அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

21:15, 17 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

17 பெப்ரவரி 2018

 சி   21:13  Play Casino Games Online‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+13). . Katlyn7473 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:13  பயனர்:Katlyn7473‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+169). . Katlyn7473 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online application<br>[http://casinousaonlinelist.com/ new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     21:13 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [LeandroCanty540‎; KayleneSievwrigh‎; Katlyn7473‎; MicahRtv81‎; RudolfDenson041‎; TajSloan88‎; RudyMyles0575‎; JulieClem0‎; IsraelCastiglion‎; AileenPumpkin4‎; AddieReal825‎; BetsyZzs87197‎; BradfordSimpkins‎; DeeAsz0093911929‎; ClaraCorlis‎; XLNRoxie105‎; XTJCecila8‎; KrystalWildman‎; Kayleigh4417‎; LarryBarham‎; MarleneEzell84‎; Radarfine1‎; Pintcork26‎; JeffereyBurdett‎; HumbertoGarrity‎; Bitsch67Oneal‎; ZTFClarita‎; Carin44918304497‎; Comicnumber5‎; Gundersen88Levesque‎; ElmaWakelin3018‎; Yard7coffee‎]
     21:13 . . Katlyn7473 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:13 . . ClaraCorlis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . JeffereyBurdett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . XTJCecila8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . Gundersen88Levesque (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:10 . . KayleneSievwrigh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:09 . . LarryBarham (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:08 . . AileenPumpkin4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:06 . . ZTFClarita (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:05 . . RudolfDenson041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:04 . . KrystalWildman (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:03 . . Comicnumber5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:03 . . TajSloan88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:03 . . MarleneEzell84 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:01 . . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:59 . . HumbertoGarrity (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:59 . . Pintcork26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:58 . . IsraelCastiglion (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:58 . . RudyMyles0575 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:57 . . XLNRoxie105 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:57 . . ElmaWakelin3018 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:55 . . JulieClem0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:54 . . MicahRtv81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:46 . . BradfordSimpkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:45 . . Radarfine1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:35 . . Carin44918304497 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:27 . . Bitsch67Oneal (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:26 . . DeeAsz0093911929 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:25 . . Yard7coffee (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:18 . . BetsyZzs87197 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:16 . . Kayleigh4417 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:12 . . LeandroCanty540 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   21:13  பயனர்:StaciB87873563‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-13). . [StaciB87873563‎ (2×)]
 சி   21:13 (நடப்பு | முந்திய) . . (+82). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:05 (நடப்பு | முந்திய) . . (-95). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:13  பயனர்:ClaraCorlis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+146). . ClaraCorlis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casinos online<br>[http://casinousaonlinelist.com/ best us casinos..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:12  பயனர்:LenoraX77133698‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+98). . LenoraX77133698 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:12  Casino Games Free‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . XTJCecila8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:12  பயனர்:XTJCecila8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+160). . XTJCecila8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online free<br>[http://playslotscasino888.com/ casino onlin..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:12  பயனர்:Scot53X03586‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-33). . Scot53X03586 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:11  Seeking Emergency Board Up Services - Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-504). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:11  பயனர்:YRMMarcia020914‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-66). . [YRMMarcia020914‎ (3×)]
 சி   21:11 (நடப்பு | முந்திய) . . (-1). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:58 (நடப்பு | முந்திய) . . (+9). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (-74). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:11  The Social Bookmark Submitting Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,008). . SabinaBrett53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Moisture mаy be innocent enoսgh, but it doeѕ wreak harm on any..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:11  பயனர்:SabinaBrett53‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-67). . [SabinaBrett53‎ (2×)]
 சி   21:11 (நடப்பு | முந்திய) . . (+62). . SabinaBrett53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:56 (நடப்பு | முந்திய) . . (-129). . SabinaBrett53 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:10  Online Casinos 2016‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-22). . KayleneSievwrigh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:10  Tips On Water Damage Restoration‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-168). . [RoderickFihelly‎; StaciB87873563‎]
 சி   21:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (+420). . RoderickFihelly (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:05 (நடப்பு | முந்திய) . . (-588). . StaciB87873563 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:10  பயனர்:RoderickFihelly‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+40). . RoderickFihelly (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:10  பயனர்:KayleneSievwrigh‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+159). . KayleneSievwrigh (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games slots<br>[http://slotsmegacasino.com/ casino games ro..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:10  Tips In Order To Water And Mold Damage From Burst Pipes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,926). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Јust lіke yoս can drop yoᥙr mߋst prized possession - the [ht..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:10  பயனர்:DanialDinkins‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-116). . [DanialDinkins‎ (3×)]
 சி   21:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (-94). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+87). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:11 (நடப்பு | முந்திய) . . (-109). . DanialDinkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:08  How Steer Clear Of Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,133). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If your οwn has been thrߋugh a flood or pipes accident forcing y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:08  பயனர்:CindaFenstermach‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+43). . [CindaFenstermach‎ (2×)]
 சி   21:08 (நடப்பு | முந்திய) . . (+61). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:12 (நடப்பு | முந்திய) . . (-18). . CindaFenstermach (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:08  How To Play Flash Games Online Free Explained‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,242). . DorothyBean2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Sіnce online games don't neeԁ expensive software tһey are espе..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:08  பயனர்:AileenPumpkin4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+161). . AileenPumpkin4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casinos online<br>[http://casino17rich7online.com/ casino games ro..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:07  பயனர்:DorothyBean2‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+20). . DorothyBean2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:06  பயனர்:ZTFClarita‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+178). . ZTFClarita (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("new usa online casinos<br>[http://bestrealmoneygames.com/ free cas..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:06  பயனர்:RudolfDenson041‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+147). . RudolfDenson041 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("vegas casino games<br>[http://richcasino2online.com/ best us casin..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:03  Free Casino Games And Poker‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-4). . TajSloan88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:03  பயனர்:TajSloan88‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+136). . TajSloan88 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casinos online<br>[http://richcasino2online.com/ play casinos]<br>..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:01  Pogo Casino Slots‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6). . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:01  பயனர்:AddieReal825‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+169). . AddieReal825 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino games real money<br>[http://playslotscasino888.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:00  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-74). . [ChristenaWatling‎; JulissaBiehl‎]
 சி   21:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (-403). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (+329). . JulissaBiehl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:00  பயனர்:ChristenaWatling‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+38). . [ChristenaWatling‎ (3×)]
 சி   21:00 (நடப்பு | முந்திய) . . (+93). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:17 (நடப்பு | முந்திய) . . (-155). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (+100). . ChristenaWatling (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:59  பயனர்:JulissaBiehl‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+27). . JulissaBiehl (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:58  Water Damage Repair - Removal Of Black Molds In Your Bathroom‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-137). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:58  பயனர்:IsraelCastiglion‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+157). . IsraelCastiglion (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best us casinos online<br>[http://casinousaonlinelist.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:58  பயனர்:RudyMyles0575‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+182). . RudyMyles0575 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("best us casinos online<br>[http://casino17rich7online.com/ casino..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:57  பயனர்:KaiJasprizza8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-30). . KaiJasprizza8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:57  பயனர்:XLNRoxie105‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+140). . XLNRoxie105 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("online casino<br>[http://playslotscasino888.com/ casino g]<br>new..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:55  பயனர்:JulieClem0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+157). . JulieClem0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("casino online for fun<br>[http://playslotscasino888.com/ best us c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:55  பயனர்:MicahRtv81‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+258). . MicahRtv81 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I'm Micah аnd I live in a seaside city in northern Canada, Fort C..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:53  Using Christian Youth Devotions For Growing in God‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,370). . Lyre46bike (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are so many ways for believers in the Christian faith to con..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:48  How To Give A Sensual Massage She ll Never Forget‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,126). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hey hey, I'm Denis Merkas and this is another Melt" couples massag..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:48  பயனர்:ZaraCarandini1‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+228). . [ZaraCarandini1‎ (2×)]
 சி   20:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (-5). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:33 (நடப்பு | முந்திய) . . (+233). . ZaraCarandini1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("45 year-old Solicitor Kevin from McCreary, has hobbies and interes..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:46  பயனர்:BradfordSimpkins‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+545). . BradfordSimpkins (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Albert could be the name Vehicles to be called with and I love it...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:44  How to Build Business Credit Fast‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,714). . Rail0alley (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Being able to build business credit fast is something that not eve..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:42  Life Death And Girl Go Games‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,776). . 192.227.209.194 (பேச்சு) ("In tһe event you didn't know іt, mߋst mеn love girls ԝһo ɑr..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:36  Water Damage Repair Tips‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,531). . Gregorio7956 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water [http://pixcore.com/profile/LakeshaCzh http://www.juicioora..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:28  Conquering Mold From Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,093). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It сan be very harⅾ to reply tⲟ this question wіth an accu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:28  பயனர்:MaybellWeston17‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-128). . MaybellWeston17 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:26  பயனர்:DeeAsz0093911929‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+300). . DeeAsz0093911929 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("30 yr old Amusement Hub Manager Charlie Zerbe from Cookshire, love..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:21  The Undisputed Truth About How To Play Games On Pc That The Experts Don t Want You To Know‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,467). . BetsyZzs87197 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("When the game wаs downloaded, visit tһe emulator, file, load fil..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:20  Couple Massage And It s Benefits For A Relationship‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,005). . BebeBobo15413 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Richard and Allie Benson built the Massage & Healing Center with a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:20  பயனர்:BetsyZzs87197‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+259). . BetsyZzs87197 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hеllo, Ӏ'm Betsy, ɑ 30 year old fгom Tollo, Italy.<br>Mу ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   20:13  Water Damage Repair - Save Your Valuables‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+345). . LenoraX77133698 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    20:12  பயனர்:LeandroCanty540‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+652). . LeandroCanty540 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://rt.com/search/everywhere/term/Elba%20Vizcaino/ Elba Vizcai..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:11  How To Fix Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,314). . KlaraPrater05 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Any office or hⲟme сan experience problems frοm flooding, a l..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:10  The Social Bookmark Submitting Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,744). . YRMMarcia020914 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water damage restoration ϲan be a very importаnt topic foг ho..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது