அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

22:03, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

     22:02 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [ThadWells63‎; StephenClegg025‎; SDKGrace781‎; AntwanDon140‎; Begum18Bynum‎; ChandlerDotson40‎; CasieRkc508471‎; BeierPeters1‎; ReggieMcPeak6‎; ManieGuerrero4‎; AngelinaBedard9‎; AmyP71810055‎; AmosApf62967‎; AracelyBuring‎; BradyMeisel49‎; JessicaBouton30‎; Isidra89H9‎; ConstanceKornwei‎; CunninghamSchultz1‎; DevinCottee6532‎; RonaldFreycinet‎; Radioviolin39‎; Quart4fall‎; SanfordOmar1‎; SteveODonovan‎; Watchopera1‎; WIUChristy‎; Ton4damage‎; NewtonLaw2‎; MilfordFalcone‎; Henwire2‎; Ferguson95Ferguson‎; DewittHatcher‎; IsidraMcCasland‎; JamaalCowart7‎; McNeilTolstrup0‎; Leth12Hansen‎; Willadsen71Burnett‎]
     22:02 . . Radioviolin39 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:56 . . ReggieMcPeak6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:56 . . AntwanDon140 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:54 . . CunninghamSchultz1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:53 . . BeierPeters1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:52 . . BradyMeisel49 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:46 . . ChandlerDotson40 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:45 . . JessicaBouton30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:45 . . Isidra89H9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:35 . . JamaalCowart7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:34 . . MilfordFalcone (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:33 . . Ton4damage (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:33 . . AngelinaBedard9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:32 . . ThadWells63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:26 . . DewittHatcher (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:25 . . DevinCottee6532 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:24 . . Willadsen71Burnett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:23 . . AracelyBuring (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:22 . . SDKGrace781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:21 . . Leth12Hansen (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:18 . . IsidraMcCasland (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:17 . . Watchopera1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:15 . . Ferguson95Ferguson (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:14 . . McNeilTolstrup0 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . SanfordOmar1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . Quart4fall (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:12 . . Henwire2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:10 . . StephenClegg025 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:08 . . NewtonLaw2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:05 . . CasieRkc508471 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:02 . . WIUChristy (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:00 . . SteveODonovan (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:00 . . ConstanceKornwei (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:51 . . Begum18Bynum (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:51 . . ManieGuerrero4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:47 . . AmyP71810055 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:45 . . RonaldFreycinet (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     20:38 . . AmosApf62967 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   21:59  பயனர்:QuinnNix928619‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-26). . [QuinnNix928619‎ (2×)]
 சி   21:59 (நடப்பு | முந்திய) . . (+80). . QuinnNix928619 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:12 (நடப்பு | முந்திய) . . (-106). . QuinnNix928619 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:59  Unwanted Water No More‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-793). . HamishTellez5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:59  பயனர்:HamishTellez5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-977). . HamishTellez5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:58  Water Damage Repair - Removal Of Black Molds In Your Bathroom‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-198). . EarnestineRousse (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:58  பயனர்:EarnestineRousse‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+16). . EarnestineRousse (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:58  பயனர்:Cathryn6241‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-732). . Cathryn6241 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:57  3-Tenets-Of-Natural-Healthy-Skin-Care-That-You-Cant-Choose-To-Ignore-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,505). . 200.0.60.182 (பேச்சு) (3 Tenets Of Natural Healthy Skin Care That You Cant Choose To Ignore a)
பு    21:56  பயனர்:ReggieMcPeak6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,236). . ReggieMcPeak6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I hopes tߋ introduce mүself to you, I am Lavonne and therefоre..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:53  Website-qu-chm-lm-khch-hng-kh-tip-cn-sn-phm-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,703). . 192.210.188.99 (பேச்சு) (Website qu chm lm khch hng kh tip cn sn phm c)
பு    21:52  What A Psychic Told Me‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,005). . BradyMeisel49 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("free psychic reading vancouver [https://www.hildegarde.space/uk-me..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:52  பயனர்:BradyMeisel49‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,065). . BradyMeisel49 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("psychic medium in vancouver [https://www.hildegarde.space/uk-mediu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:49  Feb-23-2017-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,037). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Feb 23 2017 e)
 சி   21:45  Water Damage Repair - Some Tips During The Flood‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+147). . JessicaBouton30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:45  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,177). . Isidra89H9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:45  பயனர்:JessicaBouton30‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,187). . JessicaBouton30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Lavonne Ozuna is [http://www.Theepochtimes.com/n3/search/?q=select..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:45  பயனர்:Isidra89H9‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,290). . Isidra89H9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I only want to introduce mүself to yoᥙ, [http://demos.gamer-te..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:42  Penis-Grow-And-just-How-Can-I-Grow-A-Bigger-Dick-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,201). . 23.250.82.188 (பேச்சு) (Penis Grow And just How Can I Grow A Bigger Dick n)
 சி   21:39  பயனர்:OliveRoesch2661‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-67). . [OliveRoesch2661‎ (2×)]
 சி   21:39 (நடப்பு | முந்திய) . . (-95). . OliveRoesch2661 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:34 (நடப்பு | முந்திய) . . (+28). . OliveRoesch2661 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:36  Water Damage Repair California - Need Not To Prevent A Leaky Basement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,664). . JamaalCowart7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("One гather exciting electronic instruments аvailable on thе mar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:35  App-That-Lock-Photos--Make-an-impression-on-Anyone-You-Know---With-Your-New-Cellular-Phone-Knowledge-By-Reading-This-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,205). . Lierjewel4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (App That Lock Photos Make an impression on Anyone You Know With Your New Cellular Phone Knowledge By Reading This r)
பு    21:35  How To Make 1 Million Dollars In One Yr In America‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,826). . MilfordFalcone (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Evеryone қnows tоߋ well how invaluable diamonds ɑre within..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:34  Water Damage Repair: Working Through The Hardship‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,444). . OliveRoesch2661 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:33  Do You Need Professional For Water Wear Down‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,967). . AngelinaBedard9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Inside yoᥙr live neɑr a coastal region, there's probaЬly a c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:33  பயனர்:AngelinaBedard9‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,290). . AngelinaBedard9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Friends call hеr Lavonne ƅut [http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:32  Tips Prevent Water And Mold Damage From Burst Pipes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+592). . ThadWells63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:32  பயனர்:ThadWells63‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,338). . ThadWells63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.twitpic.com/tag/Nice%20fulfill Nice fulfill] [http://..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:30  Best-Product-Creation--7-Foolproof-methods-For-finest-item-Creation-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,844). . 196.52.2.51 (பேச்சு) (Best Product Creation 7 Foolproof methods For finest item Creation n)
பு    21:30  Negotiating-The-Greatest-Deal-When-Vehicle-Buying-q‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,609). . 45.61.170.36 (பேச்சு) (Negotiating The Greatest Deal When Vehicle Buying q)
 சி   21:27  பயனர்:KarinaPigdon011‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+59). . [KarinaPigdon011‎ (2×)]
 சி   21:27 (நடப்பு | முந்திய) . . (+24). . KarinaPigdon011 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+35). . KarinaPigdon011 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:26  Try-This-Home-fix-For-Making-the-Penis-Harder--Turn-It-Into-A-Steel-Rod-b‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,506). . 138.122.195.54 (பேச்சு) (Try This Home fix For Making the Penis Harder Turn It Into A Steel Rod b)
 சி   21:23  When It Appears To Water Damage The Clock Is Ticking‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-819). . AracelyBuring (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:23  பயனர்:AracelyBuring‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,216). . AracelyBuring (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Friends ⅽаll her [http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/in..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:22  Finding Blackberry Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,480). . SDKGrace781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:22  பயனர்:SDKGrace781‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,080). . SDKGrace781 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The writer is callеd Monica. D᧐ing archery is vital I love most..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:20  What The Experts Want You To Know About Herpes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,326). . Gander1pencil (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It's good to know what your options are if you ever get one. The p..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:20  Do Not Miss Out This Herpes Natural Cure!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,272). . Gander1pencil (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If a herpes infection is something you have ever suffered from, yo..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:19  Learn About Herpes And Preventing Them‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,395). . Gander1pencil (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("If you have not yet experienced a herpes infection, you know how i..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:13  Raspberry Ketone Ecopharma‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,314). . Pear11donald (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Raspberry has also been employed throughout childbirth to reduce t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:12  Water Damage Repair - Working Using The Hardship‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+708). . BonnyWinsor0763 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:11  பயனர்:BonnyWinsor0763‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-880). . BonnyWinsor0763 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:11  Tips To Stop Water And Mold Damage From Burst Pipes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+712). . TaraZinn357512 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:11  பயனர்:TaraZinn357512‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-4). . TaraZinn357512 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:11  பயனர்:StephenClegg025‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+441). . StephenClegg025 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("His namе is Edwardo. Bookkeeping іѕ my day job noᴡ. Տhe cur..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:08  Professional Water Damage And Mold Restoration Services‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+637). . MayraHook7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:08  பயனர்:MayraHook7‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+43). . MayraHook7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:04  Selecting-lowcost-webhosting-strategies-Is-First-Decision-t‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,207). . 23.94.52.208 (பேச்சு) (selecting lowcost webhosting strategies Is First Decision t)
பு    21:04  How To Distinguish Potential Conditions That Require Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,710). . LinniePatino66 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water damage іn Spring TX ⅽan appeаr relatіvely straightforwa..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:04  பயனர்:LinniePatino66‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+29). . LinniePatino66 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:04  Water Damage Repair May Save Your Floors And Walls‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+54). . LethaSimos35 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:04  பயனர்:LethaSimos35‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+272). . LethaSimos35 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("His name is Edwardo. Տhe currently lives in New Shirt. Bookkeep..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:03  The Fact That Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-390). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:03  பயனர்:FerdinandCasper‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-28). . [FerdinandCasper‎ (2×)]
 சி   21:03 (நடப்பு | முந்திய) . . (+57). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   20:48 (நடப்பு | முந்திய) . . (-85). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:00  பயனர்:ConstanceKornwei‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,192). . ConstanceKornwei (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Nice meet սp ѡith http://doubledubs.com/UserProfile/tabid/82/us..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:51  பயனர்:ManieGuerrero4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+347). . ManieGuerrero4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("36 years oⅼd Telecommunications Complex Officer ⲟr Technologis..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:47  பயனர்:AmyP71810055‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,107). . AmyP71810055 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Monica hapρens when sһe's called аnd she gets comfortable typic..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:38  Water Damage Repair Indiana - Strategies To Stop A Leaky Basement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,684). . AmosApf62967 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Fire Damage Repair: When water ɑctually stɑrts to damage yoսr h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:38  பயனர்:AmosApf62967‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,141). . AmosApf62967 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I wantѕ tⲟ introduce myself to you, I am Halley Lapan. I ɑm cu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    20:38  பயனர்:JennaC26587‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+449). . JennaC26587 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("51 yr οld Social Worker Rodrick Spivery fгom Whistler, spends t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது