அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | காட்டு பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

22:05, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

பு    21:57  3-Tenets-Of-Natural-Healthy-Skin-Care-That-You-Cant-Choose-To-Ignore-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,505). . 200.0.60.182 (பேச்சு) (3 Tenets Of Natural Healthy Skin Care That You Cant Choose To Ignore a)
பு    21:53  Website-qu-chm-lm-khch-hng-kh-tip-cn-sn-phm-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,703). . 192.210.188.99 (பேச்சு) (Website qu chm lm khch hng kh tip cn sn phm c)
பு    21:49  Feb-23-2017-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,037). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Feb 23 2017 e)
பு    21:42  Penis-Grow-And-just-How-Can-I-Grow-A-Bigger-Dick-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,201). . 23.250.82.188 (பேச்சு) (Penis Grow And just How Can I Grow A Bigger Dick n)
பு    21:30  Best-Product-Creation--7-Foolproof-methods-For-finest-item-Creation-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,844). . 196.52.2.51 (பேச்சு) (Best Product Creation 7 Foolproof methods For finest item Creation n)
பு    21:30  Negotiating-The-Greatest-Deal-When-Vehicle-Buying-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,609). . 45.61.170.36 (பேச்சு) (Negotiating The Greatest Deal When Vehicle Buying q)
பு    21:26  Try-This-Home-fix-For-Making-the-Penis-Harder--Turn-It-Into-A-Steel-Rod-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,506). . 138.122.195.54 (பேச்சு) (Try This Home fix For Making the Penis Harder Turn It Into A Steel Rod b)
பு    21:04  Selecting-lowcost-webhosting-strategies-Is-First-Decision-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,207). . 23.94.52.208 (பேச்சு) (selecting lowcost webhosting strategies Is First Decision t)
பு    20:28  Simple-Skin-Care-Techniques-For-You-To-Enjoy-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,610). . 138.122.194.114 (பேச்சு) (Simple Skin Care Techniques For You To Enjoy c)
பு    20:19  Finest-Text-Software-Application-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,274). . 69.69.84.160 (பேச்சு) (Finest Text Software Application k)
பு    20:15  5-Helpful-Skin-Care-Tips-For-Dermatitis--Prone-Skin-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,218). . 138.122.193.210 (பேச்சு) (5 Helpful Skin Care Tips For Dermatitis Prone Skin d)
பு    20:13  Madden-NFL-25-PlayStation-4-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,892). . 185.121.138.143 (பேச்சு) (Madden NFL 25 PlayStation 4 y)
பு    20:03  Get-Rid-Of-Acne-With-7-Healthy-Skin-Tips-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,731). . 185.198.223.78 (பேச்சு) (Get Rid Of Acne With 7 Healthy Skin Tips m)
பு    20:02  Have-you-learnt-What-Your-Body-Shop-Business-Is-Value-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,683). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Have you learnt What Your Body Shop Business Is Value d)
பு    19:57  Materials-Engraved-with-a-Laser-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,843). . 192.3.198.138 (பேச்சு) (Materials Engraved with a Laser y)
பு    19:48  Coltivare-marijuana-come-fare-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,261). . 173.44.155.69 (பேச்சு) (coltivare marijuana come fare h)
பு    19:40  DenverArea-Attorneys-Help-Injured-Clients-Secure-the-Compensation-They-Are-Owed-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,107). . 192.3.198.138 (பேச்சு) (DenverArea Attorneys Help Injured Clients Secure the Compensation They Are Owed q)
பு    19:39  9-tips-About-How-To-Make-good-Grow-Faster-And-Longer-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,849). . 200.0.61.70 (பேச்சு) (9 tips About How To Make good Grow Faster And Longer e)
பு    19:27  The-9-Must-Have-Vitamins-For-Healthy-Hair-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,673). . 138.186.136.229 (பேச்சு) (The 9 Must Have Vitamins For Healthy Hair w)
பு    19:05  Daily-Tips--the-Way-To-Care-For-Hair-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,102). . 196.245.217.64 (பேச்சு) (Daily Tips the Way To Care For Hair m)
பு    18:29  Make-an-Imaginative-Cd-product-Packaging-Without-Blowing-Your-Savings-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,432). . 205.185.209.236 (பேச்சு) (Make an Imaginative Cd product Packaging Without Blowing Your Savings q)
பு    18:26  Astounding-lowcost-Web-Hosting-Deals--Shocking-News-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,974). . 23.94.52.208 (பேச்சு) (astounding lowcost Web Hosting Deals Shocking News k)
     18:11  As Yemen Falls Apart One Boomtown Rises‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+34). . 23.250.29.72 (பேச்சு)
பு    18:10  Online-Oily-Skin-Care-Tips-In-Urdu-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,125). . 138.122.195.114 (பேச்சு) (Online Oily Skin Care Tips In Urdu b)
பு    18:09  ---Educate-Your-self-In-The-Globe-Of-Lodges-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,732). . 107.175.158.131 (பேச்சு) (Educate Your self In The Globe Of Lodges m)
பு    18:01  Stock-Market-Ideas-Interrelated-Information-For-Stock-Market-Recreation-Suggestions-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,536). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Stock Market Ideas Interrelated Information For Stock Market Recreation Suggestions f)
பு    17:56  ----Do-not-Go-On-Getaway-With-no-Reading-through-This-Initial-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,899). . 107.175.158.131 (பேச்சு) (Do not Go On Getaway With no Reading through This Initial i)
பு    17:52  Cras-vitae-malesuada-sapien-quis-molestie-mauris-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,810). . 192.161.160.105 (பேச்சு) (Cras vitae malesuada sapien quis molestie mauris m)
பு    17:48  US STOCKS-Gains In Tech Stocks Amazon Drive Wall St Higher‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,840). . 107.183.188.54 (பேச்சு) ("By Sruthi Shankar<br><br>Feb 21 (Reuters) - U.S. stocks rose օn W..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:43  0-U.S. Students Protest Over Gun Laws Trump Considers Arming Teachers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,299). . 23.88.141.54 (பேச்சு) ("By Jeff Mason and Zachary Fagenson<br><br>WASHINGTON/TALLAHASSEE,..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:43  பயனர் பேச்சு:Heightviolin0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+247). . 23.88.141.54 (பேச்சு) ("I'm Reda and I live in Minden Dankersen. <br>I'm intereѕted in Ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:39  How-To-Control-Acne-With-7-Healthy-Skin-Tips-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,353). . 196.245.217.36 (பேச்சு) (How To Control Acne With 7 Healthy Skin Tips s)
     17:37  U.S. Top Court Refuses To Widen Whistleblower Protections‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+32). . 107.173.33.42 (பேச்சு)
பு    16:46  Weight-Loss-And-the-Actual-Cleanse-Diet-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,740). . 23.250.106.70 (பேச்சு) (Weight Loss And the Actual Cleanse Diet n)
பு    16:31  10-ingenious-product-Packaging-Ideas-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,234). . 173.245.202.54 (பேச்சு) (10 ingenious product Packaging Ideas m)
பு    16:20  -Kung-Fu-Pets-115-Mod-Unlimited-Apk-Free-For-Android-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,212). . 173.232.14.38 (பேச்சு) (Kung Fu Pets 115 Mod Unlimited Apk Free For Android s)
பு    16:15  -Clash-Of-Lords-2-Hack-Tool-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,304). . 155.94.212.208 (பேச்சு) (Clash Of Lords 2 Hack Tool i)
பு    16:10  Pandora-On-Poshmark-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,424). . 172.106.148.98 (பேச்சு) (Pandora On Poshmark p)
பு    16:03  -Tips-Magic-Rush-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,892). . 173.234.250.147 (பேச்சு) (Tips Magic Rush c)
பு    15:53  Frequently-Asked-Questions-About-Purchasing-A-Minnesota-Lake-Home-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,793). . 23.106.216.114 (பேச்சு) (Frequently Asked Questions About Purchasing A Minnesota Lake Home s)
பு    15:51  How-do-you-grow-marijuana-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,887). . 165.73.246.181 (பேச்சு) (how do you grow marijuana c)
பு    15:45  Calvin-Broyles-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,148). . 198.20.187.57 (பேச்சு) (Calvin Broyles f)
பு    15:41  How-Digital-Printing-Can-produce-The-ideal-Marketing-Tools-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,892). . 64.145.79.129 (பேச்சு) (How Digital Printing Can produce The ideal Marketing Tools h)
பு    15:29  Unquestionably-Every-person-Includes-Wellknown-Encounter-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,783). . 94.176.175.115 (பேச்சு) (Unquestionably Every person Includes Wellknown Encounter z)
பு    15:28  Easy-Steps-To-keep-Skin-Beautiful-All-Week-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,184). . 185.198.223.32 (பேச்சு) (Easy Steps To keep Skin Beautiful All Week w)
பு    15:10  Indane-Gas-New-Connection-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,642). . 198.12.80.166 (பேச்சு) (Indane Gas New Connection z)
பு    15:08  Opportunities-of-Three-Kinds-for-Qualified-Nurses-Today--q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,046). . 75.75.235.177 (பேச்சு) (Opportunities of Three Kinds for Qualified Nurses Today q)
பு    15:08  All-Jewellery-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,617). . 107.175.155.93 (பேச்சு) (All Jewellery j)
பு    15:04  --Prime-Guidelines-For-Finding-The-Ideal-Resort-For-Your-Getaway-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,002). . 107.172.150.243 (பேச்சு) (Prime Guidelines For Finding The Ideal Resort For Your Getaway e)
பு    14:54  Uncover-The-Ideal-----Ideas-For-Dealing-With-Professional-Real-Estate-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,968). . 107.172.150.243 (பேச்சு) (Uncover The Ideal Ideas For Dealing With Professional Real Estate w)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது