அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை காட்டு | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

05:24, 23 மே 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

22 மே 2018

பு    17:21  பயனர்:RogelioMoran09‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+154). . RogelioMoran09 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi! <br>My name is Marshall and I'm a 18 years old boy from Langdo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    15:19  Expensive Oneself Dressing Up More Discover Style Suggestions Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,742). . WandaBarraclough (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Can you be proud of your fashion artistry? Or do you feel much lik..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     15:00 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [CandyBannister‎; CandiceAthaldo6‎; CarenBritton1‎; CeliaMcclary20‎; CrystalLittleton‎; AlexDubois‎; AdrianaKbh‎; Janna868118‎; Blanca33Y62894‎; LenoraBurroughs‎; RogelioMoran09‎; AdelaideBarak9‎; DanieleOConor2‎; DavisJacob79526‎; MyraEldred36‎; MarionHuddart1‎; ShawnBaltes43‎; TanyaGoodchap63‎; TerrenceC09‎; Mari90T4914549‎; Lucio9305475‎; Florencia44I‎; ElvisMagallon‎; KatrinJ974124‎; KayleneH63‎; KendrickSalo6‎; WandaBarraclough‎]
     15:00 . . Florencia44I (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:46 . . CeliaMcclary20 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:32 . . RogelioMoran09 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     14:19 . . Mari90T4914549 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:11 . . Blanca33Y62894 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:58 . . WandaBarraclough (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:43 . . KayleneH63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:16 . . Lucio9305475 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:10 . . MyraEldred36 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:01 . . CarenBritton1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:32 . . KatrinJ974124 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:13 . . AdrianaKbh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     09:00 . . MarionHuddart1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:51 . . TerrenceC09 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:50 . . ElvisMagallon (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:49 . . ShawnBaltes43 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:42 . . CandyBannister (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:38 . . CrystalLittleton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:14 . . AlexDubois (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:06 . . CandiceAthaldo6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     08:04 . . Janna868118 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:58 . . DanieleOConor2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:56 . . TanyaGoodchap63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:54 . . LenoraBurroughs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:44 . . KendrickSalo6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:41 . . AdelaideBarak9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     07:40 . . DavisJacob79526 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    14:48  பயனர்:Blanca33Y62894‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+163). . Blanca33Y62894 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I am Arlie and was born on 13 November 1986. My hobbies are Woodwo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:19  A Few Ideas About Individual Style You Should Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,806). . AdelaideBarak9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There [http://www.jambriabridals.com/ jambriabridals] are several..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:25  Fancy Oneself Dressing Up More Locate Design Advice Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,505). . CrystalLittleton (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Would you are proud of your design artistry? Or do you feel such a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:20  Expensive Yourself Dressing Up Far more Get Trend Suggestions Here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,691). . LenoraBurroughs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Do you be proud of your trend artistry? Or do you experience feeli..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:20  பயனர்:LenoraBurroughs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+201). . LenoraBurroughs (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm Eduardo and I live in a seaside city in northern Poland, Mrago..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    09:03  பயனர்:Doris45F81‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+141). . Doris45F81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello! <br>My name is Sharyn and I'm a 22 years old boy from Great..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:59  Extravagant On your own Dressing Much more Find Style Guidance Right here‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,575). . Janna868118 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Can you take pride in your style artistry? Or do you feel such as..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:59  பயனர்:Janna868118‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+161). . Janna868118 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I am Emory from Fortaleza. I am learning to play the Trombone. Oth..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    08:50  தமிழ் அகராதிக் கலை வரலாறு‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+7,081). . Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("==தமிழ் அகராதிக் கலை வரலா..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     08:36 (நீக்கல் பதிவு). . [Arunkumar MS‎ (12×)]
     08:36 . . பயனர்:CoraMandalis90 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There is nothing to write about myself at all.<b...' (தவிர, 'CoraMandalis90' மட்ட...)
     08:36 . . Extravagant Your self Dressing Up Much more Get Fashion Suggestions On this page பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Would you take pride in your fashion artistry? O...' (தவிர, 'CoraMandalis90' மட்ட...)
     08:36 . . Expensive Your self Dressing Up Far more Find Fashion Advice Here பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Will you be proud of your fashion artistry? Or...' (தவிர, 'ChasBroun496961' மட்ட...)
     08:36 . . பயனர்:MartyOMalley52 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Clint (35 years old) and my hobbies a...' (தவிர, 'MartyOMalley52' மட்ட...)
     08:35 . . A Few Ideas About Personal Type You Should Know பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There are various trend combos that may be made...' (தவிர, 'MartyOMalley52' மட்டு...)
     08:35 . . பயனர்:CarlosDunlea பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Hello! I am Lelia. I am delighted that I could unite...' (தவிர, 'CarlosDunlea' மட்ட...)
     08:35 . . பயனர்:KeriChance5 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'My name is Aimee (32 years old) and my hobbies are Ama...' (தவிர, 'KeriChance5' மட்ட...)
     08:35 . . Some Ideas About Individual Type That You Ought To Know பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There are numerous trend combinations that may be manu...' (தவிர, 'KeriChance5' மட்ட...)
     08:35 . . பயனர்:Bette07P3942349 பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'I am Dominga from Legerwood. I love to play Ce...' (தவிர, 'Bette07P3942349' மட்ட...)
     08:35 . . Fancy Your self Dressing Up A lot more Find Trend Guidance On this page பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Do you take pride in your trend artistry? If...' (தவிர, 'Bette07P3942349' மட்டு...)
     08:34 . . Ideas About Individual Fashion That You Ought To Know பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'There are several trend permutations that ma...' (தவிர, 'NelleFarquharson' மட்ட...)
     08:33 . . Extravagant Yourself Dressing Much more Find Style Suggestions In this article பக்கத்தை Arunkumar MS (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) நீக்கினார் ‎(எரிதம்/வீண்செய்திகள்: இருந்த உள்ளடக்கம்: 'Can you take pride in your style artistry? Or do y...' (தவிர, 'RobbieBoxall5' மட்ட...)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது