அண்மைய மாற்றங்கள்

தாவிச் செல்ல: வழிசெலுத்தல், தேடுக

இந்த விக்கிக்கு மிக அண்மையில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்களை, இந்தப் பக்கத்தில் காணலாம்.

---

அண்மைய மாற்றங்களின் தேர்வுகள்
குறியீட்டு விளக்கம்:
பு
இந்தத் தொகுப்பு ஒரு புதிய பக்கத்தை உருவாக்கியுள்ளது (புதிய பக்கங்கள் பட்டியலையும் காணவும்)
சி
இது ஒரு சிறு தொகுப்பு
தா
இந்த தொகுப்பானது ஒரு தானியங்கியால் செய்யப்பட்டதாகும்
(±123)
இத்தனை பைட்டுகளுக்கு பக்கத்தின் அளவு மாற்றப்பட்டுள்ளது
கடைசி 1 | 3 | 7 | 14 | 30 நாட்களில் கடைசி 50 | 100 | 250 | 500 மாற்றங்களைக் காட்டு.
சிறிய தொகுப்புகளை மறை | தானியங்கிகளை காட்டு | அடையாளம் காட்டாத பயனர்களை மறை | மறை பதிவு செய்துள்ள பயனர்கள் | என் தொகுப்புகளை மறை

22:09, 23 பெப்ரவரி 2018 தொடக்கம் செய்யப்பட்ட புதிய மாற்றங்களைக் காட்டவும்
   

23 பெப்ரவரி 2018

பு    22:09  How To Distinguish Potential Conditions Require Water Damage Repair‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,948). . TrishaCrossland (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Water damage repair : Water damages ʏour home or vehicles, if y..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   22:09  பயனர்:TrishaCrossland‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-15). . TrishaCrossland (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
     22:08 (பயனர் உருவாக்கம் பற்றிய குறிப்பு). . [ReggieMcPeak6‎; ThadWells63‎; AntwanDon140‎; JessicaBouton30‎; Isidra89H9‎; AngelinaBedard9‎; BradyMeisel49‎; BeierPeters1‎; ChandlerDotson40‎; MilfordFalcone‎; Radioviolin39‎; Tightsroot4‎; KatzMeyer65‎; JamaalCowart7‎; CunninghamSchultz1‎; IzettaWob71‎; Ton4damage‎]
     22:08 . . Tightsroot4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:08 . . IzettaWob71 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:07 . . KatzMeyer65 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     22:02 . . Radioviolin39 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:56 . . ReggieMcPeak6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:56 . . AntwanDon140 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:54 . . CunninghamSchultz1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:53 . . BeierPeters1 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:52 . . BradyMeisel49 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:46 . . ChandlerDotson40 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:45 . . JessicaBouton30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:45 . . Isidra89H9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:35 . . JamaalCowart7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:34 . . MilfordFalcone (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:33 . . Ton4damage (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:33 . . AngelinaBedard9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
     21:32 . . ThadWells63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) புதிய பயனர் கணக்கு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ‎
 சி   22:05  Water Damage Repair Orange County‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-1,021). . KaraBivens37 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   22:05  பயனர்:KaraBivens37‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-832). . KaraBivens37 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   22:03  பயனர்:LatonyaV77‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-637). . LatonyaV77 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:59  பயனர்:QuinnNix928619‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+80). . QuinnNix928619 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:59  Unwanted Water No More‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-793). . HamishTellez5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:59  பயனர்:HamishTellez5‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-977). . HamishTellez5 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:58  Water Damage Repair - Removal Of Black Molds In Your Bathroom‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-198). . EarnestineRousse (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:58  பயனர்:EarnestineRousse‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+16). . EarnestineRousse (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:58  பயனர்:Cathryn6241‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (-732). . Cathryn6241 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:57  3-Tenets-Of-Natural-Healthy-Skin-Care-That-You-Cant-Choose-To-Ignore-a‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,505). . 200.0.60.182 (பேச்சு) (3 Tenets Of Natural Healthy Skin Care That You Cant Choose To Ignore a)
பு    21:56  பயனர்:ReggieMcPeak6‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,236). . ReggieMcPeak6 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I hopes tߋ introduce mүself to you, I am Lavonne and therefоre..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:53  Website-qu-chm-lm-khch-hng-kh-tip-cn-sn-phm-c‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,703). . 192.210.188.99 (பேச்சு) (Website qu chm lm khch hng kh tip cn sn phm c)
பு    21:52  What A Psychic Told Me‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,005). . BradyMeisel49 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("free psychic reading vancouver [https://www.hildegarde.space/uk-me..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:52  பயனர்:BradyMeisel49‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,065). . BradyMeisel49 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("psychic medium in vancouver [https://www.hildegarde.space/uk-mediu..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:49  Feb-23-2017-e‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+5,037). . 192.3.105.212 (பேச்சு) (Feb 23 2017 e)
 சி   21:45  Water Damage Repair - Some Tips During The Flood‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+147). . JessicaBouton30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:45  Sewage Backup Cleanup - Water Damage Repair Requires Quick Cleanup‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,177). . Isidra89H9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:45  பயனர்:JessicaBouton30‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,187). . JessicaBouton30 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Lavonne Ozuna is [http://www.Theepochtimes.com/n3/search/?q=select..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:45  பயனர்:Isidra89H9‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,290). . Isidra89H9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("I only want to introduce mүself to yoᥙ, [http://demos.gamer-te..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:42  Penis-Grow-And-just-How-Can-I-Grow-A-Bigger-Dick-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+4,201). . 23.250.82.188 (பேச்சு) (Penis Grow And just How Can I Grow A Bigger Dick n)
 சி   21:39  பயனர்:OliveRoesch2661‎‎ (2 மாற்றங்கள் | வரலாறு) . . (-67). . [OliveRoesch2661‎ (2×)]
 சி   21:39 (நடப்பு | முந்திய) . . (-95). . OliveRoesch2661 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
 சி   21:34 (நடப்பு | முந்திய) . . (+28). . OliveRoesch2661 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:36  Water Damage Repair California - Need Not To Prevent A Leaky Basement‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+3,664). . JamaalCowart7 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("One гather exciting electronic instruments аvailable on thе mar..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:35  App-That-Lock-Photos--Make-an-impression-on-Anyone-You-Know---With-Your-New-Cellular-Phone-Knowledge-By-Reading-This-r‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+6,205). . Lierjewel4 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) (App That Lock Photos Make an impression on Anyone You Know With Your New Cellular Phone Knowledge By Reading This r)
பு    21:35  How To Make 1 Million Dollars In One Yr In America‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,826). . MilfordFalcone (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Evеryone қnows tоߋ well how invaluable diamonds ɑre within..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:34  Water Damage Repair: Working Through The Hardship‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,444). . OliveRoesch2661 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:33  Do You Need Professional For Water Wear Down‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,967). . AngelinaBedard9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Inside yoᥙr live neɑr a coastal region, there's probaЬly a c..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:33  பயனர்:AngelinaBedard9‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,290). . AngelinaBedard9 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("Friends call hеr Lavonne ƅut [http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 சி   21:32  Tips Prevent Water And Mold Damage From Burst Pipes‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+592). . ThadWells63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்)
பு    21:32  பயனர்:ThadWells63‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+1,338). . ThadWells63 (பேச்சு | பங்களிப்புகள்) ("[http://www.twitpic.com/tag/Nice%20fulfill Nice fulfill] [http://..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
பு    21:30  Best-Product-Creation--7-Foolproof-methods-For-finest-item-Creation-n‎ (வேறுபாடு | வரலாறு) . . (+2,844). . 196.52.2.51 (பேச்சு) (Best Product Creation 7 Foolproof methods For finest item Creation n)
"http://www.tamilkalanjiyam.in/index.php/சிறப்பு:RecentChanges" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது