utiliz..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:07  ---Never-Go-On-Holiday-Without-Reading-This-Very-first-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,842). . 107.191.119.213 (பேச்சு) (Never Go On Holiday Without Reading This Very first u)
பு    03:02  3-Keto-Recipes-A-Nutrition-Specialist-Makes-For-Breakfast-Lunch-And-Supper-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,684). . 68.44.221.206 (பேச்சு) (3 Keto Recipes A Nutrition Specialist Makes For Breakfast Lunch And Supper y)
பு    02:54  ----Acquiring-Began-With-A-Vacation-Itinerary-On-Your-Personal-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,985). . 107.191.119.213 (பேச்சு) (Acquiring Began With A Vacation Itinerary On Your Personal e)
பு    02:45  How-To-Enhance-Your-Wifi-Sign-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,046). . 107.173.68.160 (பேச்சு) (How To Enhance Your Wifi Sign d)
பு    02:43  Leistungszahl-und-Energieeffizienz-einer-Kltemaschine-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,774). . 46.29.219.220 (பேச்சு) (Leistungszahl und Energieeffizienz einer Kltemaschine x)
பு    01:39  Com-inteno-de-Que-Serve-Que-nem-Levar-Efeitos-Castigo-E-tambm-Em-que-parte-Obter--l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,946). . 45.35.255.157 (பேச்சு) (Com inteno de Que Serve Que nem Levar Efeitos Castigo E tambm Em que parte Obter l)
பு    01:35  Vietnam-Spending-Plan-Travel-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,305). . 5.157.33.206 (பேச்சு) (Vietnam Spending Plan Travel c)
பு    00:32  Feeling-Dissatisfied-Capitalism-And-industry-Could-Be-To-Blame-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,588). . 64.145.94.65 (பேச்சு) (Feeling Dissatisfied Capitalism And industry Could Be To Blame g)
பு    00:21  Vietnam-Traveling-Guidance-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,151). . 196.196.255.117 (பேச்சு) (Vietnam Traveling Guidance b)
பு    00:13  ----Concerned-To-Vacation-Here-Are-Some-Wonderful-Tips-To-Assist-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,235). . 107.175.158.189 (பேச்சு) (Concerned To Vacation Here Are Some Wonderful Tips To Assist b)
பு    00:00  ----Good-Suggestions-To-Follow-When-It-Comes-To-Lodges-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,030). . 107.175.158.189 (பேச்சு) (Good Suggestions To Follow When It Comes To Lodges e)

21 பெப்ரவரி 2018

பு    23:43  Renta-de-luces-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,629). . 107.172.153.166 (பேச்சு) (renta de luces z)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது