அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | காட்டு பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

21:46, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

பு    21:42  Penis-Grow-And-just-How-Can-I-Grow-A-Bigger-Dick-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,201). . 23.250.82.188 (பேச்சு) (Penis Grow And just How Can I Grow A Bigger Dick n)
பு    21:30  Best-Product-Creation--7-Foolproof-methods-For-finest-item-Creation-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,844). . 196.52.2.51 (பேச்சு) (Best Product Creation 7 Foolproof methods For finest item Creation n)
பு    21:30  Negotiating-The-Greatest-Deal-When-Vehicle-Buying-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,609). . 45.61.170.36 (பேச்சு) (Negotiating The Greatest Deal When Vehicle Buying q)
பு    21:26  Try-This-Home-fix-For-Making-the-Penis-Harder--Turn-It-Into-A-Steel-Rod-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,506). . 138.122.195.54 (பேச்சு) (Try This Home fix For Making the Penis Harder Turn It Into A Steel Rod b)
பு    21:04  Selecting-lowcost-webhosting-strategies-Is-First-Decision-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,207). . 23.94.52.208 (பேச்சு) (selecting lowcost webhosting strategies Is First Decision t)
பு    20:28  Simple-Skin-Care-Techniques-For-You-To-Enjoy-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,610). . 138.122.194.114 (பேச்சு) (Simple Skin Care Techniques For You To Enjoy c)
பு    20:19  Finest-Text-Software-Application-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,274). . 69.69.84.160 (பேச்சு) (Finest Text Software Application k)
பு    20:15  5-Helpful-Skin-Care-Tips-For-Dermatitis--Prone-Skin-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,218). . 138.122.193.210 (பேச்சு) (5 Helpful Skin Care Tips For Dermatitis Prone Skin d)
பு    20:13  Madden-NFL-25-PlayStation-4-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,892). . 185.121.138.143 (பேச்சு) (Madden NFL 25 PlayStation 4 y)
பு    20:03  Get-Rid-Of-Acne-With-7-Healthy-Skin-Tips-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,731). . 185.198.223.78 (பேச்சு) (Get Rid Of Acne With 7 Healthy Skin Tips m)
பு    20:02  Have-you-learnt-What-Your-Body-Shop-Business-Is-Value-d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,683). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Have you learnt What Your Body Shop Business Is Value d)
பு    19:57  Materials-Engraved-with-a-Laser-y‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,843). . 192.3.198.138 (பேச்சு) (Materials Engraved with a Laser y)
பு    19:48  Coltivare-marijuana-come-fare-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,261). . 173.44.155.69 (பேச்சு) (coltivare marijuana come fare h)
பு    19:40  DenverArea-Attorneys-Help-Injured-Clients-Secure-the-Compensation-They-Are-Owed-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,107). . 192.3.198.138 (பேச்சு) (DenverArea Attorneys Help Injured Clients Secure the Compensation They Are Owed q)
பு    19:39  9-tips-About-How-To-Make-good-Grow-Faster-And-Longer-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,849). . 200.0.61.70 (பேச்சு) (9 tips About How To Make good Grow Faster And Longer e)
பு    19:27  The-9-Must-Have-Vitamins-For-Healthy-Hair-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,673). . 138.186.136.229 (பேச்சு) (The 9 Must Have Vitamins For Healthy Hair w)
பு    19:05  Daily-Tips--the-Way-To-Care-For-Hair-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,102). . 196.245.217.64 (பேச்சு) (Daily Tips the Way To Care For Hair m)
பு    18:29  Make-an-Imaginative-Cd-product-Packaging-Without-Blowing-Your-Savings-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,432). . 205.185.209.236 (பேச்சு) (Make an Imaginative Cd product Packaging Without Blowing Your Savings q)
பு    18:26  Astounding-lowcost-Web-Hosting-Deals--Shocking-News-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,974). . 23.94.52.208 (பேச்சு) (astounding lowcost Web Hosting Deals Shocking News k)
பு    18:11  As Yemen Falls Apart One Boomtown Rises‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+6,678). . [107.172.76.146‎; 23.250.29.72‎]
     18:11 (நடப்பு | முந்திய) . . (+34). . 23.250.29.72 (பேச்சு)
பு    14:31 (நடப்பு | முந்திய) . . (+6,644). . 107.172.76.146 (பேச்சு) ("Yemeni children, formеrly Huthi fighters, arе pictured ⲟutside..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:10  Online-Oily-Skin-Care-Tips-In-Urdu-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,125). . 138.122.195.114 (பேச்சு) (Online Oily Skin Care Tips In Urdu b)
பு    18:09  ---Educate-Your-self-In-The-Globe-Of-Lodges-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,732). . 107.175.158.131 (பேச்சு) (Educate Your self In The Globe Of Lodges m)
பு    18:01  Stock-Market-Ideas-Interrelated-Information-For-Stock-Market-Recreation-Suggestions-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,536). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Stock Market Ideas Interrelated Information For Stock Market Recreation Suggestions f)
பு    17:56  ----Do-not-Go-On-Getaway-With-no-Reading-through-This-Initial-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,899). . 107.175.158.131 (பேச்சு) (Do not Go On Getaway With no Reading through This Initial i)
பு    17:52  Cras-vitae-malesuada-sapien-quis-molestie-mauris-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,810). . 192.161.160.105 (பேச்சு) (Cras vitae malesuada sapien quis molestie mauris m)
பு    17:48  US STOCKS-Gains In Tech Stocks Amazon Drive Wall St Higher‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,840). . 107.183.188.54 (பேச்சு) ("By Sruthi Shankar<br><br>Feb 21 (Reuters) - U.S. stocks rose օn W..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:43  0-U.S. Students Protest Over Gun Laws Trump Considers Arming Teachers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,299). . 23.88.141.54 (பேச்சு) ("By Jeff Mason and Zachary Fagenson<br><br>WASHINGTON/TALLAHASSEE,..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:43  பயனர் பேச்சு:Heightviolin0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+247). . 23.88.141.54 (பேச்சு) ("I'm Reda and I live in Minden Dankersen. <br>I'm intereѕted in Ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:39  How-To-Control-Acne-With-7-Healthy-Skin-Tips-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,353). . 196.245.217.36 (பேச்சு) (How To Control Acne With 7 Healthy Skin Tips s)
பு    17:37  U.S. Top Court Refuses To Widen Whistleblower Protections‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+914). . [107.152.255.229‎; 107.173.33.42‎]
     17:37 (நடப்பு | முந்திய) . . (+32). . 107.173.33.42 (பேச்சு)
பு    04:38 (நடப்பு | முந்திய) . . (+882). . 107.152.255.229 (பேச்சு) ("Вy Andrew Chung<br><br>WASHINGTON, Feb 21 (Reuters) - Ƭhe U. Hе..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:46  Weight-Loss-And-the-Actual-Cleanse-Diet-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,740). . 23.250.106.70 (பேச்சு) (Weight Loss And the Actual Cleanse Diet n)
பு    16:31  10-ingenious-product-Packaging-Ideas-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,234). . 173.245.202.54 (பேச்சு) (10 ingenious product Packaging Ideas m)
பு    16:20  -Kung-Fu-Pets-115-Mod-Unlimited-Apk-Free-For-Android-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,212). . 173.232.14.38 (பேச்சு) (Kung Fu Pets 115 Mod Unlimited Apk Free For Android s)
பு    16:15  -Clash-Of-Lords-2-Hack-Tool-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,304). . 155.94.212.208 (பேச்சு) (Clash Of Lords 2 Hack Tool i)
பு    16:10  Pandora-On-Poshmark-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,424). . 172.106.148.98 (பேச்சு) (Pandora On Poshmark p)
பு    16:03  -Tips-Magic-Rush-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,892). . 173.234.250.147 (பேச்சு) (Tips Magic Rush c)
பு    15:53  Frequently-Asked-Questions-About-Purchasing-A-Minnesota-Lake-Home-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,793). . 23.106.216.114 (பேச்சு) (Frequently Asked Questions About Purchasing A Minnesota Lake Home s)
பு    15:51  How-do-you-grow-marijuana-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,887). . 165.73.246.181 (பேச்சு) (how do you grow marijuana c)
பு    15:45  Calvin-Broyles-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,148). . 198.20.187.57 (பேச்சு) (Calvin Broyles f)
பு    15:41  How-Digital-Printing-Can-produce-The-ideal-Marketing-Tools-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,892). . 64.145.79.129 (பேச்சு) (How Digital Printing Can produce The ideal Marketing Tools h)
பு    15:29  Unquestionably-Every-person-Includes-Wellknown-Encounter-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,783). . 94.176.175.115 (பேச்சு) (Unquestionably Every person Includes Wellknown Encounter z)
பு    15:28  Easy-Steps-To-keep-Skin-Beautiful-All-Week-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,184). . 185.198.223.32 (பேச்சு) (Easy Steps To keep Skin Beautiful All Week w)
பு    15:10  Indane-Gas-New-Connection-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,642). . 198.12.80.166 (பேச்சு) (Indane Gas New Connection z)
பு    15:08  Opportunities-of-Three-Kinds-for-Qualified-Nurses-Today--q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,046). . 75.75.235.177 (பேச்சு) (Opportunities of Three Kinds for Qualified Nurses Today q)
பு    15:08  All-Jewellery-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,617). . 107.175.155.93 (பேச்சு) (All Jewellery j)
பு    15:04  --Prime-Guidelines-For-Finding-The-Ideal-Resort-For-Your-Getaway-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,002). . 107.172.150.243 (பேச்சு) (Prime Guidelines For Finding The Ideal Resort For Your Getaway e)
பு    14:54  Uncover-The-Ideal-----Ideas-For-Dealing-With-Professional-Real-Estate-w‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,968). . 107.172.150.243 (பேச்சு) (Uncover The Ideal Ideas For Dealing With Professional Real Estate w)
பு    14:43  Break-Logo-Design-Rules-For-Better-Branding-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,650). . 209.107.216.121 (பேச்சு) (Break Logo Design Rules For Better Branding s)
பு    14:35  Two-Home-Improvement-Projects-That-Frequently-Pay-Off-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,800). . 75.75.235.177 (பேச்சு) (Two Home Improvement Projects That Frequently Pay Off n)
பு    14:09  Poland - Factors To Watch Feb 21‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,813). . 23.89.255.218 (பேச்சு) ("Follߋwing arе news stories, press reports ɑnd events t᧐ watch..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    14:04  Illusion-Of-Prosperity-j‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,221). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Illusion Of Prosperity j)
பு    13:53  Mee-audio-runaway-40-bluetooth-h‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+826). . 116.110.126.168 (பேச்சு) (Mee audio runaway 40 bluetooth h)
     13:50  Real Estate: Real Estate Loan - Understanding The Concept‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+140). . [104.227.58.4‎; 198.23.226.194‎; 23.236.132.199‎]
     13:50 (நடப்பு | முந்திய) . . (+146). . 104.227.58.4 (பேச்சு)
     08:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (-44). . 198.23.226.194 (பேச்சு)
     07:28 (நடப்பு | முந்திய) . . (+38). . 23.236.132.199 (பேச்சு)
பு    13:47  Making-loan-As-A-Stay-At-house-Mom-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,774). . 64.145.94.177 (பேச்சு) (Making loan As A Stay At house Mom s)
பு    13:30  Long-term Mortgage Rates Climb To 4.40 Percent‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+1,351). . [23.250.29.72‎ (2×)]
     13:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (+38). . 23.250.29.72 (பேச்சு)
பு    07:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1,313). . 23.250.29.72 (பேச்சு) ("WASHINGTON (AP) - Long-term U.S. mortgage rates crept һigher tһi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:54  ----Make-A-Camping-Excursion-Enjoyable-For-Absolutely-everyone-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,619). . 107.174.245.180 (பேச்சு) (Make A Camping Excursion Enjoyable For Absolutely everyone i)
பு    11:48  Illusion-Of-Prosperity-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,847). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Illusion Of Prosperity a)
பு    11:26  Weightloss-Improvement-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,961). . 184.161.126.57 (பேச்சு) (Weightloss Improvement a)
பு    11:08  Advances For Real Estate Agents‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,718). . 107.175.109.52 (பேச்சு) ("On account of real estate costs һave dropped а ѕignificant spot..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:57  In-The-Producing-Of-My-Essay-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,542). . 185.200.176.58 (பேச்சு) (In The Producing Of My Essay m)
பு    10:56  Cigarette-Situations-for-the-Stylish-Smoker-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,707). . 196.245.217.17 (பேச்சு) (Cigarette Situations for the Stylish Smoker k)
பு    10:13  Cannabis-anbau-3-pflanzen-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,973). . 196.19.244.249 (பேச்சு) (cannabis anbau 3 pflanzen x)
பு    09:40  Cannabis-anbauen-kosten-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,762). . 196.19.244.249 (பேச்சு) (cannabis anbauen kosten g)
பு    09:03  5-Garage-Door-Repairs-That-Should-Be-Left-to-the-Professionals--d‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,924). . 23.95.97.87 (பேச்சு) (5 Garage Door Repairs That Should Be Left to the Professionals d)
பு    08:45  Real Estate Litigations Require The Help Of A Real Estate Attorney‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,605). . 107.173.33.42 (பேச்சு) ("As Houston іѕ an important node in United States, the real estat..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:36  Hanf-anbauen-ohne-dnger-p‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,319). . 196.19.244.249 (பேச்சு) (hanf anbauen ohne dnger p)
பு    08:31  Real Estate Properties: The Big Profits‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,139). . 138.128.113.110 (பேச்சு) ("Real estate is ᧐ften termed аs the safest investment avenue. Ι..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:29  Cannabis-anbauen-schweiz-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,944). . 196.19.244.249 (பேச்சு) (cannabis anbauen schweiz z)
பு    07:54  Adult-online-cam-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,471). . 104.247.211.37 (பேச்சு) (adult online cam e)
பு    07:46  Control-Your-Electronic-Home-Through-The-Internet-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,376). . 209.107.214.137 (பேச்சு) (Control Your Electronic Home Through The Internet a)
பு    06:25  Caisse CEO Urges Bombardier To Be Ready For M A Activity‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,301). . 107.183.188.54 (பேச்சு) ("MONTREAL, Feb 21 (Reuters) - Bombardier ѕhould Ьe "on alert" for..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:46  Commercial Real Estate: The Big Profits‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,081). . 192.210.148.4 (பேச்சு) ("Real estate iѕ often termed аs the safest investment avenue.<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    05:01  Make-Your-Media-Attractive-With-Cd-Packaging-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,509). . 209.107.214.119 (பேச்சு) (Make Your Media Attractive With Cd Packaging f)
பு    04:58  Five-Strategies-for-New-Game-enthusiasts-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+10,621). . 76.164.225.76 (பேச்சு) (Five Strategies for New Game enthusiasts a)
பு    04:49  Boosting-your-Testosterone-levels-with-Testo-XR-httpmusclevillagecomtestoxr-l‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,435). . 174.101.207.209 (பேச்சு) (Boosting your Testosterone levels with Testo XR httpmusclevillagecomtestoxr l)
பு    04:34  Otyo-U-Dzieci-A-Klasy-ForumPediatrycznepl-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,910). . 154.16.50.214 (பேச்சு) (Otyo U Dzieci A Klasy ForumPediatrycznepl i)
பு    04:16  Benefits Of Real Estate‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,330). . 192.227.209.194 (பேச்சு) ("In yⲟur everyday life you migһt have listened abⲟut the real..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:10  Nigerian Court Orders Separate Trial For Pro-Biafra Leader‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,630). . 104.227.116.248 (பேச்சு) ("Nnamdi Kanu's populist rhetoric һas tapped into lingering separat..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:07  Company-strategy--A-5-action-Online-Business-Plan-To-Meet-Success-Online-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,738). . 205.185.209.98 (பேச்சு) (company strategy A 5 action Online Business Plan To Meet Success Online a)
பு    03:49  Perhaps-Approximately-An-I-Cellphone-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,802). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Perhaps Approximately An I Cellphone n)
பு    03:21  Testionatex-Review-Formula-To-Gain-Strong-Muscular-Body--httpmusclevillagecomtestionatex-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,979). . 174.101.207.209 (பேச்சு) (Testionatex Review Formula To Gain Strong Muscular Body httpmusclevillagecomtestionatex u)
பு    03:13  Panduan-Teknik-Jones-Biar-Lekas-Dapat-Kekasih-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,843). . 69.12.70.125 (பேச்சு) (Panduan Teknik Jones Biar Lekas Dapat Kekasih n)
பு    03:07  Want An Evening Out With Trump Jr You re Probably Too Late‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,845). . 104.144.21.208 (பேச்சு) ("ΝEW DELHI (AP) - Wɑnt an evening out in India with Donald Trump..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:06  Coltivare-marijuana-2015-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,119). . 173.44.155.69 (பேச்சு) (coltivare marijuana 2015 c)
பு    01:32  பயனர் பேச்சு:Christel58R‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,630). . 83.29.12.185 (பேச்சு) (sad rejonowy w zgierzu konto)
பு    01:29  Choose-the-Very-Best-Gas-Grill--a-Long-Time-Tested-Tips-k‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,660). . 64.145.79.47 (பேச்சு) (Choose the Very Best Gas Grill a Long Time Tested Tips k)
பு    00:42  10-Alasan-Kenapa-Anda-Harus-Memilih-STAN-x‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+19,143). . 173.254.236.43 (பேச்சு) (10 Alasan Kenapa Anda Harus Memilih STAN x)
பு    00:36  Faire-germer-graine-cannabis-autofloraison-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,949). . 185.198.222.116 (பேச்சு) (faire germer graine cannabis autofloraison c)
பு    00:31  Iniciantes-D-certo-Conforme-Aceitar-O-AULA--c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,485). . 155.94.168.53 (பேச்சு) (Iniciantes D certo Conforme Aceitar O AULA c)
பு    00:23  Houston-Roof-Repair-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,486). . 23.82.184.253 (பேச்சு) (Houston Roof Repair a)
பு    00:14  Culture-graine-cannabis-automatique-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,797). . 185.198.222.116 (பேச்சு) (culture graine cannabis automatique a)

22 பெப்ரவரி 2018

பு    23:55  Real Estate: Real Estate Loan - Understanding The Concept‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,952). . 23.250.29.72 (பேச்சு) ("Real estate loan іs what a l᧐t of people ᥙsе to buy their ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:40  The Amazing Thing Called The Electronic Cigarette‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,802). . 107.172.76.146 (பேச்சு) ("Yearѕ ago, уou ԝouldn�t һave imagined tһat someday you wo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    23:35  Odpyw-Liniowy-Napo-60-Cm-u‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,183). . 179.61.165.42 (பேச்சு) (Odpyw Liniowy Napo 60 Cm u)
பு    23:28  Ways-To-Create-An-Information-Product-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,621). . 64.145.94.204 (பேச்சு) (Ways To Create An Information Product a)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது