அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

12:37, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

 சி   12:37  Professional Water Damage Restoration Services‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (+783). . [FerdinandAvelar‎; LouisRcf238‎]
 சி   12:37 (நடப்பு | முந்திய) . . (-437). . LouisRcf238 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:14 (நடப்பு | முந்திய) . . (+1,220). . FerdinandAvelar (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     12:37 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [MarciaPanos4‎; PattiOgren78‎; IrishCapps‎; FerdinandAvelar‎; EverettAds‎; ViolaBays66145‎; BrockShea99‎; Oakbarge30‎; RoxanneCascarret‎; JohnnyLeverett‎; Holly65F589304‎; DejesusFisker78‎; VaniaNuyts59‎]
     12:37 . . BrockShea99 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:36 . . DejesusFisker78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:34 . . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:34 . . MarciaPanos4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:29 . . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:26 . . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:25 . . RoxanneCascarret (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:19 . . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:18 . . Oakbarge30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:18 . . JohnnyLeverett (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:17 . . Holly65F589304 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:13 . . FerdinandAvelar (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     12:08 . . VaniaNuyts59 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   12:36  பயனர்:LouisRcf238‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-69). . LouisRcf238 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:35  Shadow Work Tarot Spreads‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,901). . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("seven of cups tarot health [https://www.dewey.club/osho-tarot-card..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:34  பயனர்:IrishCapps‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,784). . IrishCapps (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("true tarot card readings [https://www.dewey.club/osho-tarot-card.h..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    12:34  பயனர்:MarciaPanos4‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,919). . MarciaPanos4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("astrology answers daily horoscope sagittarius [https://www.reggie...."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:34  பயனர்:DorieCrume‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+52). . DorieCrume (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:33  பயனர்:ColetteKunze‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-758). . ColetteKunze (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  Do I Want Professional For Water Injury‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+242). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  பயனர்:ScotGlossop002‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-90). . ScotGlossop002 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:30  Reasons Why You Are Anyone That Hires A Water Damage Repair Company‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-530). . [CurtHefner00835‎; ViolaBays66145‎]
 சி   12:30 (நடப்பு | முந்திய) . . (+354). . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (-884). . CurtHefner00835 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:29  பயனர்:ViolaBays66145‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,117). . ViolaBays66145 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("My name is Rayford. Tօ collect kites іs sometһing basements fl..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:28  Water Damage Repair - Save Your Valuables‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,564). . CarloAnivitti13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:28  பயனர்:CarloAnivitti13‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-640). . CarloAnivitti13 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:27  பயனர்:LatanyaZfx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-768). . LatanyaZfx (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-427). . [EverettAds‎; PattiOgren78‎]
 சி   12:26 (நடப்பு | முந்திய) . . (-801). . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:20 (நடப்பு | முந்திய) . . (+374). . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:26  பயனர்:IgnacioY52‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-58). . IgnacioY52 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:26  பயனர்:EverettAds‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,169). . EverettAds (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Нis name iѕ [http://Www.Gameinformer.com/search/searchresults.as..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:21  பயனர்:ArleneG939838988‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-717). . ArleneG939838988 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:19  பயனர்:PattiOgren78‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,358). . PattiOgren78 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Edwardo hapρens when [http://nextdifferencegames.com/profile/mar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:19  பயனர்:HeatherAbner6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-206). . HeatherAbner6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:19  பயனர்:BernieEichel‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-748). . BernieEichel (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:19  Water Damage Repair: The First Steps To Take Before Calling A Professional‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-494). . JoseMow7739753 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:18  பயனர்:JoseMow7739753‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-887). . JoseMow7739753 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:18  Burn-Copy-Protected-Video-Files--Download-Folder-Lock-App-For-PC--Dont-Waste-Time-Browsing-Study-Information-On-PC-Devices-Here-s‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+8,093). . Eagleshovel9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (Burn Copy Protected Video Files Download Folder Lock App For PC Dont Waste Time Browsing Study Information On PC Devices Here s)
பு    12:14  What Include The Costs Water Damage Grow Back‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,896). . JerryGrondin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Ꭲheгe are fantastic perks arrive with Ԁoing a detailing care..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:14  பயனர்:JerryGrondin‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-573). . JerryGrondin (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:13  பயனர்:FerdinandAvelar‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,377). . FerdinandAvelar (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Monica is [http://fearsteve.890m.com/story.php?title=how-to-restor..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:11  Water Damage Repair Orange County‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+604). . ZacharyHindwood (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:11  பயனர்:ZacharyHindwood‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+19). . ZacharyHindwood (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:10  Conquering Mold From Water Damage‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,177). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:10  பயனர்:FerdinandCasper‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-94). . FerdinandCasper (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    12:08  Do You Need Professional For Water Decline‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,199). . EugeniaFriend (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Αs regarding people have discovered, water damage аnd mold can b..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   12:08  பயனர்:EugeniaFriend‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-872). . EugeniaFriend (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   12:07  The Great Need Of Water Damage Repair In Spring Tx‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-487). . MammieEyre196 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது