அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

05:02, 23 மார்ச் 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 மார்ச் 2018

     04:55 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [QuyenKidman64‎; Dash94ground‎; Luella63I5‎; LolaPlummer1127‎; JanessaHamlin57‎; ElliottL42‎; Isobel04W347‎; RodolfoNec‎; VernitaW47‎; MaybelleDemaine‎; KyleDigby37‎; KHOCorina8‎; WalterEcp020‎]
     04:55 . . KHOCorina8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:48 . . JanessaHamlin57 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:39 . . Isobel04W347 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:27 . . QuyenKidman64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:17 . . VernitaW47 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:16 . . LolaPlummer1127 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:08 . . Luella63I5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:08 . . ElliottL42 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:02 . . KyleDigby37 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     04:02 . . WalterEcp020 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:57 . . MaybelleDemaine (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:53 . . RodolfoNec (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     03:43 . . Dash94ground (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   04:51  Vidente Telefono Movil‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-27). . Eileen20R8755045 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   04:51  பயனர்:Eileen20R8755045‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-76). . Eileen20R8755045 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:48  பயனர்:JanessaHamlin57‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+546). . JanessaHamlin57 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Hello, my name is Cristina although it's not the most [http://www...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:43  Beat The Crowds of people And Reduce Costs On-line‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-36). . Locust6edge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:42  Don't Order Online With out Reading This Article Very first‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,314). . Help4lunge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("You can easily put off transactions because of your operating time..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:42  Decrease Spending And Increase Price savings Through The Use Of Discount coupons‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,130). . Sofaknight4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Do you have even seen an individual looking at at the shop utilizi..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:40  Feed Your Family Members Cheaper By Utilizing Discount coupons‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,153). . Sofapansy8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("There are numerous people that are really successful at couponing...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:32  The Innovative Materials Used For The base‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,690). . Kevinrouter3 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("The entire brand's fragrances are manufactured in Italy. Salavtor..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:27  பயனர்:QuyenKidman64‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,681). . QuyenKidman64 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("forum lmnp [https://www.teodora.space/lmnp-neuf-ou-occasion.html l..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:24  Christina Peterson Landscaping 4 House - Landscaping Styles Review‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,109). . LolaPlummer1127 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.destination360.com/north-america/us/north-dakota/image..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:23  Get The Stares You Want For Your Vehicle With High Quality Bmw Parts‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,861). . PiperBanfield (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("This car is very considerate for it takes into consideration the t..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:23  பயனர்:PiperBanfield‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1). . PiperBanfield (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:23  பயனர்:LolaPlummer1127‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+433). . LolaPlummer1127 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Friends cаll him Grant Hollon hoᴡever һe never ever really lik..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:12  How To Get Bigger Erection And The Penis Exercise‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,240). . Luella63I5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Step 6) Stop storing and starting to warm up food in plastic sizes..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:10  பயனர்:Luella63I5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+626). . Luella63I5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Jerrie Demelo is what my husband loves to call me although it isn'..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:10  Backyard Landscape Style Ideas And Advice‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,691). . HoracioU00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("<br><br>[https://google.com/maps/search/?q=dropping+hot google.com..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:08  பயனர்:HoracioU00‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+55). . [HoracioU00‎ (2×)]
 சி   04:08 (நடப்பு | முந்திய) . . (-16). . HoracioU00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:54 (நடப்பு | முந்திய) . . (+71). . HoracioU00 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:05  Handy Ideas That Make Your Pipes Work Better‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,508). . MarquitaTrahan4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Once yоu have done enough research and settled the pathway, it is..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:04  பயனர்:MarquitaTrahan4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-568). . MarquitaTrahan4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    04:04  Save Big Money With One Of These Voucher Ideas‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,324). . Sofaknight4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Since the economic climate is not really in the very best of shape..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:03  Sick And Tired Of Paying All Of Your Funds On The Supermarket? Try Coupons And Save!‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,225). . Sofapansy8 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Coupon codes are [http://www.shoppingonlineguides.com/ shopping] w..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:03  Good Voucher Advice Which Will Help Out‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,180). . Locust6edge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Do you need to learn how to effectively use coupons? It will save..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    04:02  Straightforward Concepts And Tips Men and women Use To Save Money With Coupon codes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,176). . Help4lunge (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("So many people are battling in [http://www.selfportraitdresssale.c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   04:01  பயனர்:MaiDss4465‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-27). . MaiDss4465 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:57  பயனர்:VeronicaH26‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-47). . VeronicaH26 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:55  பயனர்:Diego30L91141‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-52). . Diego30L91141 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:55  Overcoming Boredom At Home‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,735). . EvePettit12508 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("It happened slοwly. Over time, the silverware went from a bright..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:53  Information On Diesel Engines‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,641). . Liquor5snow (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("In any situation, in the preceding 25 years, lighter-weight diesel..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:52  பயனர்:JanetTrout‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+20). . JanetTrout (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:37  பயனர்:LoisDoolittle‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-37). . LoisDoolittle (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:32  Nagasaon Rabu 2 Agustus 2017‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,646). . Reward5curve (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Langkah putus asa untuk menggabungkan proses baru dan meningkatkan..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    03:17  Preparing For New Garden Features Video‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,031). . RustyProuty1916 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[https://www.jonite.us/kansas-state-architectural-grates Pennsylva..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:16  பயனர்:RustyProuty1916‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-52). . RustyProuty1916 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    03:13  How You Can Turn Your Lawn Into The Garden Landscape Of Your Dreams‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,618). . Philip2763 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.jonite.us/blogs/stone-reinforced-shower-floor-drain-co..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   03:13  பயனர்:Philip2763‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-11). . Philip2763 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   03:11  பயனர்:RollandPickrell‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-6). . RollandPickrell (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது