அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

11:03, 16 டிசம்பர் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

16 டிசம்பர் 2017

     10:56 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [LilyLira7416457‎; LatoyaBardsley8‎; KatherinCory3‎; MairaLucero00‎; MiquelRoney5929‎; PartheniaE21‎; NaomiKrebs6635‎; MohamedBoas7‎; KarinaCromwell4‎; JamelNeel837589‎; DerrickAugustine‎; CliffRibush6038‎; AleciaHerrera92‎; EdwinaTunbridge‎; Elena7145375‎; HildredBinkley‎; FilomenaLittle5‎; Epifania72L‎; SherleneBearden‎; SoilaSaywell317‎; MannMacGregor03‎; MagdaDelvalle64‎; Gonzalez70Harding‎; PapePape3‎; Scentmouth61‎; TerryWaite847‎; TammaraMarkley6‎; SharronManzi761‎; Cameron02Vognsen‎; BookerChan2‎; VenettaWeidner‎; ToshaFaber5‎; TheodoreOber457‎; WillisBobo781‎; WindyHindman‎; BettyJose5644‎; BestBest93‎; XQBDevon01‎; Wilkins09Mcbride‎]
     10:56 . . Scentmouth61 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:47 . . MannMacGregor03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:42 . . BestBest93 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:37 . . Cameron02Vognsen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:35 . . PapePape3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:30 . . MagdaDelvalle64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:29 . . KarinaCromwell4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:29 . . Wilkins09Mcbride (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:29 . . CliffRibush6038 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:28 . . HildredBinkley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:27 . . XQBDevon01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:27 . . VenettaWeidner (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:25 . . JamelNeel837589 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:25 . . ToshaFaber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:24 . . DerrickAugustine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:23 . . Epifania72L (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:22 . . FilomenaLittle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:21 . . WillisBobo781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:21 . . EdwinaTunbridge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:20 . . SharronManzi761 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:19 . . Elena7145375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:17 . . SherleneBearden (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:15 . . BettyJose5644 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:14 . . TerryWaite847 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:12 . . Gonzalez70Harding (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:12 . . BookerChan2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:12 . . WindyHindman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:11 . . PartheniaE21 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:11 . . SoilaSaywell317 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:10 . . TheodoreOber457 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:10 . . MohamedBoas7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:09 . . NaomiKrebs6635 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:08 . . LilyLira7416457 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:08 . . MiquelRoney5929 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:08 . . TammaraMarkley6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:07 . . KatherinCory3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:06 . . LatoyaBardsley8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:06 . . MairaLucero00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     10:05 . . AleciaHerrera92 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    10:56  Footwear Info You Must Know To Find The Ideal Set‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,991). . Sword84monday (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("that may be smaller than another. Locate boots which fit your bigg..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:54  Need New Footwear But Don't Know How To Start? These Guidelines Can Help!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,053). . Client10attack (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Generally dress in stockings when wearing shoes. Carrying this out..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:44  Computer-System-As-Well-As-Video-Clip-Games-v‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,163). . 172.245.27.164 (பேச்சு) (Computer System As Well As Video Clip Games v)
பு    10:30  பயனர்:KarinaCromwell4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,515). . KarinaCromwell4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://przyjazne-wnetrza.pl przyjazne-wnetrza.pl] [http://absent..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:29  பயனர்:CliffRibush6038‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,863). . CliffRibush6038 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/h6zu9qd http://tinyurl.com/] [http://tinyurl...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:28  Famous Polish Key Courses.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,218). . HildredBinkley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:28  பயனர்:HildredBinkley‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,826). . HildredBinkley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/jfxpdgv tinyurl.com] http://koco. [http://bit...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:27  பயனர்:XQBDevon01‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,439). . XQBDevon01 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("https://[https://goo.gl/tk3Sc4 goo.gl] [http://tinyurl.com/jg7ntl4..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:27  Key Control.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+265). . VenettaWeidner (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:27  பயனர்:VenettaWeidner‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,873). . VenettaWeidner (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/vvItqn goo.gl] http://amtm. [http://wnetrzaikrajob..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:26  Nature Conservancy‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+375). . JamelNeel837589 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   10:26  Air Conditioning Restore Solutions‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-68). . AdrianaGaiser (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:26  பயனர்:JamelNeel837589‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,634). . JamelNeel837589 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://dowiedz-sie.com.pl http://dowiedz-sie.com.pl] http://bit...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:25  New Used Car Sales.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,298). . ToshaFaber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:25  பயனர்:ToshaFaber5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,784). . ToshaFaber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("https://[https://goo.gl/eF1ViL goo.gl] [http://tinyurl.com/gpjuhcw..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:24  15 Practices Of Incredibly Boring People.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,592). . DerrickAugustine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("After his swamp is loaded [http://tinyurl.com/jsmxfu5 http://tiny..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:24  பயனர்:DerrickAugustine‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,706). . DerrickAugustine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://bit.ly/2llWkLX http://bit.ly/] [http://tinyurl.com/h9tr98..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:23  பயனர்:Epifania72L‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,037). . Epifania72L (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://bit.ly/2lPc36H bit.ly] http://bit.ly/2lnvYZA [http://tiny..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:22  Pixar Wiki.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-940). . FilomenaLittle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:22  பயனர்:FilomenaLittle5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,183). . FilomenaLittle5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/ASbMV3 https://goo.gl/ASbMV3] [https://goo.gl/fLg..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:21  Potins Peoples.‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-645). . [SherleneBearden‎; WillisBobo781‎]
 சி   10:21 (நடப்பு | முந்திய) . . (-53). . WillisBobo781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   10:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (-592). . SherleneBearden (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:21  பயனர்:WillisBobo781‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,302). . WillisBobo781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("https://[https://goo.gl/EYq0Vc goo.gl] [http://tinyurl.com/zaf8v32..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:21  The Mayor Of Redondo Beach California Never Killed A Tree Named Clyde.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+11,749). . EdwinaTunbridge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Phase 1: [http://rattanmeble.com.pl http://rattanmeble.com.pl] [..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:21  பயனர்:EdwinaTunbridge‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,707). . EdwinaTunbridge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/h8lbsnb tinyurl.com] [http://tinyurl.com/zuxm..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:21  Research Abroad.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-581). . SharronManzi761 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   10:19  Geography.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-2,171). . Elena7145375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:19  பயனர்:Elena7145375‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,871). . Elena7145375 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/XOd3rY goo.gl] [http://bit.ly/2lbdV6M bit.ly] [h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:18  Great Guidelines For Shopping On The Web‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+76). . Street2degree (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:17  பயனர்:SherleneBearden‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,782). . SherleneBearden (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("https://[https://goo.gl/k992Em goo.gl] [http://skwlegal.com.pl htt..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:16  You Are Able To Search For Almost Something On the internet Nowadays‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,263). . End8march (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Please read on to construct the abilities you should spend less on..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:16  Nature Center East.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+33). . BettyJose5644 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   10:15  Poland LNG Play.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,868). . TerryWaite847 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   10:12  The Growth Of The Polish Language.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-190). . WindyHindman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:12  பயனர்:WindyHindman‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,795). . WindyHindman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/aeItkx https://goo.gl/] [https://goo.gl/EOvxyn ht..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:11  Poland s Constitutional Crisis Threatens To Pull EU Apart.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,638). . PartheniaE21 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("MSF could tip in to aid [http://tinyurl.com/ztg8yrk tinyurl.com]..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:11  பயனர்:PartheniaE21‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,856). . PartheniaE21 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://goo.gl/Aj9Tnx https://goo.gl/Aj9Tnx] [http://bit.ly/2lnv..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:11  பயனர்:SoilaSaywell317‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,091). . SoilaSaywell317 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/h8lbsnb tinyurl.com] [https://goo.gl/sBD91n h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:10  Six Attributes Of Normally Seductive Men And Women.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+9,762). . TheodoreOber457 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Removal of a fallen leave vertex is extremely simple: [http://meb..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:10  பயனர்:TheodoreOber457‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,626). . TheodoreOber457 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://bit.ly/2lSsxaR http://bit.ly/2lSsxaR] [http://meble-biuro..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:10  Organic Child Garments Natural Child Products.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-289). . MohamedBoas7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:10  பயனர்:MohamedBoas7‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,240). . MohamedBoas7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://harwich-ahoy.co.uk http://harwich-ahoy.co.uk] [http://bit..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:09  VisuAlgo.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-972). . NaomiKrebs6635 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:09  பயனர்:NaomiKrebs6635‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,496). . NaomiKrebs6635 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("http://[http://bit.ly/2gxcXTY bit.ly] [https://goo.gl/mxViQi https..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:09  Just What s Taking Place In Poland Is Sebastian Gorka s Desire.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+10,792). . LilyLira7416457 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Poland went back [http://tinyurl.com/hztsz63 tinyurl.com] to the..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:09  பயனர்:LilyLira7416457‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,912). . LilyLira7416457 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/jcflrj6 http://tinyurl.com] [https://goo.gl/E..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:08  Trees Plant Kingdom Flowers.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+613). . MiquelRoney5929 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:08  பயனர்:MiquelRoney5929‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,559). . MiquelRoney5929 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://fip.org.pl fip.org.pl] [http://okna.edu.pl okna.edu.pl]..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:08  How-To-clean-Your-Gutters-From-The-ground-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,482). . 66.248.220.195 (பேச்சு) (How To clean Your Gutters From The ground a)
பு    10:08  Directory Site University Of WisconsinMadison.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+10,944). . TammaraMarkley6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("These federal [https://goo.gl/fLg9Xt goo.gl] government auto publ..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:07  Get Made Use Of Vehicles At Venture Automobile Sales Rental Cars Offer For Sale.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+12,501). . KatherinCory3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nature Depend [https://goo.gl/qvqc4w goo.gl] on appeals to [http..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:07  பயனர்:KatherinCory3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,792). . KatherinCory3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://tinyurl.com/joazamg http://tinyurl.com/] [https://goo.gl/..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    10:07  Why You Should Choose A Laptop Computer Repair Services Vs Do-It-Yourself‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,190). . PetraRousseau (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Except for Macs, which are different simply because of their [http..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:06  South Derbyshire District Council.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,912). . LatoyaBardsley8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:06  பயனர்:LatoyaBardsley8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,033). . LatoyaBardsley8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://filaria.org filaria.org] http://bit. [https://goo.gl/tJFct..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:06  De Tout Et De Rien.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,820). . MairaLucero00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:06  பயனர்:MairaLucero00‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,731). . MairaLucero00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("http://[http://tinyurl.com/hr4popt tinyurl.com] [http://bit.ly/2lS..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:06  Il Acheter Des Panneaux Solaires‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,278). . AleciaHerrera92 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:05  பயனர்:AleciaHerrera92‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,491). . AleciaHerrera92 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://gayer.com.pl gayer.com.pl] [http://tinyurl.com/jcflrj6 ti..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   10:03  பயனர்:PetraRousseau‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+143). . PetraRousseau (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    10:03  NHL-Power-Rankings-By-Mitch-Wilson-z‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,274). . 104.227.162.77 (பேச்சு) (NHL Power Rankings By Mitch Wilson z)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது