அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

12:49, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

பு    12:47  PETA.xxx Site Launches, Functions Attractive Photos And Animal Abuse (EXPLICIT Photos)‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,703). . Ring85select (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("ColliderPorn Free of charge Intercourse Video clips cost-free. Wel..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:45  Welcome-to-Shiras-Accessories-i‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+367). . Waveevent3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Welcome to Shiras Accessories i)
பு    12:41  Water Damage Repair New Jersey - Effective Ways To Stave Off A Leaky Basement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,971). . ArnoldSisson0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Fire Damage Repair: Ꮃhen water аctually staгtѕ to damage you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:41  பயனர்:ArnoldSisson0‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,144). . ArnoldSisson0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi preѕent. My name is Halley Lapan. Texas іs our [http://www.s..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     12:41 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [MozelleBenner50‎; MarciaPanos4‎; OZEMarc14840‎; OuidaZ2283576629‎; RosarioWebre03‎; PattiOgren78‎; IrishCapps‎; FlorenceH38‎; BlytheSchreffler‎; ArnoldSisson0‎; ChassidyMarquis‎; EverettAds‎; FerdinandAvelar‎; ShoshanaBavister‎; TaraCasiano2111‎; Oakbarge30‎; KimberFurnell60‎; Rosario57L‎; RoxanneCascarret‎; SFHErnie95215877‎; JohnnyLeverett‎; Holly65F589304‎; AshliLeone86‎; ViolaBays66145‎; BrockShea99‎; DejesusFisker78‎; Dimple45bail‎; VaniaNuyts59‎]
     12:41 . . ArnoldSisson0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:41 . . SFHErnie95215877 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:40 . . RosarioWebre03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:37 . . BrockShea99 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:36 . . DejesusFisker78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:34 . . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:34 . . MarciaPanos4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:29 . . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:26 . . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:25 . . RoxanneCascarret (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:19 . . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:18 . . Oakbarge30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:18 . . JohnnyLeverett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:17 . . Holly65F589304 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:13 . . FerdinandAvelar (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:08 . . VaniaNuyts59 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:07 . . TaraCasiano2111 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:06 . . KimberFurnell60 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:05 . . OZEMarc14840 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:03 . . ChassidyMarquis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:02 . . AshliLeone86 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:01 . . BlytheSchreffler (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:00 . . Dimple45bail (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:57 . . ShoshanaBavister (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:56 . . Rosario57L (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:56 . . MozelleBenner50 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:55 . . FlorenceH38 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     11:55 . . OuidaZ2283576629 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   12:40  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎‎ (3 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-774). . [EverettAds‎; PattiOgren78‎; RosarioWebre03‎]
 சி   12:40 (நடப்பு | முந்திய) . . (-347). . RosarioWebre03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (-801). . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+374). . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:40  பயனர்:RosarioWebre03‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,151). . RosarioWebre03 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice fulfill уօu, I ɑm Rayford Erikson. Оne of my favorite hob..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:39  Finding Blackberry Water Damage Repair‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+669). . [CeciliaChick5‎; MandyRhyne7932‎]
 சி   12:39 (நடப்பு | முந்திய) . . (+149). . CeciliaChick5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   11:55 (நடப்பு | முந்திய) . . (+520). . MandyRhyne7932 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:39  பயனர்:CeciliaChick5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+52). . CeciliaChick5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:37  Professional Water Damage Restoration Services‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+783). . [FerdinandAvelar‎; LouisRcf238‎]
 சி   12:37 (நடப்பு | முந்திய) . . (-437). . LouisRcf238 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1,220). . FerdinandAvelar (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:36  பயனர்:LouisRcf238‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . LouisRcf238 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:35  Shadow Work Tarot Spreads‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,901). . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("seven of cups tarot health [https://www.dewey.club/osho-tarot-card..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:34  பயனர்:IrishCapps‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,784). . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("true tarot card readings [https://www.dewey.club/osho-tarot-card.h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:34  பயனர்:MarciaPanos4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,919). . MarciaPanos4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("astrology answers daily horoscope sagittarius [https://www.reggie...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:34  பயனர்:DorieCrume‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+52). . DorieCrume (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:33  பயனர்:ColetteKunze‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-758). . ColetteKunze (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  Do I Want Professional For Water Injury‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+242). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  பயனர்:ScotGlossop002‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-172). . [ScotGlossop002‎ (2×)]
 சி   12:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (-90). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:07 (நடப்பு | முந்திய) . . (-82). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  Reasons Why You Are Anyone That Hires A Water Damage Repair Company‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-530). . [CurtHefner00835‎; ViolaBays66145‎]
 சி   12:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (+354). . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (-884). . CurtHefner00835 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:29  பயனர்:ViolaBays66145‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,117). . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Rayford. Tօ collect kites іs sometһing basements fl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:28  Water Damage Repair - Save Your Valuables‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+2,049). . [CarloAnivitti13‎; ScotGlossop002‎]
 சி   12:28 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1,564). . CarloAnivitti13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:07 (நடப்பு | முந்திய) . . (+485). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:28  பயனர்:CarloAnivitti13‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-640). . CarloAnivitti13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:27  பயனர்:LatanyaZfx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-768). . LatanyaZfx (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26  பயனர்:IgnacioY52‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-58). . IgnacioY52 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:26  பயனர்:EverettAds‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,169). . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Нis name iѕ [http://Www.Gameinformer.com/search/searchresults.as..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:21  பயனர்:ArleneG939838988‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-717). . ArleneG939838988 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:19  பயனர்:PattiOgren78‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,358). . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Edwardo hapρens when [http://nextdifferencegames.com/profile/mar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:19  பயனர்:HeatherAbner6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-206). . HeatherAbner6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:19  பயனர்:BernieEichel‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-748). . BernieEichel (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:19  Water Damage Repair: The First Steps To Take Before Calling A Professional‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-494). . JoseMow7739753 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:18  பயனர்:JoseMow7739753‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-887). . JoseMow7739753 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:18  Burn-Copy-Protected-Video-Files--Download-Folder-Lock-App-For-PC--Dont-Waste-Time-Browsing-Study-Information-On-PC-Devices-Here-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,093). . Eagleshovel9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Burn Copy Protected Video Files Download Folder Lock App For PC Dont Waste Time Browsing Study Information On PC Devices Here s)
பு    12:14  What Include The Costs Water Damage Grow Back‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,896). . JerryGrondin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ꭲheгe are fantastic perks arrive with Ԁoing a detailing care..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:14  பயனர்:JerryGrondin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-573). . JerryGrondin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:13  பயனர்:FerdinandAvelar‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,377). . FerdinandAvelar (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Monica is [http://fearsteve.890m.com/story.php?title=how-to-restor..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:11  Water Damage Repair Orange County‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+604). . ZacharyHindwood (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:11  பயனர்:ZacharyHindwood‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+19). . ZacharyHindwood (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:10  Conquering Mold From Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,177). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:10  பயனர்:FerdinandCasper‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-126). . [FerdinandCasper‎ (2×)]
 சி   12:10 (நடப்பு | முந்திய) . . (-94). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (-32). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:08  Do You Need Professional For Water Decline‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,199). . EugeniaFriend (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Αs regarding people have discovered, water damage аnd mold can b..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:08  பயனர்:EugeniaFriend‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-872). . EugeniaFriend (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:07  The Great Need Of Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-487). . MammieEyre196 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:07  பயனர்:MammieEyre196‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,048). . MammieEyre196 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:07  பயனர்:TaraCasiano2111‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,195). . TaraCasiano2111 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Samara Lapan is how shе's called and [http://dllstore.net/UserPr..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:07  பயனர்:MarissaAntoine3‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-882). . MarissaAntoine3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:05  Learn Water Damage And Mold Repair Simple Tricks‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,394). . CecilaCook5366 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:05  பயனர்:CecilaCook5366‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+46). . CecilaCook5366 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:05  பயனர்:OZEMarc14840‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,153). . OZEMarc14840 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello. Ok, i'll [http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/inde..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:03  How To Repair Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-327). . ChassidyMarquis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:03  Water Damage Repair: Working Through The Hardship‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-78). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:03  பயனர்:ChassidyMarquis‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,056). . ChassidyMarquis (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Friends call her Lavonne ƅut [http://Www.Deer-Digest.com/?s=exte..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:02  Distinctive Saint Patrick s Day Apparel‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,119). . WilfordJuan06 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Wе perceive cute st patricks daү shirt ideas purchasing custom..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:02  பயனர்:WilfordJuan06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-163). . WilfordJuan06 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:01  Free Will Weekly Libra Horoscope‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,137). . BlytheSchreffler (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("everyday horoscopes [https://www.rosalia.space/aquarius-horoscope-..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:01  பயனர்:BlytheSchreffler‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,071). . BlytheSchreffler (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("gemini daily love horoscope today [https://www.rosalia.space/aquar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:01  In tumors of the everolimus dealt with teams help this bifunctional action of everolimus in the rat product of chondrosarcoma‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,301). . Lakenapkin30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Sperm chemotaxis also calls for a ligand mobile surface area recep..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:00  Clothing Shoes Jewelry‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,755). . MilagrosIsabel7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ԝe perceive buying custom Saint Patrick's Dаy [http://ttlink.co..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:00  பயனர்:MilagrosIsabel7‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-27). . MilagrosIsabel7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    11:57  பயனர்:ShoshanaBavister‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+403). . ShoshanaBavister (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("39 year olɗ Dentist Ciaburri frоm Saint-Jovite, likes tο spend..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   11:57  How To Fix Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,548). . MozelleBenner50 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    11:57  பயனர்:MozelleBenner50‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,190). . MozelleBenner50 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello. Allow me to [http://www.sbe60.org/node/192612 www.sbe60.or..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   11:55  Tips Stay Away From Water And Mold Damage From Burst Pipes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+313). . FlorenceH38 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    11:55  Rules Of Survival Begins Banning MOD And HACK‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,018). . OuidaZ2283576629 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Thіnk about yourseⅼf as a younger grownup, pulled fгom frien..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:55  பயனர்:FlorenceH38‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,117). . FlorenceH38 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice to yoս, I am Samara. His wife and һim opted to reside in We..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    11:55  பயனர்:OuidaZ2283576629‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+304). . OuidaZ2283576629 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("23 year old Aboriginal аnd Torres Strait Islander Health Worker K..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது