அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை காட்டு

12:49, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

பு    12:47  PETA.xxx Site Launches, Functions Attractive Photos And Animal Abuse (EXPLICIT Photos)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,703). . Ring85select (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ColliderPorn Free of charge Intercourse Video clips cost-free. Wel..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:45  Welcome-to-Shiras-Accessories-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+367). . Waveevent3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Welcome to Shiras Accessories i)
பு    12:41  Water Damage Repair New Jersey - Effective Ways To Stave Off A Leaky Basement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,971). . ArnoldSisson0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Fire Damage Repair: Ꮃhen water аctually staгtѕ to damage you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:41  பயனர்:ArnoldSisson0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,144). . ArnoldSisson0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi preѕent. My name is Halley Lapan. Texas іs our [http://www.s..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     12:41 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [PattiOgren78‎; RosarioWebre03‎; MarciaPanos4‎; IrishCapps‎; ArnoldSisson0‎; EverettAds‎; ViolaBays66145‎; BrockShea99‎; Oakbarge30‎; RoxanneCascarret‎; JohnnyLeverett‎; Holly65F589304‎; DejesusFisker78‎; SFHErnie95215877‎]
     12:41 . . ArnoldSisson0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:41 . . SFHErnie95215877 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:40 . . RosarioWebre03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:37 . . BrockShea99 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:36 . . DejesusFisker78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:34 . . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:34 . . MarciaPanos4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:29 . . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:26 . . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:25 . . RoxanneCascarret (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:19 . . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:18 . . Oakbarge30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:18 . . JohnnyLeverett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:17 . . Holly65F589304 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   12:40  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-774). . [EverettAds‎; PattiOgren78‎; RosarioWebre03‎]
 சி   12:40 (நடப்பு | முந்திய) . . (-347). . RosarioWebre03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (-801). . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+374). . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:40  பயனர்:RosarioWebre03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,151). . RosarioWebre03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice fulfill уօu, I ɑm Rayford Erikson. Оne of my favorite hob..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:39  Finding Blackberry Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+149). . CeciliaChick5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:39  பயனர்:CeciliaChick5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+52). . CeciliaChick5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:37  Professional Water Damage Restoration Services‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-437). . LouisRcf238 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:36  பயனர்:LouisRcf238‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . LouisRcf238 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:35  Shadow Work Tarot Spreads‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,901). . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("seven of cups tarot health [https://www.dewey.club/osho-tarot-card..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:34  பயனர்:IrishCapps‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,784). . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("true tarot card readings [https://www.dewey.club/osho-tarot-card.h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:34  பயனர்:MarciaPanos4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,919). . MarciaPanos4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("astrology answers daily horoscope sagittarius [https://www.reggie...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:34  பயனர்:DorieCrume‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+52). . DorieCrume (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:33  பயனர்:ColetteKunze‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-758). . ColetteKunze (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  Do I Want Professional For Water Injury‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+242). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  பயனர்:ScotGlossop002‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-90). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  Reasons Why You Are Anyone That Hires A Water Damage Repair Company‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-530). . [CurtHefner00835‎; ViolaBays66145‎]
 சி   12:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (+354). . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (-884). . CurtHefner00835 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:29  பயனர்:ViolaBays66145‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,117). . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Rayford. Tօ collect kites іs sometһing basements fl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:28  Water Damage Repair - Save Your Valuables‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,564). . CarloAnivitti13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:28  பயனர்:CarloAnivitti13‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-640). . CarloAnivitti13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:27  பயனர்:LatanyaZfx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-768). . LatanyaZfx (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26  பயனர்:IgnacioY52‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-58). . IgnacioY52 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:26  பயனர்:EverettAds‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,169). . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Нis name iѕ [http://Www.Gameinformer.com/search/searchresults.as..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:21  பயனர்:ArleneG939838988‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-717). . ArleneG939838988 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:19  பயனர்:PattiOgren78‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,358). . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Edwardo hapρens when [http://nextdifferencegames.com/profile/mar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:19  பயனர்:HeatherAbner6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-206). . HeatherAbner6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:19  பயனர்:BernieEichel‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-748). . BernieEichel (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:19  Water Damage Repair: The First Steps To Take Before Calling A Professional‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-494). . JoseMow7739753 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:18  பயனர்:JoseMow7739753‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-887). . JoseMow7739753 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:18  Burn-Copy-Protected-Video-Files--Download-Folder-Lock-App-For-PC--Dont-Waste-Time-Browsing-Study-Information-On-PC-Devices-Here-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,093). . Eagleshovel9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Burn Copy Protected Video Files Download Folder Lock App For PC Dont Waste Time Browsing Study Information On PC Devices Here s)
பு    12:14  What Include The Costs Water Damage Grow Back‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,896). . JerryGrondin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ꭲheгe are fantastic perks arrive with Ԁoing a detailing care..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:14  பயனர்:JerryGrondin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-573). . JerryGrondin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது