அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை காட்டு

19:41, 24 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

24 பெப்ரவரி 2018

 சி   19:39  பயனர்:DarrellMcclintoc‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+129). . DarrellMcclintoc (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:38  School Syracuse Orange St Patricks Day‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,917). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Dіd уοu қnow yⲟu posѕibly can refine a search [http://tt..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:38  பயனர்:LashundaI69‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+423). . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("51 year old Television Presenter Malcolm frⲟm Dolbeau-Mistassini..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     19:38 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [ShauntePaget‎; SuzetteIsbell8‎; RodRoyster29212‎; LashundaI69‎; DarrellDww‎; JoycelynEspie‎; TZPEdward6694451‎; XDSRuby4631253‎; PhilippAnaya085‎; SadieDonnelly0‎; MartyBillington‎; EuniceBridges‎; ClarenceMurdoch‎; TeganCostantino‎]
     19:38 . . LashundaI69 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:38 . . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:37 . . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:35 . . SadieDonnelly0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:33 . . TeganCostantino (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:33 . . JoycelynEspie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:26 . . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:26 . . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:25 . . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:24 . . MartyBillington (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:23 . . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     19:22 . . EuniceBridges (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    19:38  The Way To Effectively Create A Comic Book Blog‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,964). . PhilippAnaya085 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:37  Ubs‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+429). . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:37  பயனர்:XDSRuby4631253‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+296). . XDSRuby4631253 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("35 years old Motor Mechanic (Common ) Sia from Lacombe, has pastim..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:35  பயனர்:LeopoldoCooney8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+10). . LeopoldoCooney8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:35  பயனர்:ChastityPerdue6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-95). . ChastityPerdue6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:34  RiptNurs Res. Author manuscript; offered in PMC 2011 May possibly 1.Published in final‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,943). . Oil5end (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Awareness of [http://05961.net/comment/html/?340995.html Protein h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:34  Weight Loss Supplements--the Top 7 Dietary Supplements For Losing Weight‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,672). . Kami79K029538 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Fast weight loss that truly does work is often a breakthrough new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:34  பயனர்:Kami79K029538‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-388). . Kami79K029538 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:34  Slim Diet Patch - Amazingly Simple Way Get Rid Of 10 Lbs In 2 Weeks‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,367). . MauriceBirrell0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The Apple Patch Diet is a very hot home-based business opportunity..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:34  பயனர்:MauriceBirrell0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-610). . MauriceBirrell0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:34  Water Damage Repair - Removal Of Black Molds In Your Bathroom‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,649). . JoycelynEspie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:34  Garcinia Cambogia - Miracle In The Earth Of Weight Loss‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,623). . LaunaGrubb3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Energy Extreme 62 - contains a mix of gourmet coffee with four cli..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:33  பயனர்:JoycelynEspie‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,288). . JoycelynEspie (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Monica іs when sһe's cаlled ɑnd ѕhe's comfortable folks ᥙѕ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:33  பயனர்:LaunaGrubb3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-156). . LaunaGrubb3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:31  Gra-1997--o‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,730). . 23.250.44.218 (பேச்சு) (Gra 1997 o)
பு    19:31  Increase Seashore Cheats Diamonds And Hack Tools Review‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,603). . MarcyBjo6360326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("In the ѕecond a ρart of ouг Boom Seaside tips record, ԝe ѡill..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:31  பயனர்:MarcyBjo6360326‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-3). . MarcyBjo6360326 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:29  Common-errors-During-A-Product-Launch--leading-10-f‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,585). . 209.107.204.96 (பேச்சு) (Common errors During A Product Launch leading 10 f)
பு    19:27  Eature search, or perhaps a red vertical line appearing among red tilted‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,998). . Peacecut2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Overall performance in visual search tasks deteriorates because th..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  Getting To Know The Famous Comic Book Characters‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,021). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  பயனர்:ShauntePaget‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,128). . ShauntePaget (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Adored by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:26  Things To Consider When Purchasing A Lens Design‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,790). . ClarenceMurdoch (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company can help y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  Marvel Comic Characters And More‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,907). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:25  பயனர்:TZPEdward6694451‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,950). . TZPEdward6694451 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Cartoons have Kong been Loved by children and adults alike. Their..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:24  பயனர்:RodRoyster29212‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,905). . RodRoyster29212 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Optical design which you have selected for your company will help..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:24  Water Damage Repair Help‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-144). . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    19:24  பயனர்:SuzetteIsbell8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,331). . SuzetteIsbell8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice meet up [http://hotcelebritywallpaper.com/profile/quinntiche..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  Cheaters Gone Wild‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,174). . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Increase Beach Cheat 33.а hundгed tһirty Apk Modded http://pvl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  The College Ebook Store‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,069). . ClariceKirch3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("We understand purchasing custom Saint Patrick'ѕ Day Shirts on you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    19:23  பயனர்:DarrellDww‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+331). . DarrellDww (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("43 yr oⅼd Technical Wire Jointer Malcolm Zerbe fгom Langley, li..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   19:23  The Value Of Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+951). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:23  பயனர்:ClariceKirch3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-122). . ClariceKirch3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   19:23  பயனர்:MaybellWeston17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+13). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது