அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை காட்டு | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

17:09, 20 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

20 பெப்ரவரி 2018

பு    17:06  File-Locker-Windows--Skilled-Desktop-Computer-Buying-Guidance-You-Will-Need-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,413). . 104.227.17.165 (பேச்சு) (File Locker Windows Skilled Desktop Computer Buying Guidance You Will Need e)
பு    17:06  பயனர்:AlanaAguiar6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+78). . AlanaAguiar6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("order liquid cialis<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis cost]<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     17:06 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [LouieHelmick‎; JeanaArredondo1‎; RussNeill2803‎; TameraMokare‎; Twyla14Y44‎; FosterAuld24113‎; ChongAshburn92‎; BettyHeim64248‎; AlanaAguiar6‎; BillieRehkop905‎; CatherineO94‎; ChassidyHarp98‎; VerenaSuggs3‎; Von34V7774519‎; NildaPoltpalinga‎; NikoleCousin599‎; OlenBeebe811‎; ShantaeMintz‎; Song89bengal‎; McClure24Bjerre‎; MammieLeal4‎; AidanEusebio389‎; AmparoGoforth‎; Crowd80conga‎; MaikDrake631‎; UtaGentile730‎]
     17:06 . . AlanaAguiar6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:03 . . Crowd80conga (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:03 . . RussNeill2803 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:02 . . VerenaSuggs3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:00 . . MaikDrake631 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     17:00 . . ChongAshburn92 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:59 . . LouieHelmick (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:59 . . NikoleCousin599 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:59 . . BillieRehkop905 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:59 . . ShantaeMintz (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:58 . . FosterAuld24113 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:57 . . AmparoGoforth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:57 . . TameraMokare (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:56 . . BettyHeim64248 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:55 . . MammieLeal4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:55 . . McClure24Bjerre (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:54 . . JeanaArredondo1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:54 . . UtaGentile730 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:53 . . Von34V7774519 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:53 . . Song89bengal (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:53 . . AidanEusebio389 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:52 . . NildaPoltpalinga (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:52 . . CatherineO94 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:52 . . ChassidyHarp98 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:51 . . OlenBeebe811 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     16:51 . . Twyla14Y44 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    17:03  Cheap Canadian Cialis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+266). . RussNeill2803 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("buycialis.eu<br>discount viagra cialis levitra<br>cheap cialis sof..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:03  பயனர்:RussNeill2803‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+93). . RussNeill2803 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("how to buy cialis online usa<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cheap c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:02  Where To Buy Generic Cialis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+254). . VerenaSuggs3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best place buy cialis online<br>how to use cialis pills<br>cialis..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:02  பயனர்:VerenaSuggs3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+89). . VerenaSuggs3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis soft pills<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis]<br>cialis..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:00  பயனர்:ChongAshburn92‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+88). . ChongAshburn92 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("buy generic viagra cialis<br>[http://gacialisdtiyk.com/ buy cialis..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    17:00  பயனர்:LouieHelmick‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+93). . LouieHelmick (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("order cialis from canada<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis cost..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:59  பயனர்:BillieRehkop905‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+103). . BillieRehkop905 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("how do cialis pills look like<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:59  Unusual Facts About Unblocked Games Uncovered By An Old Pro‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,160). . Vivien74A496340 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Theгe arе many advantages related to the unblocked games. Тhere..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:58  Hidden Answers To Unblocked Games Identified‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,276). . DorothyBean2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Top Choices of Unblocked Games <br><br>Ιt սsually means that..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:58  பயனர்:FosterAuld24113‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+96). . FosterAuld24113 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("order cialis professional<br>[http://gacialisdtiyk.com/ online cia..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:58  How-To-Cleanse-Body-Toxins-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,337). . 138.122.193.179 (பேச்சு) (How To Cleanse Body Toxins t)
பு    16:57  பயனர்:BettyHeim64248‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+299). . BettyHeim64248 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello, І'm Betty, a 21 year old fгom Fauske, Norway.<br>Ⅿy hob..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:57  Buy Cialis Online London‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+248). . AmparoGoforth (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("how to buy cialis<br>purchase cheap cialis soft tabs<br>buy cialis..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:57  பயனர்:TameraMokare‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+106). . TameraMokare (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cheapest pharmacy cialis<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis cost..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:54  Buy Cialis Amazon‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+305). . JeanaArredondo1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best place to order generic cialis<br>ambien cialis eteamz.active...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:54  பயனர்:JeanaArredondo1‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+87). . JeanaArredondo1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("buy cialis usa<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis tablets]<br>ci..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:54  Cialis Buy With Paypal‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+279). . Von34V7774519 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("buy cialis cheap prices fast delivery<br>buying cialis in peru<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:54  பயனர்:Von34V7774519‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+109). . Von34V7774519 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("blood pressure pills cialis<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis p..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:52  பயனர்:CatherineO94‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+105). . CatherineO94 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis cheapest price canada<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:52  பயனர்:ChassidyHarp98‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+94). . ChassidyHarp98 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis liquid for sale<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis cost]<..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:51  Buy Generic Viagra Cialis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+258). . Twyla14Y44 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("buy cialis soft tabs<br>cheapest cialis internet<br>cheap cialis f..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    16:51  பயனர்:Twyla14Y44‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+85). . Twyla14Y44 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("cialis cheapest lowest price<br>[http://gacialisdtiyk.com/ cialis]..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது