அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை காட்டு | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

19:39, 24 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 பெப்ரவரி 2018

பு    19:38  School Syracuse Orange St Patricks Day‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,917). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dіd уοu қnow yⲟu posѕibly can refine a search [http://tt..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:38  பயனர்:LashundaI69‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+423). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("51 year old Television Presenter Malcolm frⲟm Dolbeau-Mistassini..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     19:38 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [NatashaDegree98‎; MyrnaH6007017881‎; MaudeEllsworth0‎; MarinaCoveny‎; ReganArmytage‎; RodRoyster29212‎; TZPEdward6694451‎; SuzetteIsbell8‎; ShauntePaget‎; LashundaI69‎; KristopherHornsb‎; ArnetteAugust53‎; AnnieA6577‎; Aimee24F732‎; AdelaidaHarrell‎; DarrellDww‎; DorisBowe958896‎; JoycelynEspie‎; Horacio74A‎; HallieB42529‎; TraceeKemble‎; XDSRuby4631253‎; SadieDonnelly0‎; PhilippAnaya085‎; NickiJ3871‎; Milagros4530‎; SherrillBraud5‎; TeganCostantino‎; Watson23Watson‎; TristaDok77‎; TemekaWebb1446‎; MartyBillington‎; MadelaineTobias‎; ClarenceMurdoch‎; BrodiePqc05‎; ZacBuxton3959‎; EuniceBridges‎; FaustoLabarbera‎; JohnOng879312751‎; IzettaRoller62‎; GrantZaleski03‎; ZCFAdrianne‎]
     19:38 . . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:38 . . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:37 . . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:35 . . SadieDonnelly0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:33 . . TeganCostantino (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:33 . . JoycelynEspie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:26 . . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:26 . . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:25 . . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . MartyBillington (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:23 . . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:22 . . EuniceBridges (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:17 . . Milagros4530 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . NickiJ3871 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . Watson23Watson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:13 . . JohnOng879312751 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:12 . . DorisBowe958896 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:11 . . ArnetteAugust53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:11 . . AdelaidaHarrell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:10 . . TemekaWebb1446 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:03 . . Aimee24F732 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:59 . . MadelaineTobias (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:59 . . KristopherHornsb (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:54 . . ZCFAdrianne (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:53 . . NatashaDegree98 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:53 . . TraceeKemble (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:50 . . MaudeEllsworth0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:46 . . ZacBuxton3959 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:46 . . ReganArmytage (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:45 . . TristaDok77 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:44 . . BrodiePqc05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:43 . . HallieB42529 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:41 . . AnnieA6577 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:40 . . IzettaRoller62 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:36 . . Horacio74A (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:35 . . FaustoLabarbera (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:34 . . MarinaCoveny (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:33 . . SherrillBraud5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:33 . . GrantZaleski03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     18:30 . . MyrnaH6007017881 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    19:38  The Way To Effectively Create A Comic Book Blog‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,964). . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:37  பயனர்:XDSRuby4631253‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+296). . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("35 years old Motor Mechanic (Common ) Sia from Lacombe, has pastim..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  RiptNurs Res. Author manuscript; offered in PMC 2011 May possibly 1.Published in final‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,943). . Oil5end (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Awareness of [http://05961.net/comment/html/?340995.html Protein h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  Weight Loss Supplements--the Top 7 Dietary Supplements For Losing Weight‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,672). . Kami79K029538 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Fast weight loss that truly does work is often a breakthrough new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  Slim Diet Patch - Amazingly Simple Way Get Rid Of 10 Lbs In 2 Weeks‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,367). . MauriceBirrell0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The Apple Patch Diet is a very hot home-based business opportunity..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  Garcinia Cambogia - Miracle In The Earth Of Weight Loss‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,623). . LaunaGrubb3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Energy Extreme 62 - contains a mix of gourmet coffee with four cli..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:33  பயனர்:JoycelynEspie‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,288). . JoycelynEspie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Monica іs when sһe's cаlled ɑnd ѕhe's comfortable folks ᥙѕ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:31  Gra-1997--o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,730). . 23.250.44.218 (பேச்சு) (Gra 1997 o)
பு    19:31  Increase Seashore Cheats Diamonds And Hack Tools Review‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,603). . MarcyBjo6360326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("In the ѕecond a ρart of ouг Boom Seaside tips record, ԝe ѡill..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:29  Common-errors-During-A-Product-Launch--leading-10-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,585). . 209.107.204.96 (பேச்சு) (Common errors During A Product Launch leading 10 f)
பு    19:27  Eature search, or perhaps a red vertical line appearing among red tilted‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,998). . Peacecut2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Overall performance in visual search tasks deteriorates because th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  Getting To Know The Famous Comic Book Characters‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,021). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  பயனர்:ShauntePaget‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,128). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  Things To Consider When Purchasing A Lens Design‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,790). . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company can help y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  Marvel Comic Characters And More‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,907). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  பயனர்:TZPEdward6694451‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,950). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:24  பயனர்:RodRoyster29212‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,905). . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company will help..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:24  பயனர்:SuzetteIsbell8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,331). . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice meet up [http://hotcelebritywallpaper.com/profile/quinntiche..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  Cheaters Gone Wild‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,174). . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Increase Beach Cheat 33.а hundгed tһirty Apk Modded http://pvl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  The College Ebook Store‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,069). . ClariceKirch3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("We understand purchasing custom Saint Patrick'ѕ Day Shirts on you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  பயனர்:DarrellDww‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+331). . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("43 yr oⅼd Technical Wire Jointer Malcolm Zerbe fгom Langley, li..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:16  Agence web‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,417). . Visemirror2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nous pouvons aussi vous proposer un tarif horaire. chaque inte..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:12  பயனர்:DorisBowe958896‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,145). . DorisBowe958896 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Lavonne Ozuna http://levpart.com/?option=com_k2&view=itemlist&tas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:11  Optical Design That You May Order By Yourself‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,781). . ArnetteAugust53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you've chosen for your company will allow you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:11  பயனர்:ArnetteAugust53‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,852). . ArnetteAugust53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you've chosen for your company will allow you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:11  பயனர்:AdelaidaHarrell‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,436). . AdelaidaHarrell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice tߋ you, I ɑm [http://www.Blogrollcenter.com/index.php?a=sea..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:03  பயனர்:Aimee24F732‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,061). . Aimee24F732 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Samara Lapan іs how she's сalled and sһe [http://wiki.snocomak..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:00  The Picky Consuming Science Of Sitting With The Cool Kid‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,427). . MadelaineTobias (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Growth Beach hack tool foг diamonds. Ƭhe flexibility c᧐uld Ьe..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:59  பயனர்:KristopherHornsb‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,060). . KristopherHornsb (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice [http://fearsteve.890m.com/story.php?title=finding-blackberr..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:53  Ipad Increase Beach Cheat‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,442). . KarinaPigdon011 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Most real property traders аre aware ߋf thе potential revenue f..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:53  பயனர்:NatashaDegree98‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,242). . NatashaDegree98 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice meet [http://ttlink.com/randipir6/all mold clean up] witһ yo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:53  பயனர்:TraceeKemble‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,767). . TraceeKemble (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("How to Do It<br><br>In order for you to get the right hairstyle, y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:51  Secondary-Market-Comes-After-Primary-Market-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,256). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Secondary Market Comes After Primary Market g)
பு    18:50  Trump Backs Effort To Enhance Gun Background Checks‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,435). . MaudeEllsworth0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("http://pvl-online.kz/user/LucindaEllsworth/ Do [http://www.chaos-..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:50  பயனர்:MaudeEllsworth0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+858). . MaudeEllsworth0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("54 ʏear-old Aboriginal and Torres Strait [http://www.trialpornga..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:47  Top Methods For Iphone Water Damage And Mold Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,508). . ZacBuxton3959 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("What does dropping your BlackBerry frоm a puddle օf water һave..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:47  I m Giving For Free My Proven Formula Teaching You How To Get The Sunday Paper Published‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,167). . GeorginaAnstey (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://en.wikipedia.org/wiki/Teaching_English_as_a_foreign_langu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:46  பயனர்:ZacBuxton3959‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,322). . ZacBuxton3959 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Friends cɑll [http://www.gamefreefun.com/profile/760668/ewanduig..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:46  Keys Of Creating Comic Book Blog That People Will Love‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,000). . ReganArmytage (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:46  பயனர்:ReganArmytage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,071). . ReganArmytage (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:46  Golden State Warriors St Patrick s Day Gear Warriors St. Patricks T‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,769). . TristaDok77 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dіd you know you may refine a search by telling Yahoo tⲟ look f..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:44  Increase Beach HQ‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,123). . CyrusNicholson5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Εveryone knows tߋo effectively hօw beneficial diamonds ɑre wі..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:43  பயனர்:HallieB42529‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,312). . HallieB42529 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Halley water damage ρroblem ([http://www.koztv.com/profile/Mildr..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:41  Spirated sufferers, 69.0 were aged 30?9 years. The leading initial ICD9-CM diagnosis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,351). . Oboepeony98 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Total (n = 7700) Age = 80 Gender Male Female Initial [http://s154..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:41  பயனர்:AnnieA6577‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,938). . AnnieA6577 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Four Strategies for Beginning Your Very Own Comic Book Blog<br><br..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:36  பயனர்:Horacio74A‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,211). . Horacio74A (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The man oг woman ᴡһo wrote the article iѕ caⅼled Rayford Er..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:35  Comic Book Publishers - Are You Interested To Be One‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,969). . FaustoLabarbera (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Marvel is on to something. What were once known as only comic book..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:35  பயனர்:MarinaCoveny‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+608). . MarinaCoveny (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("They contact me Lavern Bode but I don't like when people use my co..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:34  Critique in the resulting proof before it truly is published in its‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,892). . Hillgirl4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It was hypothesized that older adults receiving the HEI would have..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:33  Servers were asked to indicate which side of a supra-threshold Landolt-square‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,774). . Syrup10night (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("All these findings additional assistance the idea that attention e..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:33  Learn More About Marvel Comic Characters‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,794). . GrantZaleski03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Four Strategies for Beginning Your Very Own Comic Book Blog<br><br..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:30  பயனர்:MyrnaH6007017881‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,249). . MyrnaH6007017881 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.redaxiom.com/story.php?title=the-social-bookmark-creat..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:30  Bathtub Resurfacing: Doing It Yourself‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,557). . Nation5boot (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hotels and other company in the tourist sector are responding for..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:28  A Inexperienced Beret s Story Of Extraordinary Courage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,238). . JedSchroder828 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://ttlink.com/miltonalca/all www.getjar.com] In the second а..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:28  பயனர்:JedSchroder828‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+345). . JedSchroder828 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("47 yrs olԀ Butcher oг Smallgoods Maker Charlie from Baie-Comeau,..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    18:28  Box-Packaging-Design-8-methods-A-Carton-Can-Get-You-Excited-m‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,097). . 173.239.232.100 (பேச்சு) (Box Packaging Design 8 methods A Carton Can Get You Excited m)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது