அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

03:17, 18 டிசம்பர் 2017 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

18 டிசம்பர் 2017

பு    03:03  Substitute-the-Net-For-Your-Tv-g‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,290). . 148.163.84.203 (பேச்சு) (Substitute the Net For Your Tv g)
பு    03:03  Earch 2016, 5:150 Final updated: 20 APRKickstarting ZIKV drug discoveryWe, and others, have currently‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,748). . Warmhour2 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The challenge, obviously, is how you can do that when there is zer..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
     03:03 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [DriscollMcDaniel5‎; CaseyCasey98‎; LyndonIuy98475‎; CelindaBisbee‎; EgelundJansen8‎; GemmaEames5‎; PauletteFix‎; North07Emborg‎; NapierKramer35‎; LunaTerkelsen29‎; RichterRode6‎]
     03:03 . . GemmaEames5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:58 . . EgelundJansen8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:52 . . North07Emborg (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:44 . . LunaTerkelsen29 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:38 . . DriscollMcDaniel5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:33 . . NapierKramer35 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:26 . . PauletteFix (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:11 . . CelindaBisbee (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     02:00 . . CaseyCasey98 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:57 . . RichterRode6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     01:56 . . LyndonIuy98475 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
பு    03:00  Is often a valuable unobtrusive information collection approach particularly for smaller firms.‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,190). . Pajamajeans90 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("However, there may be periods when technology organizations ``go d..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:49  Rope PMC Funders Author Manuscripts Europe PMC Funders Author ManuscriptsCochrane Database‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,000). . Bangle7domain (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Author manuscript; offered in PMC 2014 June 12.Pe -Rosas et al.Pag..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:45  Must Know Sneaker Methods For The Comfiest Satisfies‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,066). . Sword84monday (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("At times, you can be lured by boots income that cause you to commi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:43  This Information Will Educate You On About Boots‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,967). . Client10attack (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Find out your arch sort before purchasing some sporting footwear...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:43  Disgust and surprise. Bonferroni corrected (15 comparisons, important p-value = 0.00333) post-hoc analyses on‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,601). . Start5repair (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Bonferroni corrected comparisons between younger and older adults..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:36  Searching For Shoes or boots? Study The Following Tips Initially!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,164). . Warfur8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("This could wind up doing harm to the feet, because you will have r..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:35  Ideas To Successfully Owning A lot of Wonderful Footwear‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,144). . Stoolmaid5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("In case you have a financial budget, stay with it. Stick with whic..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:29  Would Like To Shine In Shopping On The Internet? Attempt These Bright Suggestions!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,262). . Street2degree (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Someone that adores purchasing on the web is usually searching for..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:29  Really The Only Internet Shopping Ideas You Are Going To Actually Require‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,270). . End8march (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Read on to create shopping online even much easier. Look at the t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:27  No Credit Check Loans: The Actuality Of This Kind Of Interesting Loan Offers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,653). . PauletteFix (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("To uncover the very best curiosity costs and repayment terms, you..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   02:12  No Credit Check Loans‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+583). . CelindaBisbee (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:12  பயனர்:CelindaBisbee‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+715). . CelindaBisbee (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hi there, I am Joey Hinze. Invoicing has been his occupation for s..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    02:04  No Credit Check Loans - Get Funds With No A Credit Check‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,024). . MariettaBanda (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("So how does anyone wanting to purchase a house find this kind of l..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   02:04  பயனர்:MariettaBanda‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-54). . MariettaBanda (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:04  No Credit Check Loans Australia- Prevent Worrying Of Economic Emergencies Now‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,202). . MiraSolander898 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The other typical sort of no credit check personal loans ([http://..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   02:03  பயனர்:MiraSolander898‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+23). . MiraSolander898 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:03  Quick Payday Loans No Credit Check - Loans For Negative Credit Persons‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,451). . JeromeBruce (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Check with any clubs or [http://www.covnews.com/archives/search/?s..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   02:03  பயனர்:JeromeBruce‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+20). . JeromeBruce (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:02  Need Loans- Get Quick Revenue As A Result Of Need Loans‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,681). . HelenHopper7922 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You can get an volume that can ranges from one thousand lbs to 250..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   02:02  பயனர்:HelenHopper7922‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+27). . HelenHopper7922 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    02:01  Variety Of Requires No Credit Check Loans‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,877). . LillianAnders8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("As a house owner or possibly obtaining distinct collateral might a..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   02:01  பயனர்:LillianAnders8‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+66). . LillianAnders8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   02:00  பயனர்:CharisClouse06‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-49). . CharisClouse06 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   02:00  No Credit Check No Fax Payday Loans On Line‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-401). . ArnetteGzk (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   02:00  பயனர்:ArnetteGzk‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+22). . ArnetteGzk (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:59  Extra Dollars That Doesn t Require A Credit Check‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,188). . RenateSommers (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br><br>The other popular type of no credit check loan is the auto..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   01:59  பயனர்:RenateSommers‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-15). . RenateSommers (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:59  Why You Will Need To Get A Pupil Loan Consolidation‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-105). . JoieNoyes4221 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:59  பயனர்:JoieNoyes4221‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+26). . JoieNoyes4221 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:58  Types Of Payday Loans‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+51). . CortezCarmona76 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:58  பயனர்:CortezCarmona76‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-13). . CortezCarmona76 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:58  No Credit Check Loans: No Additional Credit Score Embarrassment‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-145). . EfrenAble825072 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   01:57  பயனர்:EfrenAble825072‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-83). . EfrenAble825072 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    01:57  Payday Loans Brisbane- Great Financial Solution For Salaried Persons‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,295). . LyndonIuy98475 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Instant unsecured loans are collateral cost-free no-credit check l..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:57  பயனர்:LyndonIuy98475‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+611). . LyndonIuy98475 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Sherill is how I'm named and I absolutely dig that name. He functi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    01:57  Loans For Negative Credit Score - A Healing Hand In Troubled Times‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,020). . HelenaAllnutt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Loans are accessible for all forms of corporations, no matter if s..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   01:56  பயனர்:HelenaAllnutt‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-35). . HelenaAllnutt (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது